2012. március 19., hétfő

Vizsgálat-minta távérzékeléshez

Az alábbiakban egy vizsgálat lefolyásának mintáját láthatják, valós, vak cél információinak megállapításáról.

Előkészítek tehát néhány sima, fehér papírlapot, fekete tollat vagy ceruzát. Félrevonulok egy olyan helyre, ahol a következő egy-másfél órában senki nem zavar. A papírra felírom a megfelelő adatokat a vizsgálatról, majd az általam jónak tartott módszerrel lecsendesítem a testemet és az elmémet, majd fogadom, értelmezem és lejegyzem a tudatomba beáramló információkat. Lássuk!

(Figyelem: a rajzok készítésénél a célszerűség, és nem a szemkápráztatóság vezérelt! A távérzékelő jelen esetben nem a kézügyességét gyakorolta.)

2011.03.02
Cél: 1234/5678
Frontload: épített tereptárgy
Kezdés: 13:44
Befejezés: 15:28
Távérzékelő: hunviewer
Vizsgálat: alap SRV, SeRV

Ellazult állapotban a kódra gondolva egy forma jelenik meg a tudatomban, ez lesz az ideogram. Az 1234/5678 kódot előhívva az alábbi ideogram jelent meg, egy folytonos vonal, amelyik balról jobbra tart:


Tehát, épített tereptárgy.
Megjelenése: vízszintes, hosszúkás
Mértani alakzatok jellemzik
Mérete: az embertől jóval nagyobb
Alakja: hosszú, hosszúkás, lapos
Anyaga:
- anyaga tapintásra durva, kemény, nem élő
- kevert természetes anyagok nagy sűrűségben
- földanyag, porlik (következtetés: kő, kavics, zúzalék)
- vízzel kevert por-struktúra fogja össze, mint a ragasztó
- fémdarabok az anyagban

Anyaga tehát: fém, kő, (következtetés az érzetből: beton)

Kiterjedése:
- a hosszúsága jellemzi
- függőleges kiterjedése is van, felfelé is, lefelé is
- vízszintesen elnyúló
- függőleges irány: két nagy T-betű
- erős információ: T - beleolvad!
- nem emberi léptékű, száz méternél hosszabb

Rajz az eddigi következtetésekből:


Magassága: a felső sík struktúra néhány méter vastag, a T betűként megjelenő függőleges kiterjedés sem emberléptékű. Magas. Fa-magasság, mintegy 20+ méter.
- érzet: tart valamit a levegőben, ami súlyos, nehéz (fontos)
- a felszínén fém struktúrák, vékonyak, vastagak, alacsonyak és magasak
- ezek a biztonság miatt szükségesek

A T betűk tetején nyugszik a súlyos, vastag és tömör sík struktúra. A struktúra csúcsai nyugszanak a T-k tetején, nem látszik a teteje, így:
Szünetet tartok: vízivás, mosdó, nyaktorna fejkörzéssel.
Utána folytatódik az ülés.

Összefogalás az eddigiekről: betonból készült hosszúkás struktúra, amit legalább kettő támasz tart alulról. Kiterjedése vízszintesen több, mint száz méter, függőlegesen több, mint húsz méter.

A cél környezete:
- dombvidék
- észak
- magyarul beszélnek, még egy határon túl is, közel
- burjánzó természeti megjelenés a cél mellett: fák, bokrok (dedukció: nyár van?) - ember által lakott vidék, koncentráltan
- természeti környezet, részben épített, részben a természet saját megjelenése: fák, bokrok, növények, házak. A házak között víz jelenléte érződik, sok vízé
- a közelben egy nagyon régi, történelmi épület (vár, emlékmű), a célhoz nincs köze
- emberi jelenlét: csoportos, inkább tömeges jelenlét a cél körül
- egy természetes felület elválasztja az emberek két csoportját, ennek a közegnek fényes és hideg a felülete (dedukció: víz)
- a cél kapcsolatban van a vízzel
- ez a víz mozog, folyik (dedukció: név: Gyula?)
- a cél felül légnemű anyaggal (levegővel), alul tömör anyaggal kapcsolódik, ember által egyik sem járható alapesetben
- erős érzet: összekötő elem a cél
- az embertömeg egyes részeinek terméke, 57+58+59

Színek:
- a cél környezetében inkább természetes színek: zöld, sárga, barna, szürke
- a cél maga inkább szürke
- tükör, tükröződés kékes-szürke felületen
- a cél alsó részének egy darabja árnyékban van

Hőmérséklet:
- a célnak nincs saját hőmérséklete
- felveszi a környezet hőmérsékletét
- a környezeti hatásoknak erősen kitett struktúra a cél
- jelenleg forró, meleg a környezet és a cél is

Szagok:
- nyers malter, beton szaga
- víz és hal szaga
- kőolaj elégetése utáni szag, szabályozott égés utáni

Alakok:
- a célt mértani alakok jellemzik: egyenes, szögek, háromszög, ívek
- csatlakozik két, épített, háromszög alakú struktúrához
- erős érzet: kiküszöböli a vizet!

A cél távolabbi nézete rajzon:

A cél funkciója:
- nagy intenzitású mozgás érzékelhető a cél felületén
- összeköt
- gép, ember, állat mozog rajta
- nem tartózkodnak rajta életvitel-szerűen
- a cél felszíne alatt természetes anyag folyamatos mozgása (előző érzet felerősödik: víz, folyik)
- a víz a célstruktúra alatt mélyebb, mint a nézőpont felőli részen
- a víz felülete fodros, elöl árnyékban van, a cél közelében fényben
- egyértelműen folyóvíz

Összefoglalás a célról:
- folyóvíz fölött elhelyezkedő híd Észak-magyarországon, az országhatártól nem messze. A híd gyalogos és gépjármű közlekedésre szolgál egy olyan településen, városban, ami a folyóvíz mindkét oldalán terül el, és amelyben egy régi épület, várkastély található a hídtól nem messze.

A távérzékelő rajza a célról:

Végül a cél feltárt fotója:
Kiegészítő információk a vizsgálat eredményéhez:

Néhány kiegészítő információ egyes érzékelésekhez, amelyek a vizsgálat alatt érkeztek, és csak később nyertek értelmet. Ez is mutatja, hogy mindent, amit a kóddal kapcsolatban fogad az elménk, jegyezzünk le, mert jelentősége van.

> ez a víz mozog, folyik (dedukció: név: Gyula?)
Érdekes információ. Logikailag lekövethető, hiszen van Gyula nevű település Magyarországon, de nem északon és nem dombvidéken. Ami miatt ide kerülhetett: logikai kapcsolat a folyó nevével, hiszen Bodrogi Gyula már létezik, és tudjuk kapcsolni a folyó nevével a színész nevét. Ez, és az ilyen fajta információk a távérzékelő viszonyítási pontjainak függvénye.

> az embertömeg egyes részeinek terméke, 57+58+59
Ez az információ a híd elkészültének körülményeire utal, bár a vizsgálat közben nem tudtam a három számmal mit kezdeni. Nem restelltem utánanézni: a hidat 1957 és 1959 között építették, egészen pontosan: "Reviczky János, az UVATERV mérnöke tervei alapján Benkő Oszkár főmérnök és Cseke Sándor műszaki vezető irányításával építették 1957-59-ben".

> kőolaj elégetése utáni szag, szabályozott égés utáni
Ez az információ a belsőégésű motorok működési elvére és gyakorlatára utal, amely után a jellegzetes szagú égéstermék jelenik meg a levegőben.


Más vizsgálatok:

Példa monitoros vizsgálatra:

Nincsenek megjegyzések: