2012. december 8., szombat

Módszer a jövő érzékeléséhez: a zéró pont

Szemezgettem a napokban 2012 remote viewing videóiban a megosztón. A konkrét metódusokat feltáró és bemutató felvételek között dr. Courtney Brown egyik filmje adott nekem olyan pluszt, ami eddig bennem volt, de valahogy nem tudott a felszínre kerülni. Dr. Brown régi kedves témájáról beszél a film első szakaszában, hogy gyakorlatilag nem lehetséges pontosan megjelölni valakinek/valaminek a jövőjét, mert legalább kettő, de ettől akár több idővonal is létezik ugyanabban a jövőben. Az pedig, hogy merre halad tovább a jövő, döntéseken és tevékenységeken múlik, ezt az idővonalat kell helyesen megválasztani a pontos érzékeléshez. Eddig ez egyértelmű, újat nem mondott ezzel. Sematikus ábrán így jeleníthető meg a dolog, a kép az előadásból van:


A fenti képen két idővonal létezik 2013-ra, az egyik olyan eseményekkel, amelyek OTT megtörténnek, a másik olyan, amelyiken az előzőek NEM történnek meg - hanem nyilván mások. Brown szerint olyan probléma merül fel, hogy ha a 2013-as idővonalon lévő célok távérzékelését kell elvégezni, nem mindegy, hogy melyik idővonalra folytatjuk a vizsgálatot, hiszen az A jelű vonalon megtörténik egy esemény, a B jelűn pedig ugyanaz már nem, hiszen ez a fő jellemzőjük, így a helytelenül kiválasztott idővonal eseményeit hiába jelezzük előre, azok a vizsgált személy (társadalom) valóságában nem történnek meg, ha a tetteik és döntéseik hatására a másik (harmadik, negyedik, stb.) idővonal valósul meg. Ennek a feladatnak a megoldásán igyekszik a továbbiakban úrrá lenni dr. Brown, nálam viszont - ebben a kérdésben - világossá vált egy pofonegyszerű részlet.
Az idővonal ábrázolása csupán modell-szerű. A távérzékelést azért lehetséges egyáltalán megvalósítani, mert a folyamat az időn felül áll, tehát az időt, mint tényezőt nem veszi figyelembe (lásd: nem is létezik, hiszen minden egyidejűleg történik, az ember számára csupán a sorrendiség, az egymásutániság érzékelése az idő).
A kulcs-momentum a fenti kérdésben az, hogy nem az idővonalakon történő eseményeket kell távérzékelni, hanem a két (esetleg több) idővonal szétválásánál a vizsgált személy (társadalom, stb) tudatában a megvalósult jövőjéről meglévő "emlékeket", amelyből világosan kiderül, hogy az A vagy a B idővonal válik-e valóra a jövőjében.
Erre egy konkrét példát hozok: ha egy összeszokott páros kísérletezik, mondjuk gyakorlásképpen félvak kódok (=egyik résztvevő ismeri a célt, a másik egyáltalán nem) megoldásával úgy, hogy a páros X tagja elküldi Y tagnak a cél kódját, akkor ebben a helyzetben is a legkisebb ellenállás felé indul el a folyamat. Azaz: Y, a távérzékelő nem feltétlenül a kapott kódot kezdi pszichikusan vizsgálni, hanem önkéntelenül is monitorozza X-nek, a kód küldőjének tudatát, hiszen abban (is) megtalálható a cél minden információja - ráadásul mellékes, érdektelen információk nélkül.
A megoldást tehát az eddigi gyakorlat adja: az idővonalak szétválásának pillanatában az egyén/társadalom tudatában már meglévő emlékek kiolvasása: a zéró pont információinak olvasása.

A fenti film (18:52) itt megtekinthető.

2012. november 4., vasárnap

Könyvajánló: Anasztázia - Zengő Cédrusok

Könyvajánlónkat folytassuk ma egy olyan sorozat bemutatásával, amely egy ember átalakulását, életszemléletének megváltozását mutatja be - valaki máson keresztül.

This post is about Vladimir Nikolaevich Megre (born 23 July, 1950 in Kuznichi), he is the author of The Ringing Cedars of Russia book series, was a well-known entrepreneur. In 1994-95 he organized two large-scale trade expeditions with a fleet of river steamers along the River Ob along the route Novosibirsk — Salekhard — Novosibirsk at his own expense. On this trip, an encounter with Anastasia in the Siberian taiga changed his entire life.Throughout 1996-2006 nine books were written by Vladimir Megre (The Ringing Cedars of Russia Series: Anastasia, The Ringing Cedars of Russia, The Space of Love, Co-Creation, Who Are We?, Book of Kin, The Energy of Life, The New Civilization, Rites of Love).Előfordul, hogy olyan könyvekbe, honlapokba botlunk, amelyek a hétköznapi ember számára kimondottan fantasztikus, irreális helyzetekről, képességekről, ideákról szólnak oly módon, hogy az eleinte hitetlen ember ezeket mégis szívesen olvassa. Ugyanakkor a kétkedő elme mellett a hinni akaró szív lelkesedni kezd, és kutatásba fog a szerzővel és írásával kapcsolatos információk után. Így jártunk mi is az Anasztázia, Oroszország Zengő Cédrusai könyvsorozat-jelenséggel kapcsolatban.


Vlagyimir Megre
A Zengő Cédrusok sorozat magyarul megjelent kötetei:

Anasztázia
A Zengő Cédrusok
A Szeretet Tere
A Teremtés
Kik is vagyunk?
A Család Könyve
Az élet energiája
Új Civilizáció


Mi ez a könyv-sorozat és honnan ered?
A sorozat az úgynevezett "Oroszország Zengő Cédrusai" nevet viseli. Főszereplői: Anasztázia, a zengő cédrusok, valamint maga a szerző, Vlagyimir Megre. Az ő leírása a cédrusról, mint a könyv-sorozat alapvető fogalomköréről:
Egy cédrus ötszázötven évig él. Tűlevélkéinek milliói állandóan, éjjel-nappal antennaként veszik és gyűjtik magukba a fényes energiát, annak teljes spektrumát. A cédrus egyetlen parányi részecskéjében – az ember számára jótékony formában – több energia van jelen, mint a Földön az összes ember alkotta energetikai berendezésben együttvéve. A cédrus az emberből kiáradó energiát a világűrön keresztül fogadja magába, védi azt, és amikor szükség van rá, átadja.  
Ötszáz év eltelte után zengeni kezdenek. Így lágy haranghoz hasonló hangon jelzik az embereknek, tudtukra adják, hogy készek az áldozathozatalra, vágják ki őket, hogy az általuk összegyűjtött energia felhasználásra kerüljön a Földön. Harang hangján zengve – bongva szól a cédrus az emberhez, kéri őt. 
Három évig kéri. Zeng szakadatlanul, ha élő ember nem érinti meg.

Ki az a Vlagyimir Megre?
1950-es születésű orosz férfi, a 1980-tól, a peresztrojka kezdetétől széles körökben ismert, jelentős vállalkozóvá vált.

A történet Novoszibirszknél kezdődik, amikor a Megre vezetése alatt álló, saját költségén szervezett „Kereskedelmi Karaván” nevű expedíció hajói kikötnek. Két öregember szólítja meg a kőkemény, makacs vállalkozót, hogy segítsen nekik kivágni egy cédrusfát. Ehhez ötven, erős férfiút kérnek. Ahhoz, hogy Megre segítsen nekik, felfedik a nem akármilyen fa ősrégi titkát. Az öreg azt állította, hogy az, akinek ilyen cédrusdarabkája van, közérzetében már három hónap leforgása alatt érezhető javulást tapasztal, sok betegségtől szabadul meg. Tulajdonképpen ebből a kis közjátékból, illetve az utána következő eseményekből alakult ki az eseménysorozat, amely aztán a Zengő Cédrusok könyvfolyam kialakulásához vezetett.

Anasztázia - ő kicsoda?
Ő a sorozat főszereplője, aki egy letűnt, vagy eljövendő, mindenesetre sokak által vágyott Aranykor ideáját és életmódját megtestesítő csodálatos lány. A szibériai tajgában él, távol a civilizációtól. Természetes létében megőrizte tisztaságát, rendkívüli intelligenciával és tudással bír. Könnyedén képes telepatikus kapcsolat létesítésére emberrel, állattal. Harmonikus kapcsolatban él a természet teremtményeivel, de a csillagokkal és az világűr lényeivel is. Tanításait, illetve valójában a vele kapcsolatos eseményeket maga V. Megre írta meg egy nyolc részes könyv-sorozatban.

Miről szól?
Az teljesen biztos, hogy Vlagyimir Megre valóságos személy, azt viszont nem tudjuk, hogy Anasztázia létezik, létezett-e. Arra sincs lehetőségünk, hogy szibériai utazás során győződjünk meg a könyvek hitelességéről. Ugyanakkor nem tudunk érzelemmentesen viszonyulni hozzájuk, hiszen ez az egész egy emberi elmében született meg, tehát valahol létezik. Ez az a kategória, amely akár megtörtént a mi valóságunkban, akár nem, legbelül azt érezzük, hogy ilyennek kellene lennie a világnak, ahogyan e könyvek elénk tárják. Miután elolvastuk a sorozatot, érezzük, hogy egy nagyszerű fejlődési lehetőséget mulasztunk el, ha csupán olvasmánynak tekintjük őket. A könyvekben leírt példák, gyakorlatok - hosszabb párbeszédekben elhelyezve, a szerző életéről naplószerűen, elbeszélő részek között megbújva - olyanok, hogy a maguk módján nem tűnnek sem nehéznek, sem károsnak.  Az esetleges kockázatokra egyébként maga az írás figyelmeztet.

Természetesen igyekszünk a Zengő Cédrus-könyveket távérzékelési szempontból is vizsgálni, ezzel a szemmel olvasni, ezért is írunk róluk. Egy hosszabb, de igen látványos részlettel illusztrálnánk azt, amit Anasztázia/Megre e témában megoszt az olvasóközönséggel:


"Most csak egyetlen gyakorlatról mesélek neked, melynek segítségével teleportálhatod másik énedet. Átviheted magad a szomszédos városba, vagy egy másik országba, esetleg korba. Mindenki megteheti, ha nem lusta. Ehhez fontos gondolatban elképzelni a test minden sejtjét, a legkisebbeket is, azokat, amelyeket még mikroszkóp alatt sem látni és gondolatban szétszórni őket a térben, majd gondolattal mindet ismét összeszedni, de már az új helyen. Egy ilyen látványnak a hatása megdöbbentő. Ilyesmire akkor képes az ember, amikor gondolkodásának gyorsasága lehetővé teszi, hogy egyetlen pillanat alatt képes saját testét részleteiben elképzelni. Elég egyetlen mikroszkópikus hiba, és ha már feloszlottál, nem tudod magad ismét összerakni. Én ezt életem során mindössze háromszor tettem meg, de közben minden alkalommal nem kevesebb, mint egy évig készülődtem rá. Most már nem tudok ilyesmit megtenni. Talán egy picit megöregedtem, vagy ellustultam. De az unokám a testátvitelt neked könnyedén bemutatta és megmondta: "Ha nincs rá elkerülhetetlen ok, nem szabad megtenni". S el is magyarázta, miért. Közben téged nem egyszer vitt át különböző korokba és városokba. Képeket láttál és az adott folyamatok résztvevőjének érezted saját magad. Jól mondtam?
- Igen, jól. Le is írtam, hogyan vitt át engem is és magát is egy másik bolygóra test nélkül. A testünk a Földön maradt. Sokan nem hitték el, hogy ez lehetséges.
 - Majd megértik, ha maguk is képessé válnak hasonlót véghez vinni. Most én téged erre megtanítalak. Csak figyelmesen hallgasd meg és próbáld meg tudatosítani, amit mondok. Az ember számtalan olyan energiából áll, amelyek lényét alkotják. Az érzések, a gondolat, a képzelet - ez is mind az ember. Ezeket az energiákat azonban nem látni. Nem fogunk azzal foglalkozni, hogy a test e részei anyagiak-e vagy sem. Az adott esetben nem az a fontos, hogy milyen anyagi fokon állnak. Más itt a fontos - ezek is léteznek és ezek is téged alkotnak - az embert. Az anyagi emberi test a sok-sok alkotóelem egyike, amelyből az ember áll. Az ember élhet anyagi teste nélkül is, de akkor másképpen kellene őt nevezni. Az anyagi test látható lehetőséget ad meghatározni az összes többi energia harmonikus egyensúlyának a fokát. Most képzeld el, hogy valaki más, vagy te, akaratoddal összefogod összes energiádat - azok teljes komplexumát - és leválasztod azokat a testedről és áthelyezed egy más térbe.
 Na, és ilyet bárki meg tud tenni?
- Meg. Álmában ez részben mindenkivel meg is történik. De ne térj el a lényegtől, figyelj tovább! Azt mondtam: az ember akaratával képes az érzései teljes komplexumát áthelyezni. Ehhez csak egy kis gyakorlat szükségeltetik. Tessék, egy ilyen gyakorlat: A gyakorlatozásra egy olyan helyet kell választanod, ahol senki sem zavar. Ez lehet egy egyszerű szoba, egy ágy is. Nem szabad azonban, hogy a szobába olyan hangok szűrődjenek be, amelyek elvonják figyelmedet a feladatokról. Feküdj le az ágyra és lazítsd el testedet! Ellenőrizd, hogy karod, lábad, fejed szabadon és kényelmesen, minden erőfeszítés és feszültség nélkül pihenjen! Majd anélkül, hogy megmozdulnál, csak akaratoddal próbálj meg egyik kezed ujjaiba több vért áramoltatni, mint a tested más részeibe. Nem fog azonnal sikerülni, de addig ismételd, amíg gyenge bizsergést nem érzel annak a kezednek az ujjai végében, ahová több vért, energiát irányítottál. Kb. harminc percig kell naponta hasonló próbálkozásokkal gyakorlatozni egészen addig, amíg képessé nem válsz szabadon - tetszésed szerint - irányítani energiád, véred áramlatát egyik vagy másik kezed ujjaiba, talpaidba. Amikor eléred az óhajtott eredményt, akkor kezdheted energiádat az agyadba irányítani. Aki ilyen művészetet képes elsajátítani, nem kis hasznot nyer saját egészsége javítására. El tud például távolítani egy kiütést vagy kisebb fekélyt kezéről vagy lábáról, esetleg teste más részéről, táplálni tudja kihulló hajszálait. Na és, ami a legfontosabb - agyának pótenergiát tud adni. El kell még mondani azt is, hogy hasonló eredmény eléréséhez már néhány nappal a gyakorlatozás megkezdése előtt nem szabad hűsféleséget enned. Fontos, hogy táplálékod változatos legyen, könnyen emészthető és friss, éterekkel telített. Olyan körülmények között, amilyenek között élsz, ilyen táplálékhoz nehéz jutnod. De sok mindenhez, amihez nem tudsz hozzájutni, hozzásegít az alábbi: reggel igyál tíz gramm cédrusolajat, majd húsz gramm mézet és öt gramm virágport! Ezt három órával lefekvés előtt is ismételd meg! Amikor már az első részen túljutottál, elkezdheted a másodikat. Ehhez azonban mondd meg nekem, melyek azok a tevékenységek, amelyeket az ember minden nap elvégez? - A leggyakrabban valószínűleg ennivalót készít magának. Persze, a többség minden nap ételt készít. Például burgonyát hámoz. - Akkor tehát válassz magadnak olyan cselekvést, amelyet a leggyakrabban végzel! Nem fontos milyen, az a fő, hogy nagyon jól ismerd. A burgonyahámozást említetted, legyen akkor valaki számára ez a legismertebb. Valaki más, pedig majd választ magának egyebet. Végy egy órát, és mielőtt belefognál a munkába, írd fel az időt! A hámozás közben igyekezz nem gondolni semmi másra, jegyezd meg a részleteket és az érzéseidet is, amelyeket közben éreztél! Például, ha burgonyát hámozol, jegyezd meg, hogyan tartottad a kést, hová hullott a lehámozott burgonyahéj, hogyan mostad a burgonyát és raktározd el magadban az érzéseket is, amelyeket a víz váltott ki belőled. Vésd eszedbe, hogyan helyezted el a burgonyaszemeket az edényben, hogyan tetted a a burgonyával teli fazekat a tűzre! Majd végül jegyezd meg, hogyan távolítottad el a szemetet! Amikor már úgy érzed, hogy mindent elvégeztél, nézd meg az időt és jegyezd meg, vagy írd föl, hogy hány percig tartott! Például lehet, hogy csak húsz perc telt el. Végy egy vekkert és húzd fel, hogy pont húsz perc múlva csörögjön! Majd menj be a szobába, ahol az ágyon fekve, a feladat első részét már elsajátítottad! Feküdj le, lazulj el, hunyd le szemed és képzeld magad oda, ahol a burgonyát hámoztad! Fontos, hogy az egészet - a legapróbb részletekig - képzeld el! Ha helyesen végzed a gyakorlatot, következetesen és részletesen képzeled el, a vekker akkor fog megszólalni, amikor bevégezted a képzelt burgonyahámozást. Ha lusta vagy, sok részlet kihullik, a képzelt hámozást befejezed, de a vekker nem fog csörögni. Ha viszont lagymatagon végzed, lassan haladsz gondolataiddal és képzeleteddel, a vekker korábban meg fog szólalni. Lesz, akinek egy évig is kell majd gyakorolnia, másnak kettőig, de valaki megtanulhatja egy hónap alatt is. Az, aki ezt megtanulja, akinek a képzetkép kialakítására elhasznált ideje megegyezik a reális idővel, az már majdnem megközelítette a teleportációt. Az ilyen hozzáfoghat a gyakorlat harmadik részéhez. A gyakorlat harmadik részében át kell gondolatban menned a házad egy másik helyiségébe és ott olyan dolgot végezned, amelyet nagyon ritkán végzel. Most jegyzed meg gondolatban végzett tevékenységed idejét! Például belépsz a helyiségbe, valamilyen edénybe vizet öntesz, és a virágokat locsolod. Amikor gondolatban megöntözted a virágokat és felállsz, pillants az óra mutatóira, jegyezd meg, vagy írd fel, hány percre volt szükséged a képzelt tevékenységre. Ezután menj be a szobába, amelybe az imént beléptél és ismételd meg a virágok öntözését! Az időnek percre pontosan meg kell egyeznie! Ha nem, ez azt jelenti, hogy tovább kell gyakorlatoznod! Ha majd az időd megegyezik saját második „Éneddel", sok mindent meg tudsz valósítani. Akkor majd nem csupán saját házad egy másik szobájában tudsz tartózkodni, hanem a szomszédéban is, vagy egy másik országban. Ehhez csak néhány megbízható részletre lesz szükséged. Miután elemezted őket, képes leszel részletesen az egész környezetet létrehozni és ott tartózkodni. Ehhez hasonló nem adatik meg mindenkinek, de biztosíthatlak, hogy ha egyszer valamilyen tengerentúli ország városában már jártál, másodszorra, harmadszorra járhatsz ott úgy, hogy oda csak másik "Énedet" viszed át.
Annak, aki ezt el tudja végezni, nem szabad megfeledkeznie arról, hogy van ennek egy veszélye is: másik "Énjét" fizikai testétől nem szabad túl hosszú időre távol tartania...
Itt most a beszélgetés fonalától eltérek, és részletesebben mesélek a veszélyről: A kíváncsiság kedvéért elvégeztem a gyakorlatokat és olyan eredményeket értem el, amelyekről Anasztázia nagypapája beszélt. Megpróbáltam áthelyezni magam, vagy másik "Énem" Ciprusra, Pafosz városába, ahol már volt szerencsém járni. Dolgozószobámban a kerevetre feküdtem, ellazultam, majd elképzeltem, hogyan készülődöm, megyek a repülőtérre, beszállok a repülőbe, Larnaka repülőterére érkezem, beköltözöm a számomra már ismert szállodába, majd lezuhanyozom és megyek sétálni a tengerpartra. Esti kávé, helyi zene, majd reggel a tengerpart, fürdés a tengerben...
Visszatérni, vagy felocsúdni - nem is tudom, hogy fejezzem ki magam - azonban csak három nap múlva tudtam. Alig tudtam felkelni az ágyból. A testem - finoman szólva - már régen mosdóba kéredzkedett, de senki sem vitte el. Enni is szeretett volna, de senki sem etette-itatta meg. Nagy nehezen kikászálódtam az ágyból, majd belenéztem a tükörbe. A kép, amelyet megpillantottam, egyáltalán nem tetszett. Arcomon háromnapos borosta ült és arckifejezésem is morcos, örömtelen volt. Nagyon sajnáltam testem, amely három napra el lett dobva. Mindabból, ami történt, azt a következtetést vontam le, hogy az ember teste abszolút magatehetetlen anyag az ember "második" vagy esetleg "első énje" nélkül. S bár magatehetetlen, mégis csak az ember sajátja az ő Földre született teste és nem illik elhagyni még egy tengerentúli üdülés miatt sem. Sőt, ha az ember test nélkül utazik, az érzés úgymond teljes, éreztem még a tenger vizét is, a napsugarak melegét, de a testem nem barnult le. Eleinte sajnáltam a gyakorlatozásra felhasznált időt. Később azonban sikerült felhasználnom a másik "Énemmel" történő látást munkámhoz is, amikor még meg nem történt eseményeket láttam."

Eddig az idézet.

Az Anasztázia-könyvek hivatalos magyar honlapja az http://www.anasztazia.hu.
A témával kapcsolatos további keresgélés során ne feledjük el, hogy sok, a Romanov-családba tartozó Anasztázia rejtélyére vonatkozó link is található a világhálón, ami semmilyen módon nem kapcsolódik ehhez a könyvsorozathoz.
A könyvek szerzőjének életrajza: http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Megre, hivatalos honlapja itt található. A könyvek igen nagy hatást tettek az oroszországi közönségre, amely a sorozat megjelenése idején a hozzánk hasonló szocializmus-kapitalizmus átmenetben voltak. Más országokban is aktivizáltak bizonyos embereket, akik fogékonyak voltak erre a szemléletre, mert nem valamiféle para-technika gyüjteményről van szó, hanem egyfajta, az orosz néplélek sajátosságait is figyelembe vevő organikus életmód bemutatásáról, ahol a helyes gyereknevelés, közösségi élet mintegy természetes következménye a szellemi képességek jóval jelentősebb kifejlődése, a környezet megóvása, a harmónia a természettel. Igen hasonló elveket követ a permakultúra nevű, hazánkban is létező mozgalom.

Az összeállítást készítette: mw

A Könyvajánló rovat további bejegyzései >>

2012. október 4., csütörtök

Kód gyakorláshoz

Ez a kód 2012. október 31-ig vakon vizsgálható. 31-én a kód linkké válik, és megtekinthető a visszajelzés!

 Írd le a célt! Describe the target!

 This code can blindly viewed until the 9th of September. Then this code appears as a link and you can observe the feedback image. Further viewed codes on this label.

2012. szeptember 27., csütörtök

2012. szeptember 25., kedd

7 érzékek feletti emberi képesség

Élnek közöttünk olyan emberek, akik a megszokott képességeinken túli érzékelési tartományban is képesek működni. Ez egyeseknél valamely érzékük fizikai, automatikus túlműködésén alapszik, amely e személyeknél születésüknél fogva jelen van, másoknál ugyanezt a szervezetüket érintő külső behatás, sérülés, betegség okozza. A távérzékelés szempontjából tekintsük át a témakört, amelyek közül klasszikusan csupán egy, a szinesztézia illik bele a tudattal való érzékelések sorába.Túlemlékezés (hipermnézia/hyperthymesia): abnormális visszaemlékezési képesség saját életrajzi eseményekre, adatokra, részletekre.
A túlemlékezés definíciója  | Esetleírás

Visszhangos térérzékelés (echolocation/bio-szonár/visszhangképzés): a környezet felé kibocsátott (ultra)hang visszaverődésével történő tájékozódás (az állatvilágban a delfinek, denevérek használják), egyes emberek is képesek erre.
Az ultrahang természetéről

Savant(éleselméjűség)-szindróma: az agy adott területének (sérülés vagy rendellenes működés által kiváltott) kivételes hatékonysággal való felhasználása.
A Savant-szindróma leírása

Extra ízérzékelés: az ízlelőbimbók nagyobb méretének hatására ezek a személyek az ízeket legalább háromszor intenzívebben érzékelik, mint normál esetben.
A tudatos ízérzékelésről

Aura-látás: a szinesztézia egy szakasza, az emberi test által kibocsátott, az emberi szem számára egyébként láthatatlan energialenyomatok érzékelésének képessége, amely a szem számára a látható színskálán túli észlelést teszi lehetővé.
Az aura-látás és a szinesztézia

Mágneses túlérzékenység (magnetoreception): a Föld mágneses mezőjének, egyes területek, terek  mágneses befolyásoltságának érzékelési képessége. Az ezzel bíró emberek belső iránytűvel rendelkeznek, amelynek segítségével pontosabban találnak meg helyeket, mint GPS-el.
A magnetoreception leírása

Végül a távérzékelés szempontjából a legfontosabb emberfeletti képesség: a szinesztézia/összeérzés, amelyben egyik érzékszerv által keltett benyomás automatikusan aktivál egy másik érzetet, azaz például a betűkhöz vagy számokhoz az ember akaratlanul is színeket társít, esetenként megváltozott idő- és térérzékelési körülmények között.
A szinesztézia definíciója


2012. szeptember 2., vasárnap

Heti RV cél - Weekly RV target


Ez a kód 2012. szeptember 9-ig vakon vizsgálható. 9-én a kód linkké válik, és megtekinthető a visszajelzés!

1055/4220

Írd le a célt!
Describe the target!

This code can blindly viewed until the 9th of September. Then this code appears as
a link and you can observe the feedback image.

Further viewed codes on this label.

2012. augusztus 19., vasárnap

Kód augusztusra - August RV code


Ez a kód augusztus 31-ig volt vakon vizsgálható. Kattintson a kódra a visszajelzés megtekintéséhez!

8720/6830

Írd le a célt!
Describe the target!

This code can blindly viewed until the 31st of August. Then this code appears as
a link and you can observe the feedback image.

Further viewed codes on this label.

2012. július 22., vasárnap

Esőcsinálás - Baigorri Velar hagyatéka?

Az argentin Baigorri Velar esőcsináló szerkezetéről írtunk egy régebbi bejegyzésünkben, amely így indult:
A szerkezet feltalálója egy argentin születésű mérnök-hallgató, bizonyos Juan Baigorri Velar volt. Velar a milánói egyetemen tanult geofizikát, és kísérletei alkalmával szinte véletlenül hozta létre a később esőcsinálónak elnevezett szerkezetet. Az egész úgy indult, hogy egyfajta, a Föld mágneses mezejét mérő berendezés megépítésével kísérletezett. 1938-ban a Buenos Aires-i háza tetőterében dolgozva észlelte, hogy a készülék enyhe esőt váltott ki, amely a közvetlen lakókörnyezetében jelentkezett. Velar érezte, hogy ez a kis berendezés valami nagy dolognak a kezdete.

Nézzük, mi lett a hagyatékból! Velar egykor valamiféle esőcsináló szerkezetet álmodott meg, fejlesztett ki és készített el, a maga korának megfelelő műszaki színvonalon. A berendezés remekül működött (erről ebben a korábbi bejegyzésünkben írtunk), de sem az eszköz, sem a tervei nem kerültek a nyilvánosság elé, sőt, kézen-közön el is tűntek. Történt ez 1938-ban. Hogyan szól a fenti idézet vége? Íme: "...ez a kis berendezés valami nagy dolognak a kezdete."
Nos, 53 évvel később (Velar nevének említése nélkül ugyan, de) az alábbi szabadalmi bejegyzések egyikén megjelent egy "esőcsináló" fenevad. A képeket szemlélve azt is tartsuk szem előtt, hogy 1991 óta eltelt már 21 év.

U.S. Patent 4999637
Eszköz Föld feletti mesterséges ionizációs felhők létrehozása - Bejegyezve 1991. március 12.

Patent 4954709
Nagy felbontású, irányított gamma-sugár érzékelő - Bejegyezve 1990. szeptember 4.


A képre kattintva nagyobb méretben is megcsodálhatjuk a monstrumot.
A következő képen pedig a rendszerbe állítása látható:Vannak, akik szerint a képen látható szerkezet egyáltalán nem az időjárás befolyásolására szolgál, hanem valami egészen más célra alkották meg, például:

US Patent 4817495 
Védelmi rendszer űrobjektumok kiszűrésére - Bejegyezve: 1989. április 4.

U.S. Patent 4873928
Sugárzás nélküli nukleáris robbanást előállító eszköz - Bejegyezve: 1989. október 17.


A HAARP-ról a teljes részletekbe belemenő, mérési eredményekkel, fotókkal és magyarázatokkal kifejtett leírás olvasható itt.

2012. július 12., csütörtök

Váratlan utazás az időben

1876-ban egy szép napon idősebb Rudolf Fenz (31) napi sétája során váratlanul, nyom nélkül eltűnt. Családja és barátai vizsgálatot kezdeményeztek az eltűnt felkutatására, de soha nem találták meg. Később, egészen pontosan 74 év múlva mégis felbukkant, azaz megjelent ugyanúgy 31 évesen, mint eltűnésekor, de ebben az esetben mégsem csodálatos felbukkanásáról, hanem sajnálatos haláláról szólnak a hírek.
Fenz tulajdonképpen 105 éves korában halt meg. A történet érdekessége, hogy nem egy bujkálva eltöltött élet, inkognitóban leélt évtizedek múlva bukkant fel, hanem ugyanabban a 31 éves állapotában, mint amiben eltűnt. Élete ezen a ponton igen hamar véget ért, mivel sajnálatos módon Manhattan központjában, a Fifth Avenue erős forgalmában materializálódott újra, aminek következtében egy autós  azonnal elütötte. 
A képen a Fifth Avenue 1950-ben
A rendőrség átkutatta a 19. századi stílusban öltözködött embert (széles karimájú kalap, fekete, ódivatú nadrág és cipő), és tárcájában az 1870-es években használt, a forgalomból már régen kivont bankjegyeket, idősebb R. Fenz nevére szóló vizitkártyákat találtak. Vizsgálatát követően kiderült, hogy egy, a harmincas évei elején járó személyről van szó.
A rendőrség nem tudott további információt kideríteni róla vagy közelebbi hozzátartozóiról, így az ügyet átadták az eltűnt személyek osztályának. Az ügy további menetében a nyomozók - a név németes hangzása miatt - még osztrák kollégáikkal is felvették a kapcsolatot Fenz ügyében, de egy tapodtat sem haladt előre a nyomozás.
Az eset egy furcsa fordulat után oldódott meg, bár a végeredményt a közvélemény értetlenül fogadta. Az üggyel foglalkozó nyomozónak - jobb híján - az az ötlete támadt, hogy régebbi (ne feledjük, 1950-ben történik a dolog) telefonkönyvekben utánanéz a névnek. Egy 11 évvel azelőtti telefonkönyvben aztán talált bejegyzést bizonyos Rudolf Fenz Jr.-ról, amely aztán elvezette a nyomozót egy idős nőhöz, aki azt állította magáról, hogy ő Rudolf Fenz Jr. özvegye. Az is kiderült, hogy idősebb R. Fenz, akinek a kártyáit az áldozat tárcájában megtalálták, ugyanennek a nőnek az apósa. Megtudták tőle, hogy férje mindössze négy éves volt, amikor apja váratlanul és nyomtalanul eltűnt, de mindenre kiterjedő kutatás során sem akadtak a nyomára. A nyomozónak ez nem volt elég, és múlt századi archívumokból derítette ki végül, hogy az idősebb Rudolf Fenz esete egy régi, kiderítetlen eltűnési ügy. Az archívumban fotót is talált, amely meglepő módon az 1950-es áldozatot ábrázolta. 

Az eset bővebb leírása itt (advanced English knowledge needed) >>2012. július 10., kedd

Júliusi kód - July RV target

Ez a kód július 31-ig volt vakon vizsgálható. Kattintson a linkre, és megtekinthető a visszajelzés!

ZTJ99

Írd le a célt: hol van, mi a rendeltetése?
Describe the target: where is it, what is it for?


(Describe the target!
These codes are blind until 31st of June. Click on the code for feedback!)

Further viewed codes on this label.

2012. június 9., szombat

Heti kód - Weekly RV target

E kódok által fedett célok vizsgálata 2012.06.24-ig végezhető vakon. Kattintson a linkre a visszajelzés megtekintéséhez!

Írd le a célt!Írd le a célt!


(Describe the target!
These codes are blind until 24th of June. Click on the codes for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. május 22., kedd

Para és statisztika

Mivel jelenleg mindannyian a Föld nevű bolygón élünk fizikai testben, így többségünk, az emberek többsége a tevékenységeit, cselekedeteit azok mérhető eredményeiből ítéli meg. Rövid átvágással ugyanez a téma megjelenik a fizikai világban testet nem öltő jelenségek fizikailag elvárt eredményének megmutatkozása terén is. A szkeptikusokat vagy a kevésbé hívőket minden nem hivatalos tudományos, határtudományos, alternatív, stb. terület és vizsgálat esetén legjobban az érdekli, hogy valamiféle kimutatható eredményt, bizonyítékot tegyenek le eléjük, amelyeket vitatni vagy elfogadni lehet, ezért hivatalosnak nevezik. E kategóriában a legfontosabb: beleillik a világképükbe, abból merítenek igazolást.

A valóság kimutatott, vizsgált és összehasonlított eredményeinek tudománya a statisztika.

Amint - például - a remote viewingban megjelent a technika, a keretekbe foglalt szabályrendszer (úgy is írhattuk volna: keretek közé zárt), azaz a mérhetőség, azonnal megjelent a statisztika is, hogy mérje és összehasonlítsa fizikai szinten azt, amely összehasonlíthatatlanul más területen nyilvánul meg, ennél fogva számításos-hasonlításos módszerrel csupán egy apró részlete mérhető. Az USA különféle hírszerző szervei, a hozzájuk kapcsolódó cégek, felettes szervek müködésének alapja, hogy statisztikai kimutatások, jelentések, elemzések alapján értékelje a beérkező eredményeket, a hatékonyságot, ezen alapulva osszon forrásokat (gy.k.: pénzt) a lelkes, vagy éppen fanatikus hívő kutatóknak - vagy éppen rábírja őket a kimutatások alapjául szolgáló eredmények produkálására (lásd: Ingo Swann példája. Régebben írtunk róla, hogy egy vizsgálat-sorozat alkalmával "n" ezer dollárt (n>1) kapott naponta csak azért, hogy a kormány fölött álló szervezetnek célzott információkat érzékeljen).

A statisztika kérdése az ellenzők oldaláról is előbukkan: az úgynevezett szkeptikus kutatók, szakírók egyik legfőbb fegyvere. Az általuk támadott témákban jolly jokerként húznak elő relevánsnak tekintett statisztikai összesítést, amelynek rendszerint az a végkicsengése, hogy a vizsgált, feljegyzett jelenség valójában véletlen, nem jelentős, emberi tudatos  behatás nélkül történhet, a hibahatáron túl nem lehet kapcsolatot találni a nem hivatalos tudomány hipotézise, vagy a sajtóhír és a bekövetkező jelenség között. Erről írtam feljebb, hogy "apró részlet", de ezekben az esetekben csakis ezeket emeli ki a statisztika.

A pénzfeldobós alapjátékot az olvasók többsége valószínűleg ismeri. Feldobunk egy pénzérmét, amely nyugalmi helyzetének elérésekor kétféle kimenete lehet: fej vagy írás. Még ez az egyszerű eseménysor is - természetesen - produkál statisztikailag kimutatható eredményt, viszont egy pont után megjelenik olyan összetevője a sorozatnak, amelyet fizikai, anyagi alapon nem lehetséges sem kiszámolni, sem modellezni.
Ed C. May kutatócsoportja évekig végezte a véletlenszerű események statisztikai vizsgálatát a fej-vagy írás játék dokumentálásával (Edwin C. May wiki életrajza: http://en.wikipedia.org/wiki/Edwin_C._May).
A 2001 9/11 es események kapcsán az ő csoportja figyelte meg azt a tényt, hogy a véletlenszerü fej vagy írás pénzérme-feldobálós játékban  az "esemény" bekövetkezése előtt néhány órától kezdve mérhetően, sőt, a véletlenszerűségen túllépve megváltozott a kétféle kimenet aránya. Erről a Global consciousness project nevü dolgozatban olvashatunk: http://www.lfr.org/lfr/csl/library/sep1101.pdf


Jessica Utts amerikai statisztikus (http://en.wikipedia.org/wiki/Jessica_Utts) a "A pszichés működés bizonyítékainak értékelése" című munkájának első két mondata az alábbi: "A pszichés működés több, mint két évtizedes kutatása során azt vizsgálták, hogy ezek a jelenségek tudományosan megalapozottak-e, vagy nem. Másodlagos kérdés a témában, hogy ezek hasznosak-e kormányzati célra, vagy sem..."
Mivel a távérzékelés legújabb korszakának kezdetét az 1960-as évek legelejére tehetjük, publikussá válását pedig ugyanannak a századnak a végére, ezért az előbb feltett másodlagos kérdést megválaszoltnak tekinthetjük.
Utts remek statisztikai munkáját az emberi psziché működésének állapotairól itt olvashatják http://www.stat.ucdavis.edu/~utts/air2.html. Nyugodt szívvel ajánlom, hiszen a fenti tételemet bizonyítja, miszerint a parapszichológiai jelenségek statisztikai vizsgálata csupán a szóban forgó terület egy részét képes kimutatni, elemezni és modellezni.

Statisztikai módszerek megismerése, valamint a főbb elemzési technikák időnkénti alkalmazása segíthet minket a remote viewing gyakorlatában, mint megbízó, elemző, kiértékelő módszer. Érdemes viszont a helyén kezelni, hiszen e műfaj a fizikai valóságban mérhető és értékelhető része csupán egy apró részterületéről szól a nagy egésznek.

2012. május 20., vasárnap

Heti gyakorló kód - Weekly RV target

E kód által fedett cél vizsgálata 2012.05.27-ig volt végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe. 

Írd le a célt!

(Describe the target!
This code was blind until 27th of May. 
Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. május 14., hétfő

Mi az automatikus írás, és hogyan kell...?

Mi az automatikus írás, és hogyan csinálják? 
Az automatikus írás a közös tudatmező információnak kinyerésére szolgáló módszer, régebben úgy is hívták, hogy a jóslás egyik ősi formája. Megváltozott tudatállapotban szavaknak, mondatoknak, szimbólumoknak papírra vetésével történik. Gyakorlása közben úgy tűnik, hogy a szavak a "semmiből" keletkeznek és kerülnek a papírra. Egyes művelői szerint ilyenkor az Idő Szellemével, vagy a Jövő Szellemével áll kapcsolatba az alany. Vannak, akik ebben a formában médiumi üzeneteket írnak le, de olyanok is, akik teljes történeteket, regényeket hoznak létre e módszer segítségével (például Chico Xavier az Otthonunk című regényt).Az automatikus írás valójában határozott rokonságot mutat a távérzékeléssel. A módszer folyamán lecsendesített, megváltozott tudatállapotban kapcsolatot alakítunk ki a közös tudatmezővel, amelyből véletlen, vagy meghatározott minta szerinti információkat nyerünk ki és írjuk le.

Lássuk, hogyan működik az automatikus írás folyamata!

FIGYELEM: Az automatikus írás egy lehetőség a közös tudatmezővel történő kapcsolat kialakítására. Légy figyelemmel a folyamat esetleges pszichológiai behatásaira, csakis saját felelősségedre alkalmazd! Néhány megkapott üzenet zavaró lehet. Ha tartasz ettől az egésztől, vagy félelem tölt el az alábbi sorok olvasásakor, és nem tudod kezelni ezt magadban, akkor NE PRÓBÁLD KI!

 • Vonulj félre egy olyan helyre, ahol az elkövetkezendő tizenöt perc - egy óra tartama alatt zavartalanul működhetsz. 
 • Foglalj helyet egy asztal mellett, ahol kényelmesen tudsz ülni. Készíts elő papírt és tollat/ceruzát. 
 • Néhány percet szánj rá elméd és gondolataid lecsendesítésére. Az általad máskor használt meditációs gyakorlat erre teljesen megfelel. Ha nincs ilyen, igyekezz megismerni egyet, most mindenesetre lassulj le, lazulj el, üresítsd ki elmédet.
 • Nyugalmi állapotod elérése után érints meg a tollal a papírlapot. Mást ne csinálj, érintsd hozzá a toll/ceruza hegyét a papírlaphoz. 
 • Ügyelj arra, hogy semmit ne írj tudatosan. 
 • Miközben elmédet és gondolataidat leüresítve tartod, hagyd, hogy kezed a kapott benyomásokat, információkat, mintákat leírja. 
 • Ne nézd a papírt. Ha meg tudod oldani, írj csukott szemmel. 
 • Adj időt annak, hogy az írás megtörténjen, ne légy türelmetlen. Előfordulhat, hogy egy darabig semmi nem történik. Az is előfordulhat, hogy az első (néhány) alkalommal sem történik semmi. Megtörténhet, hogy nálad az automatikus írás nem működik. Ilyen van, nincs baj. 
 • Amikor megtörténik az automatikus írás, nézd át, amit a kezed készített. Első ránézésre talán összefüggéstelen irkafirkának tűnhet, de a későbbi kiértékeléskor értelmet fog nyerni. Keresd a különálló betűket, számokat, szimbólumokat, képeket a szövegben. 
 • Az első (esetleg sikertelen) alkalmak után ne add fel, folytasd tovább. Nem biztos, hogy elsőre sikerrel jársz. Sikeres automatikus írás elérése esetén alakítsd ki viszonyítási pontjaidat a folyamatban, hogy legközelebb könnyebben menjen. 
 • Amint gyakorlottabb vagy benne, megkezdheted kérdések feltevését mentálisan, hogy válaszokat kapj rá. Ettől a ponttól kezd érdekessé válni az automatikus írás. 

Kiértékelés: Az automatikus írást megfelelő gyakorlás (lásd: viszonyítási pontok kialakítása) után célszerűen használni. Azaz: tematikusan, célirányosan, kérdéseket feltéve, valamilyen gondolati minta alapján alkalmazzuk. Ennek megfelelően az általad automatikusan leírt szöveget az előzetesen meghatározott cél alapján értékeld ki. Ha lehetőséged van rá, a témába be nem avatott személlyel is értékeltesd ki az automatikus írással létrejött szöveget.

Tanácsok az automatikus íráshoz:
Írj olyan gyorsan, ahogy csak tudsz.
Egyáltalán ne gondolkozz közben, ne akard megérteni, amit leírtál, ami "leíródott".
Ha valamiért az áramlás leáll, tarts egy kis szünetet, majd kezdd el leírni a következő jelentkező mondat első betűjét. Ehhez válassz egy véletlenszerű betűt, pl. a "B"-t. Ezáltal a következő "B"-betűvel kezdődő mondat érkezik legközelebb.
Vagy: a választott betűvel fognak kezdődni a továbbiakba érkező mondatok.


Automatikus írás egy angol nyelvű videón (8 perc):

2012. május 13., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target

E kód által fedett cél vizsgálata 2012.05.20-ig volt végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe. 

Írd le a célt!

(Describe the target!
This code was blind until 20th of May. Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. május 10., csütörtök

Videó szemle 2012/2

Több jelentős videó került fel a közlemúltban is a netre, ami a blog törzsolvasói számára érdekes lehet. Íme egy Joe McMoneagle interjú, klasszikus, igazi beszélgetős, 1 óra hosszúságú. A film 2011 októberében készült, de csak most került fel a videómegosztóra.2012. április 15., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target

E kód által fedett cél vizsgálata 2012.04.30-ig volt végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető majd az általa fedett cél képe. 

Írd le a célt!

(Describe the target! Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. március 25., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target: 1009/2341


E kód által fedett cél vizsgálata 2012.04.01-ig végezhető vakon. Kattints a kódra a visszajelzés megtekintéséhez! A kód nincs összefüggésben az április 1-i dátummal.

Írd le a célt!

(Describe the target!
This code is blind until 1st of April.Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. március 19., hétfő

Vizsgálat-minta távérzékeléshez

Az alábbiakban egy vizsgálat lefolyásának mintáját láthatják, valós, vak cél információinak megállapításáról.

Előkészítek tehát néhány sima, fehér papírlapot, fekete tollat vagy ceruzát. Félrevonulok egy olyan helyre, ahol a következő egy-másfél órában senki nem zavar. A papírra felírom a megfelelő adatokat a vizsgálatról, majd az általam jónak tartott módszerrel lecsendesítem a testemet és az elmémet, majd fogadom, értelmezem és lejegyzem a tudatomba beáramló információkat. Lássuk!

(Figyelem: a rajzok készítésénél a célszerűség, és nem a szemkápráztatóság vezérelt! A távérzékelő jelen esetben nem a kézügyességét gyakorolta.)

2011.03.02
Cél: 1234/5678
Frontload: épített tereptárgy
Kezdés: 13:44
Befejezés: 15:28
Távérzékelő: hunviewer
Vizsgálat: alap SRV, SeRV

Ellazult állapotban a kódra gondolva egy forma jelenik meg a tudatomban, ez lesz az ideogram. Az 1234/5678 kódot előhívva az alábbi ideogram jelent meg, egy folytonos vonal, amelyik balról jobbra tart:


Tehát, épített tereptárgy.
Megjelenése: vízszintes, hosszúkás
Mértani alakzatok jellemzik
Mérete: az embertől jóval nagyobb
Alakja: hosszú, hosszúkás, lapos
Anyaga:
- anyaga tapintásra durva, kemény, nem élő
- kevert természetes anyagok nagy sűrűségben
- földanyag, porlik (következtetés: kő, kavics, zúzalék)
- vízzel kevert por-struktúra fogja össze, mint a ragasztó
- fémdarabok az anyagban

Anyaga tehát: fém, kő, (következtetés az érzetből: beton)

Kiterjedése:
- a hosszúsága jellemzi
- függőleges kiterjedése is van, felfelé is, lefelé is
- vízszintesen elnyúló
- függőleges irány: két nagy T-betű
- erős információ: T - beleolvad!
- nem emberi léptékű, száz méternél hosszabb

Rajz az eddigi következtetésekből:


Magassága: a felső sík struktúra néhány méter vastag, a T betűként megjelenő függőleges kiterjedés sem emberléptékű. Magas. Fa-magasság, mintegy 20+ méter.
- érzet: tart valamit a levegőben, ami súlyos, nehéz (fontos)
- a felszínén fém struktúrák, vékonyak, vastagak, alacsonyak és magasak
- ezek a biztonság miatt szükségesek

A T betűk tetején nyugszik a súlyos, vastag és tömör sík struktúra. A struktúra csúcsai nyugszanak a T-k tetején, nem látszik a teteje, így:
Szünetet tartok: vízivás, mosdó, nyaktorna fejkörzéssel.
Utána folytatódik az ülés.

Összefogalás az eddigiekről: betonból készült hosszúkás struktúra, amit legalább kettő támasz tart alulról. Kiterjedése vízszintesen több, mint száz méter, függőlegesen több, mint húsz méter.

A cél környezete:
- dombvidék
- észak
- magyarul beszélnek, még egy határon túl is, közel
- burjánzó természeti megjelenés a cél mellett: fák, bokrok (dedukció: nyár van?) - ember által lakott vidék, koncentráltan
- természeti környezet, részben épített, részben a természet saját megjelenése: fák, bokrok, növények, házak. A házak között víz jelenléte érződik, sok vízé
- a közelben egy nagyon régi, történelmi épület (vár, emlékmű), a célhoz nincs köze
- emberi jelenlét: csoportos, inkább tömeges jelenlét a cél körül
- egy természetes felület elválasztja az emberek két csoportját, ennek a közegnek fényes és hideg a felülete (dedukció: víz)
- a cél kapcsolatban van a vízzel
- ez a víz mozog, folyik (dedukció: név: Gyula?)
- a cél felül légnemű anyaggal (levegővel), alul tömör anyaggal kapcsolódik, ember által egyik sem járható alapesetben
- erős érzet: összekötő elem a cél
- az embertömeg egyes részeinek terméke, 57+58+59

Színek:
- a cél környezetében inkább természetes színek: zöld, sárga, barna, szürke
- a cél maga inkább szürke
- tükör, tükröződés kékes-szürke felületen
- a cél alsó részének egy darabja árnyékban van

Hőmérséklet:
- a célnak nincs saját hőmérséklete
- felveszi a környezet hőmérsékletét
- a környezeti hatásoknak erősen kitett struktúra a cél
- jelenleg forró, meleg a környezet és a cél is

Szagok:
- nyers malter, beton szaga
- víz és hal szaga
- kőolaj elégetése utáni szag, szabályozott égés utáni

Alakok:
- a célt mértani alakok jellemzik: egyenes, szögek, háromszög, ívek
- csatlakozik két, épített, háromszög alakú struktúrához
- erős érzet: kiküszöböli a vizet!

A cél távolabbi nézete rajzon:

A cél funkciója:
- nagy intenzitású mozgás érzékelhető a cél felületén
- összeköt
- gép, ember, állat mozog rajta
- nem tartózkodnak rajta életvitel-szerűen
- a cél felszíne alatt természetes anyag folyamatos mozgása (előző érzet felerősödik: víz, folyik)
- a víz a célstruktúra alatt mélyebb, mint a nézőpont felőli részen
- a víz felülete fodros, elöl árnyékban van, a cél közelében fényben
- egyértelműen folyóvíz

Összefoglalás a célról:
- folyóvíz fölött elhelyezkedő híd Észak-magyarországon, az országhatártól nem messze. A híd gyalogos és gépjármű közlekedésre szolgál egy olyan településen, városban, ami a folyóvíz mindkét oldalán terül el, és amelyben egy régi épület, várkastély található a hídtól nem messze.

A távérzékelő rajza a célról:

Végül a cél feltárt fotója:
Kiegészítő információk a vizsgálat eredményéhez:

Néhány kiegészítő információ egyes érzékelésekhez, amelyek a vizsgálat alatt érkeztek, és csak később nyertek értelmet. Ez is mutatja, hogy mindent, amit a kóddal kapcsolatban fogad az elménk, jegyezzünk le, mert jelentősége van.

> ez a víz mozog, folyik (dedukció: név: Gyula?)
Érdekes információ. Logikailag lekövethető, hiszen van Gyula nevű település Magyarországon, de nem északon és nem dombvidéken. Ami miatt ide kerülhetett: logikai kapcsolat a folyó nevével, hiszen Bodrogi Gyula már létezik, és tudjuk kapcsolni a folyó nevével a színész nevét. Ez, és az ilyen fajta információk a távérzékelő viszonyítási pontjainak függvénye.

> az embertömeg egyes részeinek terméke, 57+58+59
Ez az információ a híd elkészültének körülményeire utal, bár a vizsgálat közben nem tudtam a három számmal mit kezdeni. Nem restelltem utánanézni: a hidat 1957 és 1959 között építették, egészen pontosan: "Reviczky János, az UVATERV mérnöke tervei alapján Benkő Oszkár főmérnök és Cseke Sándor műszaki vezető irányításával építették 1957-59-ben".

> kőolaj elégetése utáni szag, szabályozott égés utáni
Ez az információ a belsőégésű motorok működési elvére és gyakorlatára utal, amely után a jellegzetes szagú égéstermék jelenik meg a levegőben.


Más vizsgálatok:

Példa monitoros vizsgálatra:

2012. március 18., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target: 9070/0840

E kód által fedett cél vizsgálata 2012.03.25-ig végezhető vakon. Kattints a kódra a visszajelzés megtekintéséhez!

Írd le a célt!
A cél egy város részlete épületekkel.

(Describe the target! The target is a part of a city with buildings.
This code is blind until 25th of March. Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. március 4., vasárnap

Heti kód - Weekly target: T4Y9

Heti kódunk, amely március 18-ig volt vizsgálható vakon.  Most már a kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe.(Describe the target! 
This code was blind until 18th of March. Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. február 21., kedd

Himiko and her kingdom


There was mysterious Queen called Himiko ruled over Japan before the first Japanese government organized. Who is Himiko? Where is her Kingdom?
It is remote viewed by Joseph W. McMoneagle

2012. február 18., szombat

Heti kód - Weekly RV-target


E kód által fedett cél vizsgálata 2012.02.26-ig volt végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe.

Írd le a célt!

(Describe the target! 
Click on the code for feedback!)

Further viewed weekly targets are on this label.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. február 5., vasárnap

Heti kód - Weekly RV target


E kód által fedett cél képét a kódra kattintva tekintheti meg. Az érzékelés célja egy kézirat volt:

Fernando A. N. Pessoa
Portugál nyelven íródott. A kódra kattintva
látható a kézirat képe.
További információ.

(This target is a manuscript of Fernando A.N. Pessoa
Click on the code for feedback!)


Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2012. január 27., péntek

Remote viewing videók - 2012/1.

Szemlézésképpen időnként bemutatjuk, milyen tematikus videókba botlunk az interneten, és ha a video önmagában nem indokol külön bejegyzést, összesítve publikáljuk.. Az idei évre néhány, már tavaly publikált, hozzáférhetővé vált felvétellel készültünk, a kedves blogolvasókat pedig felkérjük, hogy ha általunk nem szemlézett, például egzotikus nyelvű, elsikkadt, népszerü videomegosztón még/már/soha nem elérhető, de nem fizetős forrást talál, küldje meg részünkre, vagy ha egyszerűbbnek tűnik, hozzászólásban adja közre. Lassan eljutunk oda, hogy a bőség zavarával kell megküzdenünk, ami jó, mert egy hasznos technika kezd ezáltal visszavonhatatlanul elterjedni világszerte, túl vallásokon, ideológiákon, politikán.

A mai kínálat: elsőként egy régi motoros, David/Dave Morehause, volt amerikai hivatásos katona saját könyvét olvassa fel, mindenképpen érdemes belenézni, helyesebben meghallgatni.

Major Morehause - Remote viewing
Első rész, 11 részes felolvasása a könyv fontosabb fejezeteinek.
http://youtu.be/4VjcFZ0gZQc

Német nyelvterületen is haladnak az események: technikai, vagyis nem könnyű, 15 perces népszerűségre törekvő videóanyagok kerülnek fel németektől. A felvételen egy valódi, monitor által vezetett session (ülés) látható, egy vak cél lépésenkénti feldolgozása, lejegyzése, és végül ellenőrzése. Mindenképpen értékes, minőségi célokból született félig-meddig házi videó. Talán kissé monotonnak tűnik, de valójában így zajlik a folyamat. Persze ha túljut a gyakorlatokon, sok-sok kutató a földöntúli dolgok felé fordul, és azt kutatja. A gyakorlat korrekt, jó, nem zavaró és nem felkavaró téma.
http://youtu.be/g6E2e__KfLc

Végül egy régi film, Peter Hurkos élettörténete, egy régebi feltöltésű, 6 részes retro film első epizódja. A történet a 2. világháború után játszódik. A főszereplő a Petrocelli-filmekből közismert Albert Salmy volt.
http://youtu.be/RTXPzVIugsg


2012. január 24., kedd

Pszichikus jóslatok 2012-re

Egy amerikai portál több jós, pszichikus látó, médium jóslatát hozta nyilvánosságra, amelyeket a 2012-es évben történtekről érzékeltek előre - 2011-ben. Lássuk a legérdekesebb érzékeléseket még most, év elején, hogy legalább fogalmunk lehessen arról, mi várhat ránk 2012-ben. A bizonyos világvége-témakört szándékosan nem vettük bele a felsorolásba, a jóslatok egyértelműen megállapítják, hogy semmi ilyesmi, de hasonló sem várható. Azért értékeljük a helyén az előrejelzéseket, valamint a "több szem többet lát" örökbecsűt is.

Lássuk tehát:
 • baleset Obama elnök körül 2012 korai hónapjaiban
 • Obama elnököt újraválasztják
 • Obama elnököt nem választják újra
 • Obama annyi belpolitikai problémával találja szemben magát, mint azelőtt még egyik elnök sem
 • iráni forradalom még a nyár vége előtt
 • Kína elveszti befolyását a világ pénzügyi piacaira
 • katonai konfliktus Japán és Kína között, ami haditengerészeti blokádot eredményez a szigetország körül
 • két új bolygó felfedezése, amelyeken a NASA bejelentése szerint élet lehetséges
 • Oroszország űrfejlesztéseit két ízben visszaveti baleset vagy robbanás
 • űrbéli összecsapás Irán és Oroszország között távközlési műholdak elleni támadás után
 • cunami Hawaii-on
 • pusztító földrengések az alábbi helyeken: Kína (áprilisban), Mexikóváros (áprilisban), California (Hollywood is érintett), Washington, Alaszka, Szíria, Libanon, Palesztína, Jordánia
 • szélsőséges időjárási körülmények jelennek meg, hó esik Hawaiin, a Karib-térségben...
 • ...és egyáltalán: a ma ismert térképek megváltoznak, olyan természeti csapások sújtják a bolygót
 • óriási, történelem előtti tengeri lényt találnak
 • Észak-Korea megtámadja Dél-Koreát és Japánt
 • repülőgép csapódik a Fehér Házba (baleset)
 • megtámadják a római pápát
 • Dél-Európában egy vonatszerelvény szabotázsakció következtében balesetet szenved (első negyedév)
 • óriási áttörés az őssejt-kutatásban
 • felkelés Kubában a nyár végén, élelmiszerhiány lép fel
 • megtámadják az Eiffel-tornyot és részben megsemmisítik
 • egy trópusi szigetet evakuálni kell vulkánkitörés miatt
 • sor kerül az első agy-transzplantációra
 • óriási mennybéli látomás tűnik fel az égen
 • Roswell fölött patkó alakú ufót észlelnek
 • a világ népessége meghaladja a 7,6 milliárdot
 • egy jelentős számítógépes vírus okoz fennakadásokat a légiközlekedésben világszerte
 • Kate Middleton-nak és Vilmos hercegnek fiúgyermeke születik
 • visszatér a hatvanas évek hosszabb szoknya-viselete
 • Madonna eltöri a lábát
 • George Clooney apa lesz
 • Paul McCartney lemezt készít Yoko Ono-val John Lennon emlékére

Pszichikus jóslatok 2013-ra >>

2012. január 22., vasárnap

Heti vak kód - Weekly RV target - UM861

E kód által fedett cél vizsgálata 2012.01.29-ig volt végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető majd az általa fedett cél képe.

Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
This code was blind until 29nd of January. 
Click on the code for feedback!)Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2012. január 19., csütörtök

Precognitive out bounder RV experiment

Short video of a Remote Viewing Experiment conducted in February 2010 in Perth, Western Australia.
(A film szöveg nélküli, nem szükséges hozzá nyelvtudás.)

2012. január 18., szerda

Kik vannak a Marson? - Ingo Swann RV Mars

Ingo Swann az 1998-ban megjelent Penetration - The Question Of Extraterrestrial And Human Telepathy című könyve után tovább foglalkozott az égitestek, köztük a Hold vizsgálatával. A Marson ezt követően végzett saját vizsgálatairól egy nyilvános előadáson kérdésekre válaszolva árult el néhány gondolatot. Az alábbi leirat alapjául szolgáló előadás 2002. október 13-án New Jersey-ben a bordentowni UFO konferencián került felvételre. (A kérdezők személye rendre változott, a szövegben ezt nem jelöltük.)

Swann: Igen, asszonyom?
Kérdező: Jól tudom, hogy régebben vizsgálta a Mars bolygót is távérzékeléssel?
Swann: Igen. Ez egy távérzékelési csoport volt, amelyben, ha jól emlékszem, kilenc ember vett részt. Mindegyikünk önállóan és egymástól függetlenül dolgozott, majd végül összevetettük az adatokat, eredményeket. Mindenki talált épületeket, növényeket, néhányan találtak fényt, mesterséges fényt és vizet. A víz, a növények és az épületek megléte mára megerősítést nyert. Ami még nem egyértelmű, azok fények, amelyek nagy kiemelkedések tetején találhatók.
Kérdező: ---a kérdés nem hallható---, de valószínűleg a fentiek, illetve a vizsgálat céljának helyére vonatkoztak, mert a válasz:
Swann: Nem tudom, csupán koordinátákat adtak meg célként. Nem a szokásos koordináták szerint adták meg a célt, mert a Mars koordináta-rendszere eltérő, ott a nyugati 0 pontnál indul, és 360 fokban megy körben, így azt gondolták, hogy ez zavaró lesz az érzékelésben. Ezért a cél kijelölésénél csak annyit kaptunk: a Mars. Ennek ellenére a vizsgálatot végzők mindegyike megtalálta a fent említetteket, de akkor, 1977-ben nem volt lehetőség visszajelzést kapnunk róla. De találtunk vizet, növényeket, épületeket, és mindezeknek a létezését azóta már megerősítették, ahogyan azt Van Flandern előadásában is hallhatták tegnap.
Kérdező: Ingo, megpróbálná nekünk is átadni azokat a benyomásokat, amelyeket a távérzékelés során ott tapasztalt, és milyen módszerekkel történt az?
Swann: Kedvesem, elég soká tartana...
Kérdező: Más szavakkal: volt mondjuk egy olyan helyszín, ahol esett az eső, vagy esőt érzékelt? 
Swann: Nagyjából, igen.
Kérdező: Mondana nekünk példát erre egy régebbi távérzékeléséből? Hogyan látja azokat transzban?
Swann: Nincs transz.
Kérdező: Nincs transz? Látta a képeket, vizuálisa megjelentek a tudatában, amikor az éppen ott volt? Az agyában jelennek meg a képek?
Swann: Nagyjából igen, de másképpen van ez. Távérzékelés-képzésen az ember ül egy asztalnál, papír és toll van előtte, és egyszer csak megjelenik az információ. A monitor (személy) az asztal másik végén ül, és hangban vagy videón rögzíti az eseményeket. Ez egyfajta automatikus írás, amelynek a kezdetén egy sor "zagyvaság" jelenik meg a papíron. De ez a zagyvaság tele van pontos információval, amely az érzékelés saját nyelvén jelenik meg. Ha ezt a távérzékelő elfogadja, akkor kezdődik az úgynevezett kettes szint, amikor elindul a (mi úgy nevezzük) letöltés, ekkor a távérzékelő valóban úgy érzi, hogy testileg is az adott cél helyszínén van.  Ezeket az információkat nevezzük már kézzelfoghatónak. (További elbeszélés a távérzékelési folyamat menetéről.)


...
Kérdező: Ön szabadon beszélhet arról, amit a Holdon és a Marson látott?
Swann: Nem, erre azt mondhatom, hogy nem. Azt, hogy mit láttam a Holdon, már nagyobbrészt elmondtam szabadon. A Mars már más tészta. Ha a Marsra megyek telepatikus módon, az első dolog, hogy találkozom egy öt "főből" álló telepata csoporttal, akik nem túl barátságosak. Ha nem sikerül eltávolítaniuk engem (lásd az előző írást), akkor "továbbadnak" egy további, négy fős csoportnak. Nos, ezek után általában fejfájást kapok, és lefekszem.
Kérdező: És mi van a --- (nem érthető, talán "expedíció")-val, amit a Marsra küldtek, és eltűnt?
Swann: Igen, a Marsra küldték, de lelőtték őket. Az oroszok küldtek oda egy ilyet, miután kijelentették: elmegyünk a Marsra. Eközben készült az a videó. Miközben ez a jármű közeledett a Marshoz, a felszínről jött az a dolog, és megszűnt az összeköttetés.

 További cikkeink a "Kik vannak a...?" - témában: 
Kik vannak a Holdon? (Ingo Swann RV) >>
Kik vannak a Holdon? (magyar érzékelőtől) >>
Kik vannak a Föld mélyén? (magyar érzékelőtől) >>


Ne feledje...>>>