2013. április 8., hétfő

René Warcollier és a pszí

René Warcollier


Mi köze egy francia vegyészmérnöknek a távérzékeléshez?

How linked a french chemical engineer to the remote viewing? This post is about René Warcollier, 'the father of remote viewing' (by Joseph McMoneagle).


René Warcollier - francia vegyészmérnök, író, parapszichológus. 1881. április 8-án született Ormonville-la-Rouge-ban, 1962. május 23-án hunyt el Párizsban. A Metafizikai Intézet alapítója és elnöke volt, szerkesztőként elméleti és gyakorlati kísérletekről számolt be az Intézet saját lapjában.
1903-ban szerzett vegyészmérnöki diplomát, ezután drágakövek szintetikus előállítására irányuló szabadalmakat jegyeztetett be, és speciális képernyőket fejlesztett ki filmvetítéshez.
A későbbiekben a francia Metafizikai Intézet lapját, a Revue Métapsychique-t szerkesztette és írta. Ő volt a társaság első elnöke is, 1951-től egészen 1962-ben bekövetkezett haláláig.
A Metafizikai Intézet (ma: Nemzetközi Metafizikai Intézet) honlapja itt található. Jelmondatuk: A paranormálist nem hisszük, hanem tanulmányozzuk.
Warcollier - anélkül, hogy tudomása lett volna róla - a távérzékelés tudományos protokolljának kidolgozásában szerzett rendkívüli érdemeket. Kutatóként a parapszichológia, főként a telepatikus kommunikáció vizsgálatának részeként úgynevezett „vak” kísérleteket kezdeményezett, amelyben egy vagy több alany (induktor) tanulmányoz egy kiválasztott képet, ezt követően egy vagy több vevő személy (percipiens) igyekezett a képet anélkül reprodukálni, hogy a szemükkel látták volna, csupán telepatikus információkra hagyatkoztak.
1922-től több munkája is irányult a nagy távolságban elhelyezkedő adó és vevő alanyok közti információcsere tanulmányozására. Ennek keretében mind Franciaországon belül, mind Franciaország és New York, illetve Franciaország és Nagy-Britannia közti viszonylatban is kísérletezett. A kutatásban Charles Richet és Gardner Murphy voltak a munkatársai.

Warcollier kísérletei során úgynevezett „torzulásokat” figyelt meg a telepatikus úton átvitt információkban, amelyet a pszível való érzékelés során használandó ajánlások kialakítására és finomítására használt fel (lásd: remote viewing protokollok, ARV, CRV, stb). Ma ezek felhasználásával lehetséges pontos eredményeket elérni az egyes - köztük a fent zárójelben jelzett - módszerek használatakor.
A telepatikus úton átvitt képek, információk torzulásának kiküszöbölésére olyan észrevételt és ajánlást tett (amely szintén a mai remote viewing egyik alapköve), hogy a telepátia alkalmazását megkönnyíti, ha az induktor és a percipiens nem ismerik egymást.
Javasolta továbbá, hogy a telepatikus érzékelés során a percipiens fél alkalmazzon (ön)hipnózist vagy a relaxácó (meditáció) egyik formáját, hogy a telepatikusan érkező jelekre koncentrálhassa és stabilizálhassa a figyelmét.

Több más kísérletet is végzett Warcollier, amely a pszichikus működés megismeréséhez szükséges volt, viszont esetenként ellentmondott például akár a távérzékelés „félvak” szabályának, vagy akár a később éppen általa megfogalmazott „teljesen vak” metódusnak. Ezek lényege, hogy csakis az induktor ismerje az átvinni kívánt célt, képet, információt, illetve az induktor és a percipiens (fentebb említve) egyáltalán ne ismerje egymást a telepatikus átvitel folyamán.
Warcollier úgy jellemezte telepátia-elméletét, mint „az induktor és a percipiens párosa egy többrendű mezőben” (lásd: közös tudatmező). A pszí alapjain működő kommunikációs modellje meghatározza az induktor (küldő) és a percipiens (fogadó) fogalmát. Ennek, és eredményeinek megfelelően Warcollier több javaslatát parapszichológusok is felhasználták (és mai is felhasználják) saját pszí-modelljük értelmezésének magyarázata során. Különösen jelentős volt az értelmezése a később Charles Honorton módszerében felhasznált, úgynevezett "zajcsökkentő" modellnek (mentális információk hibáinak kiküszöbölése), ami aztán szerepet kapott a Gazfeld-féle módszerben is.

Warcollier parapszichológiai tevékenységének jelentősége elsősorban abból áll, hogy megfogalmazta a telepatikus kommunikáció folyamatának lényegi alapjait (amelyek a mai napig is használatosak). Kulcsfontosságú megfigyeléseit és eredményeit több parapszichológus, kutató használta fel és erősítette meg, köztük az 1970-es évek elején a Stanford Research Institute Hal Puthoff és Russell Targ által a Stanford Research Institute falai között végzett telepátia-kísérletek, amelyek később jelentős alapot szolgáltattak a remote viewing protokoll-szerű kialakításához.

Warcollier egyik könyvének ajánlója, valamint vásárlási információi (az Amazon-on):


"If you want to refer to the 'father of remote viewing,' you would have to go back half a century to the French parapsychologist, René Warcollier."

(Joseph McMoneagle)


ISBN: 1-5717-4311-1. Softcover.
Hampton Roads Publishing Company, Inc.
Classics in Consciousness
Russell Targ Editions
Preface by Ingo Swann


Nincsenek megjegyzések: