2013. február 12., kedd

Viszockij: távérzékelve

Vysotsky and the circumstances of his death - remote viewed. This monitored session is about the Russian singer, musician, actor, and poet Vladimir Vysotsky and his enigmatic death. This session was done blind. Only the monitor had previous information about the target, the viewer had none.

Monitoros félvak vizsgálat
(a célt csak a Monitor ismeri)
2013. január 27.

Érzékelő: HViewer
Monitor: MW

Cél:
Elhunyt orosz művész. Írd le a célt!
Mi okozta a halálát? Milyen körülmények között halt meg?


Érzékelő: Testalkata P.Z.-re (csak a résztvevők által azonosítható személyre utalás) hasonlít: a felsőtestéhez képest erőteljesebb, karakteresebb fej. Típusra öltönyös, "mindenki bohóca/bolondja" jellegű ember, alapvetően szelíd viselkedésmódú. Jóindulatú, asszertív személy, könnyen befolyásolható egy bizonyos szintig. Gyermekkori teljesítménye (tanulás, viselkedés, stb.) elmaradt a várakozástól, később, aktív korában inkább saját magának igyekezett bizonyítani, hogy képes azért kiugró teljesítményre. Átlagon felüli mentális képességekkel rendelkezett, amelyet sem ő, sem a külső szemlélő nem tudott hova tenni, a viselkedésében kialakult meggyőzőerővel keverte legtöbbször, később mentális betegségnek tudták be (pszicho- szó, de inkább negatív értelemben). Lakóhelye vagy fő tartózkodási helye Moszkvától dél-délkelet felé, közel, egy kisebb tó partján. Művészi pályája valójában kényszerpályaként indult, saját szándékából nem erre készült ifjabb korában. Valamifél állami szerepvállalásra készült hivatásként, de nem politikai pályán. Amivé vált, az valójában egy "bohóc" volt a külső szemlélőnek, de a közvélemény számára teljes megelégedéssel gyakorolta azt, hivatalosan viszont soha nem ismerték el a teljesítményét. Amolyan "freelancer" volt a maga hivatásában.

Monitor: A halál körülményei?

Érzékelő: A felsőtestébe haladó, majd onnan kivezető csavaros, nem látható mozgás idézte elő a halálát, amelyet külső körülmények váltottak ki. Fő oka: be akart kerülni egy olyan körbe, amelyik nem fogadta be, amelynek a tagjai szerint ott a célszemélynek semmi keresnivalója nem volt. Ez túlmutat a hivatásán, hatalmi körök felől ered. Ebbe a körbe kerülésével túlnőtt volna a rá kiosztott, "engedélyezett" szerepen. A halálát eredményező döntés egy kocka-téglatest alakú épületben hozták, bauhaus, de inkább szoc.reál kinézete van, tőle magasabb épületek között áll olyan utcafronton, amelyen fasor húzódik. Első érzetre ez amolyan pártközpont-szerűség. A célszemély halálának kiváltását magánérdekből kezdeményezte ugyan, de felsőbb szinteken beleegyezően viszonyultak hozzá, mert úgy vélték, hogy állam-, vagy közösségi érdek indokolta ezt a cselekményt.

Monitor: Miért született ez a döntés?

Érzékelő: Mert olyan dolgokat hangoztatott a társadalommal kapcsolatban, amire maga jött rá, és senki nem merte leállítani, mert nem tudták, hogy magától mondja-e, vagy külső sugallatra. Így egy darabig hagyták, hogy kilengjen, mint a rombológolyó az építkezéseken, de nem szerették volna, hogy sok mindent romba döntsön.

Monitor: A közvetlen környezete hogyan viszonyult ehhez a (fenti) helyzethez?

Érzékelő: A közvetlen közelében, bár távoli rokonként élt egyfajta beépített ember, már besúgónak is nevezhetném. Ez a személy igen távoli rokon, fogadott nagybácsi, aki sokáig nem is tartotta a célszeméllyel a kapcsolatot, csak a megfigyelési tevékenysége kezdetétől.

Monitor: Milyen információ birtokába jutott a célszemély, ami miatt ez történt vele?

Érzékelő: Lényegi információra jött rá, magától való kikövetkeztetés útján, amelynek a nyilvánosságra hozása, vagy bármilyen megosztása, hangoztatása is hátrányos lett volna az akkori rendszerre. Ezt az egyébként általános információt nagyon sokan ismerték, de a célszemély képes volt hatni a nagyközönségre, így az ő szerepe ennek az információ-körnek a megosztásában igen jelentős lehetett volna. Az információ-köteg megosztására készült is, de kívülről belenyúltak a folyamatba, ami a célszemély fizikai megsemmisítését eredményezte. Ez kívülről külső, az egészségre ható tényező által kiváltott gyors egészségkárosodásnak látszott, illetve látszik a mai napig is.


*** Itt ért véget a vizsgálat. ***


Visszajelzés: a célszemély Vlagyimir Szemjonovics Viszockij volt. El kell mondanunk, hogy a vizsgálatban Érzékelőként szereplő személy a Viszockijról eddig a nevén kívül más információt alig ismert. További link a visszajelzéshez.

1 megjegyzés:

MW írta...

http://vosztok.blogspot.hu/2013/03/intervencio.html

Viszockij kultusza változatlan!