2012. március 25., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target: 1009/2341


E kód által fedett cél vizsgálata 2012.04.01-ig végezhető vakon. Kattints a kódra a visszajelzés megtekintéséhez! A kód nincs összefüggésben az április 1-i dátummal.

Írd le a célt!

(Describe the target!
This code is blind until 1st of April.Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. március 19., hétfő

Vizsgálat-minta távérzékeléshez

Az alábbiakban egy vizsgálat lefolyásának mintáját láthatják, valós, vak cél információinak megállapításáról.

Előkészítek tehát néhány sima, fehér papírlapot, fekete tollat vagy ceruzát. Félrevonulok egy olyan helyre, ahol a következő egy-másfél órában senki nem zavar. A papírra felírom a megfelelő adatokat a vizsgálatról, majd az általam jónak tartott módszerrel lecsendesítem a testemet és az elmémet, majd fogadom, értelmezem és lejegyzem a tudatomba beáramló információkat. Lássuk!

(Figyelem: a rajzok készítésénél a célszerűség, és nem a szemkápráztatóság vezérelt! A távérzékelő jelen esetben nem a kézügyességét gyakorolta.)

2011.03.02
Cél: 1234/5678
Frontload: épített tereptárgy
Kezdés: 13:44
Befejezés: 15:28
Távérzékelő: hunviewer
Vizsgálat: alap SRV, SeRV

Ellazult állapotban a kódra gondolva egy forma jelenik meg a tudatomban, ez lesz az ideogram. Az 1234/5678 kódot előhívva az alábbi ideogram jelent meg, egy folytonos vonal, amelyik balról jobbra tart:


Tehát, épített tereptárgy.
Megjelenése: vízszintes, hosszúkás
Mértani alakzatok jellemzik
Mérete: az embertől jóval nagyobb
Alakja: hosszú, hosszúkás, lapos
Anyaga:
- anyaga tapintásra durva, kemény, nem élő
- kevert természetes anyagok nagy sűrűségben
- földanyag, porlik (következtetés: kő, kavics, zúzalék)
- vízzel kevert por-struktúra fogja össze, mint a ragasztó
- fémdarabok az anyagban

Anyaga tehát: fém, kő, (következtetés az érzetből: beton)

Kiterjedése:
- a hosszúsága jellemzi
- függőleges kiterjedése is van, felfelé is, lefelé is
- vízszintesen elnyúló
- függőleges irány: két nagy T-betű
- erős információ: T - beleolvad!
- nem emberi léptékű, száz méternél hosszabb

Rajz az eddigi következtetésekből:


Magassága: a felső sík struktúra néhány méter vastag, a T betűként megjelenő függőleges kiterjedés sem emberléptékű. Magas. Fa-magasság, mintegy 20+ méter.
- érzet: tart valamit a levegőben, ami súlyos, nehéz (fontos)
- a felszínén fém struktúrák, vékonyak, vastagak, alacsonyak és magasak
- ezek a biztonság miatt szükségesek

A T betűk tetején nyugszik a súlyos, vastag és tömör sík struktúra. A struktúra csúcsai nyugszanak a T-k tetején, nem látszik a teteje, így:
Szünetet tartok: vízivás, mosdó, nyaktorna fejkörzéssel.
Utána folytatódik az ülés.

Összefogalás az eddigiekről: betonból készült hosszúkás struktúra, amit legalább kettő támasz tart alulról. Kiterjedése vízszintesen több, mint száz méter, függőlegesen több, mint húsz méter.

A cél környezete:
- dombvidék
- észak
- magyarul beszélnek, még egy határon túl is, közel
- burjánzó természeti megjelenés a cél mellett: fák, bokrok (dedukció: nyár van?) - ember által lakott vidék, koncentráltan
- természeti környezet, részben épített, részben a természet saját megjelenése: fák, bokrok, növények, házak. A házak között víz jelenléte érződik, sok vízé
- a közelben egy nagyon régi, történelmi épület (vár, emlékmű), a célhoz nincs köze
- emberi jelenlét: csoportos, inkább tömeges jelenlét a cél körül
- egy természetes felület elválasztja az emberek két csoportját, ennek a közegnek fényes és hideg a felülete (dedukció: víz)
- a cél kapcsolatban van a vízzel
- ez a víz mozog, folyik (dedukció: név: Gyula?)
- a cél felül légnemű anyaggal (levegővel), alul tömör anyaggal kapcsolódik, ember által egyik sem járható alapesetben
- erős érzet: összekötő elem a cél
- az embertömeg egyes részeinek terméke, 57+58+59

Színek:
- a cél környezetében inkább természetes színek: zöld, sárga, barna, szürke
- a cél maga inkább szürke
- tükör, tükröződés kékes-szürke felületen
- a cél alsó részének egy darabja árnyékban van

Hőmérséklet:
- a célnak nincs saját hőmérséklete
- felveszi a környezet hőmérsékletét
- a környezeti hatásoknak erősen kitett struktúra a cél
- jelenleg forró, meleg a környezet és a cél is

Szagok:
- nyers malter, beton szaga
- víz és hal szaga
- kőolaj elégetése utáni szag, szabályozott égés utáni

Alakok:
- a célt mértani alakok jellemzik: egyenes, szögek, háromszög, ívek
- csatlakozik két, épített, háromszög alakú struktúrához
- erős érzet: kiküszöböli a vizet!

A cél távolabbi nézete rajzon:

A cél funkciója:
- nagy intenzitású mozgás érzékelhető a cél felületén
- összeköt
- gép, ember, állat mozog rajta
- nem tartózkodnak rajta életvitel-szerűen
- a cél felszíne alatt természetes anyag folyamatos mozgása (előző érzet felerősödik: víz, folyik)
- a víz a célstruktúra alatt mélyebb, mint a nézőpont felőli részen
- a víz felülete fodros, elöl árnyékban van, a cél közelében fényben
- egyértelműen folyóvíz

Összefoglalás a célról:
- folyóvíz fölött elhelyezkedő híd Észak-magyarországon, az országhatártól nem messze. A híd gyalogos és gépjármű közlekedésre szolgál egy olyan településen, városban, ami a folyóvíz mindkét oldalán terül el, és amelyben egy régi épület, várkastély található a hídtól nem messze.

A távérzékelő rajza a célról:

Végül a cél feltárt fotója:
Kiegészítő információk a vizsgálat eredményéhez:

Néhány kiegészítő információ egyes érzékelésekhez, amelyek a vizsgálat alatt érkeztek, és csak később nyertek értelmet. Ez is mutatja, hogy mindent, amit a kóddal kapcsolatban fogad az elménk, jegyezzünk le, mert jelentősége van.

> ez a víz mozog, folyik (dedukció: név: Gyula?)
Érdekes információ. Logikailag lekövethető, hiszen van Gyula nevű település Magyarországon, de nem északon és nem dombvidéken. Ami miatt ide kerülhetett: logikai kapcsolat a folyó nevével, hiszen Bodrogi Gyula már létezik, és tudjuk kapcsolni a folyó nevével a színész nevét. Ez, és az ilyen fajta információk a távérzékelő viszonyítási pontjainak függvénye.

> az embertömeg egyes részeinek terméke, 57+58+59
Ez az információ a híd elkészültének körülményeire utal, bár a vizsgálat közben nem tudtam a három számmal mit kezdeni. Nem restelltem utánanézni: a hidat 1957 és 1959 között építették, egészen pontosan: "Reviczky János, az UVATERV mérnöke tervei alapján Benkő Oszkár főmérnök és Cseke Sándor műszaki vezető irányításával építették 1957-59-ben".

> kőolaj elégetése utáni szag, szabályozott égés utáni
Ez az információ a belsőégésű motorok működési elvére és gyakorlatára utal, amely után a jellegzetes szagú égéstermék jelenik meg a levegőben.


Más vizsgálatok:

Példa monitoros vizsgálatra:

2012. március 18., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target: 9070/0840

E kód által fedett cél vizsgálata 2012.03.25-ig végezhető vakon. Kattints a kódra a visszajelzés megtekintéséhez!

Írd le a célt!
A cél egy város részlete épületekkel.

(Describe the target! The target is a part of a city with buildings.
This code is blind until 25th of March. Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. március 4., vasárnap

Heti kód - Weekly target: T4Y9

Heti kódunk, amely március 18-ig volt vizsgálható vakon.  Most már a kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe.(Describe the target! 
This code was blind until 18th of March. Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.