2013. október 20., vasárnap

A parapszichológia tudományos irányzata

Vassy Zoltán: 
A parapszichológia tudományos irányzata
Akadémiai Kiadó, 1989, Budapest
Sorozat: 4D
ISBN: 963-05-5535-2
Oldalak száma: 142

Fülszöveg: Kevesen mernék állítani, hogy pontosan tudják, mi a parapszichológia. Ahogy e könyv elején olvasható: "Egy tipikus nézet szerint valami olyasmi, ami a túlvilággal, a halottak szellemével, a kísértetházakkal és általában a spiritizmus jelenségkörével függ össze. Egy másik szerint a parapszichológia tárgya a "lélek és lélek közötti kommunikáció", közvetlenül, anyagi erők felhasználása nélkül; és ennek szintén fontos eleme az érintkezés élő és holt emberek lelkei között. Vannak, akik a tenyérjóslással, kártyavetéssel vagy asztrológiával (csillagjóslással) hozzák kapcsolatba - vagy épp mindezekkel egyszerre."
Később kiderült, hogy  legalábbis a téma tudományos kutatói szerint ilyen dolgokról szó sincs. "A Parapsychological Association hivatalos meghatározása szerint a parapszichológia élőlények és környezetük közötti olyan kölcsönhatások kutatásával foglalkozik, amelyek nem magyarázhatók meg a szervezet és környezete közötti kapcsolattartás ismert módjaival." Az ilyen kölcsönhatások egyik, viszonylag gyakori formája a telepátia, amely eszerint nem valamiféle misztikus, természetfölötti jelenség, hanem olyan, ami tudományosan is kutatható és megismerhető.
Hogy ez a kutatás eddig milyen módszerekkel folyt és milyen eredményeket hozott, arról szól ez a könyv.


A könyvet rendkívül széleskörű - bár a szerző szerint még így is szelektált - irodalomjegyzék egészíti ki, amelyben több magyar nyelvű forráson kívül 72 más művet sorol fel a szerző, amelyek szintúgy érdemesek a tanulmányozásra, mint az alapmunka. A magyar nyelvű források hiányára a könyv előszava is utal:

Előszó
E könyv páratlan számú fejezetei a tudományos parapszichológia módszereinek és fő eredményeinek összefoglalását tartalmazzák, páros számú fejezetei pedig rövidebb kiegészítéseket. Az utóbbiak egy része a témához csak közvetve kapcsolódik, de számot tarthat a magyar olvasó érdeklődésére; ilyen a második fejezet, amely a szocialista országokban végzett parapszichológiai kutatással foglalkozik, és a nyolcadik, amely idézetgyűjtemény híres tudósok parapszichológiai vonatkozású kijelentéseiből. A többi páros fejezetben elméleti meggondolások találhatók azzal a céllal, hogy segítsék a tárgyalt jelenségek elhelyezését egy korszerű tudományos világképben. Ezek beiktatását a parapszichológia körüli ideológiai viták és gyakori félreértések indokolják.
A parapszichológia tudományos részéről szak- vagy ismeretterjesztő irodalom magyar nyelven gyakorlatilag nincs. Az irodalomjegyzék külön felsorol néhány könyvet, amely legalább részben a témába vág. A többi hivatkozás angol nyelvű, és nagyrészt olyan, amit csak tudományos intézményben dolgozók tudnak megszerezni könyvtárközi kölcsönzéssel. Terjedelmi okokból ezek közül is csak olyanok kerültek a hivatkozások közé, amelyek egy-egy résztémában jellemzőek vagy összefoglaló információval szolgálnak. További forrásmunkák az összefoglaló művek irodalomjegyzékében találhatók.


Tartalomjegyzék
    Előszó
1. A parapszichológia tárgya és eredete
2. Pszi-jelenségek tudományos szándékú vizsgálata a szocialista országokban
3. A Rhine-korszak
4. Hihetőbb-e a telepátia, mint a clairvoyance?
5. Szabadválaszos ESP: álmok, képek, távoli helyszínek
6. A prekogníció beavatkozási paradoxona
7. Pszichokinézis: sztárok, serdülők, komputerek
8. Idézetek
9. A pszi-jelenségek általános tulajdonságai
10. A parapszichológia ideológiája és a tudomány
    Irodalomjegyzék

Vassy Zoltán fenti könyve 1989-ben jelent meg, manapság tehát leginkább antikvár példányai szerezhetők be az eredeti ár (50 Ft) többszöröséért.


A szerző egyéb írásaiból:
Vassy Zoltán további írásaiból >>


Nincsenek megjegyzések: