2011. december 27., kedd

Baigorri Velar esőcsináló gépe


A szerkezet feltalálója egy argentin születésű mérnök-hallgató, bizonyos Juan Baigorri Velar volt. Velar a milánói egyetemen tanult geofizikát, és kísérletei alkalmával szinte véletlenül hozta létre a később esőcsinálónak elnevezett szerkezetet. Az egész úgy indult, hogy egyfajta, a Föld mágneses mezejét mérő berendezés megépítésével kísérletezett. 1938-ban a Buenos Aires-i háza tetőterében dolgozva észlelte, hogy a készülék enyhe esőt váltott ki, amely a közvetlen lakókörnyezetében jelentkezett. Velar érezte, hogy ez a kis berendezés valami nagy dolognak a kezdete.
Később, amikor a tudós esőt generált Argentína távolabbi és szárazabb részein, titokzatos berendezése országszerte szóbeszéd tárgya lett. Ezek szerint Velar szerkezete képes volt esőt létrehozni hosszú hónapok, de akár évek óta aszály sújtotta a területeken is, egy esetben egy év négy hónap súlyos szárazság után generált esőt egy adott tartományban. Egy másik területen három évi szárazságnak vetett véget Velar és az esőcsináló gép. Ez utóbbi bizonyos Carhue nevű helyen történt, ahol két órával Velar látogatását követően bőséges eső esett. 1951-ben egy vidéki területen, ahol 8 éve nem esett az eső, Velar látogatása után szintén áztató esőről számoltak be.
A tudós a szerkezet működését titokban tartotta, csak annyi volt róla köztudott, hogy "A" állásában enyhe, "B" állásában erős esőzést tudott kiváltani.
Velar találmánya hírének elterjedését követően a Villa Louro Varázslója, vagy az Esők Ura becenevekett kapta, amely elnevezések természetesen magukkal hozták a kételkedők és az ellenlábasok hadát is. Ezek között volt az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója, Alfred G. Galmarini. Galmarini mindenképpen szerette volna lejáratni és lehetetlenné tenni Velart a készülékével kapcsolatban, ezért felszólította a tudóst, hogy 1939. június 2-án hozzon létre vihart egy általa megnevezett területen.
Velar elfogadta a kihívást, és annyira bízott a gépében, hogy egy esőkabátot küldött Galmarininek azzal a megjegyzéssel, hogy "használja majd június 2-án". Azon a napon sötét fellegek kezdtek gyülekezni a terület fölött, majd özönvíz-szerű esőzés zúdult a környékre, amely még másnap is folytatódott. Galmarini további reakciójáról nincs hír.

Ezeknek a nagyszerű eredményeknek az ismeretében azt hihetnénk, hogy Baigorri Velar és esőcsináló gépe helyet kapott a történelemben, de mondjuk meg őszintén: eddig a cikkig ki ismerte a nevét? Velar külföldi egyetemektől kapott jobbnál jobb ajánlatokat a szerkezet megvásárlására, de ő visszautasította azokat, mondván, hogy esőcsináló gépe Argentína javára és felvirágoztatására készült, és nem eladó.
Baigorri Velar 1972-ben 81 éves korában szegényen halt meg, felfedezéséről kevesen szereztek tudomást.

Mivel a gép eltűnt, így tudományos bizonyítékok felkutatására és felmutatására nem kerülhetett sor. Egy biztos: temetése napján óriási felhőszakadás volt.
Velar tudományos hírnevét és találmányát azóta is sok támadás éri, a kétekedők egyetlen érve az, hogy a gép nem is létezett, csupán az időjárás véletlenszerűségeinek kényelmes együttállását használta ki a tudós.
Ez, még ha így lenne is, felhozza a kérdést: honnan tudta előre?

2011. december 26., hétfő

Gyakorló kód: LH801


E kód által fedett cél 2012.01.02-ig volt vakon vizsgálható. A kódra kattintva megtekinthető a célként kijelölt fotó.

Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
Then click on the code to get the feedback.)


Figyelem! Megváltozott a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a vizsgálatra megadott időtartamot követően a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és annak egy rövid leírása.

2011. december 18., vasárnap

Heti gyakorló cél: 110EE


E kód által fedett cél vizsgálata 2011.12.25-ig végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe.

Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
Click on the code for feedback!)Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. december 13., kedd

Könyvajánló: Berlitz-Moore: A Philadelphia kísérlet

Charles Berlitz-William Moore: A Philadelphia kísérlet
Alcíme: A láthatatlanná vált cirkáló elképesztő története
185 oldal

Eredeti címe: The Philadelphia Experiment
Granada Publishing Ltd., 1979

Magyar kiadás: Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1991
Fordította: Nemes István


Amikor egy disztingvált, de idősebb tudós azt állítja valamiről, hogy lehetséges, majdnem bizonyos, hogy igaza van. Ha viszont azt állítja valamiről, hogy lehetetlen, valószínűleg téved.
Arthur C. Clarke


A szerzőpáros könyve a II. világháború óta legendássá vált, láthatatlanságot, és nagy tömegű anyag teleportációját lehetővé tévő kísérletről, illetve annak a kormányzat általi eltusolásáról szól. A kísérlet-sorozat, illetve a Philadelphia kísérletként ismert csúcsjelensége a Rainbow Project néven is köztudatban volt. A kísérlet az egyesített mező elméletén alapult, és a céltárgy különböző mágneses terek hatásainak kitett reakcióinak vizsgálatát jelentette. A kísérlet gyakorlati szakaszában az amerikai haditengerészet USS Eldridge nevű hadihajóját tették ki e mezők hatásainak, amelytől azt várták, hogy a hajó  (láthatatlanná válva) eltűnjön, majd egy távolabbi, előre meghatározott helyen   megjelenjen. Az események viszont egyáltalán nem várt, részint tragikus eseményekhez vezettek, ezért azt azonnal leállították, és megkezdték a fellelhető nyomok, bizonyítékok eltüntetését, megsemmisítését.
Ez a könyv a kísérlet előzményeiről, és utóhatásairól szól.

Fülszöveg:
Mi is volt a titokzatos PHILADELPHIA KÍSÉRLET? Megtörtént-e egyáltalán? Okozhatja-e valóban tárgyak vagy személyek LÁTHATATLANNÁ VÁLÁSÁT óriási erősségű mágneses erőtér?
Ez a nem mindennapi könyv megdöbbentő válaszokkal szolgál. Charles Berlitz rendkívüli alapossággal megírt művében nemcsak a szemtanúkat szólaltatja meg, hanem a világhírű tudósok véleményét is közli a "nem létező" kísérletről. A kötetet korabeli fotók és dokumentumok teszik még hitelesebbé."

Olvassunk bele néhány izgalmas helyen a könyvbe!

"...Jelen esetben nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy 1943-ban a Haditengerészet philadelphiai bázisán (...) sikeres láthatatlanná tévő kísérletet hajtottak végre. Az eset egyik verzióra szerint a Haditengerészet egy torpedóromboló kísérőhajóját sorozatos mágneses behatásoknak vetették alá, hogy átmenetileg eltűnjön és egy másik helyen bukkanjon fel újra. A részletesebb beszámolók a legénységet ért ártalmakról is szólnak, akiken a pszichológiai utóhatások néhány esetben halálosnak bizonyultak, így a kísérletet beszüntették."

Az alábbi levél-részlet egy bizonyos Carlos Miguel Allende nevű, később kurtán-furcsán Carl Allen-é átalakult szemtanú leveléből származik (eredeti formában), amelyben érdekes kísérő-információkat is olvashatunk, bár az írást helyenként dekódolni kell. A levél 1962-ben íródott:

"Későbbi számításai (Einstein egységes térelméletére vonatkozó megjegyzés, HV), amiket szigorúan saját okulására & szórakozására végzett, és amelyek az Emberi Civilizáció & Fejlődés ciklusait az Ember Általános, átfogó Jellemvonásainak változásával vetettek össze, eléggé Megrémítették. Így ma úgy "Tudjuk", hogy ez az Elmélet "Befejezetlen".
Maga Dr. B. Russell állítja, hogy Az elkészült. Azt is hozzáteszi, hogy az Ember még Nem elég Érett ahhoz, hogy elfogadja & csak a III. világháború után lesz az. (...)
Valóban igaz, hogy a Levitáció olyan formája kivitelezhető úgy, ahogy le volt írva. Bizonyos Fémeknek Bizonyos áramot körülvevő mezőkben ez Nagyon gyakran vizsgált reakciója. Ha Faraday nem érdeklődött voln az Elektromos Áramot körülvevő Mágn. mező iránt, akkor Ma nem léteznénk, vagy ha léteznénk, akkor a jelenlegi Geopolitikai helyzet nem lenne ilyen időzítettbomba-szerű, mely a Napjainkban fennálló atmoszféra tovább Rombolása felé ketyeg.
Jól van! Jól van/ Az "eredmény" egy Romboló típusú hajó és teljes legénysége tökéletes láthatatlansága volt. A Tengeren. (1943 okt.) A Mező egy a sarkainál benyomott gömbszerű alakzat volt kiterjedése a hajó két középvonalától 100 yardnyit tett ki (a Hold pozíciójától & a Szélességi foktól függően Többet vagy Kevesebbet). Ezen a szférán belül minden Személy határozatlan formájú lett, DE a hajó fedélzetén lévőket Ő is úgy látta, mintha Ők is ugyanabban az állapotban lennének, már a semmin sétáltak. Aki kívül volt ezen a szférán, nem látott Semmit, csak a Hajótörzs Világosan Kivehető alakját a Vízben, FELTÉVE persze, hogy az illető elég közel volt még ahhoz, hogy lássa. (...)
Ha egy Ember Ledermed, akkor óvatosan ki kell jelölni a pozícióját, hogy megszűnjön a Mező. A "Ledermedt" kivételével Mindenki képes Mozogni, ismét érzékelni a teljes Valóságot. Aztán, a legénység Legújabb tagjának el kell Jutnia ahhoz a Ponthoz, ahol megtalálja a "Ledermedt" Ember arcát, vagy Meztelen bőrének olyan részét, amit nem fed be a szokásos egyenruha Öltözet. Ez körülbelül egy óra hosszáig tart, Néha viszont egész Éjjel & egész Nappal & Még tovább, egyszer hat hónapig tartott, hogy A Férfit "Kiolvasszák". Ez a "Mély Dermedtség" nem pszichológiai eredetű volt. A Testen belül kialakult Hiper-Mező Eredménye, míg a "Perzselő" Mezőt egy Öreg Harcos kapcsolja be. (...)
Arról beszélek, hogy a MÉLY "Dermedt Emberek" másképp érzékelik az IDŐT, mint mi. Olyanok, mint a Félig-eszméletlen emberek, akik Élnek, lélegeznek, Látnak & éreznek ugyan, de még sincsenek Sok dolognak Annyira a tudatában...
Nem Említettem még, Mikor egy vagy két Emberük a-többiek-számára-a-mezőn-belül-láthatóan, Csak Belesétált a Semmibe, És Semmit sem lehetett érzékelni belőlük sem a "mező"be, sem kikapcsolásával. EGYSZERŰEN ELTŰNTEK! Az eset után Nőtt a Félelem. Szintén rosszabb volt, Mikor egy kétségtelenül Látható & Új-Ember látszólag simán "átsétált" a Háza Falán, a környéket bekeresték & alaposan átvizsgálták egy Kipróbált Hordozható Mező fejlesztővel ÉS SOHA SEMMIT sem találtak meg belőle.
Szeretném azt is megemlíteni, hogy a Kísérleti Hajó valahogyan eltűnt a philadelphiai Dokkjából és mindössze néhány perc múlva a norfolki dokkjában tűnt fel, Newport News, portsmouthi terület. Határozottan és világosan be lehetett azonosítani azon a helyen, DE aztán újra Eltűnt És Visszament a philadelphiai Dokkjába ugyancsak nagyon rövid idő alatt.
A Haditengerészet számára Annyira unpraktikus volt ez az Egész ügy az olyan Közhangulatot Sokkoló hatásai miatt, Melyek Drasztikusan lehetetlenné tették az eredményes munkát a Hajóval és ezután már Világossá vált, hogy mégcsak a hajó puszta üzemelésére sem számíthatnak. Röviden ennek a dolognak a figyelmen kívül hagyása Olyan Rémületet váltott ki, hogy a kipróbált műveletek szintjén, az akkor elérhető tudással lehetetlennek, Kivihetetlennek és Túlságosan is Szörnyűnek tűnt."

Allen egy következő levelében másról is beszámolt:

"AZT HISZEM, HOGY A TOVÁBBI KÍSÉRLETEK TERMÉSZETSZERŰLEG ODA VEZETTEK VOLNA, HOGY ULTRA-GYORS SEBESSÉGGEL A KÍVÁNT HELYRE SZÁLLÍTSANAK HATALMAS TERHEKET, MÉGHOZZÁ IRÁNYÍTHATÓAN A KÍVÁNT HELYRE A KÍVÁNT PILLANATBAN egy olyan térrészt használva, amely magába foglalja azokat a rakományokat és azt a "Mezőt", ami az áruk, Hajók vagy a Hajóhoz tartozó (AZ EMBEREKET IS SZÁLLÍTOTTÁK) egy új helyre szállítását kiváltja. EZ MÁR MEGTÖRTÉNT EGY TELJES HAJÓVAL, LEGÉNYSÉGÉVEL & MINDENÉVEL. (...)
A LEGVÉGE OLYAN IGAZSÁG LESZ, AMI TÚL HATALMAS, TÚL FANTASZTIKUS AHHOZ, HOGY NE MONDJÁK EL. EGY JÓL TÁLALT IGAZSÁG VILÁGOS, HATÁROZOTT BIZONYÍTÉKOKKAL TÁMOGATVA. (...)
MIT SZÓLNA, HA TÉNYLEG BESZÉLHETNE EGY EGYSZER MÁR LÁTHATATLAN EMBERREL (vagy NÉHÁNYUKKAL)? (ESETLEG A PUSZTA SZEME ELŐTT VÁLNA AZZÁ, HA KIKAPCSOLNÁ A DEREKÁN A KÉSZÜLÉKÉT)."

Allen ezzel fejezi be egyik levelét:
"A Haditengerészet talán már arra használja fel ezt a szállítási balesetet hogy az UFO-it építse. Ez logikailag túlmutat bármely eddigi állásfoglaláson."

A könyv záró szavai:
"A Philadelphia kísérlet rejtélyére még nem derült fény, és lehet, hogy a végső válasz a Haditengerészet aktái között hever, mélyen eltemetve. Meglehet, mint ahogy a Haditengerészet oly buzgón állítja, az egész ügy mindössze csak egy legenda, amely sosem történt meg. Csakhogy, tekintettel a bizonyítékok roppant mennyiségére, melyek az évek alatt összegyűltek, ha a Philadelphia kísérlet sohasem zajlott le a leírtak szerint, akkor mégis mi történt a Philadelphia bázis szigorúan titkos területén 1943 októberében?"


A bejegyzés szerzője ezt a könyvet az Antikvarium.hu könyvesboltban vette. Beszerezhető még többek között a Könyvbúvárnál is.

* * *

A Remote Viewing Hungary 2009. augusztus 2-án vizsgálta a USS Eldridge hadihajót monitoros, vak vizsgálat keretében. Maga a Philadelphia kísérlet nem volt ennek a vizsgálatnak a célja.
Az eredmény itt elolvasható: USS Eldridge.
A blind session (with monitor) on USS Eldridge here.

2011. december 11., vasárnap

Gyakorló cél: 9050/1122


E kód által fedett célra 2011. 12. 18-ig vártuk az eredményeket. A visszajelzés megtekinthető a kódra kattintva.


Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
This code is blind till 18th of December, 2011. On this date 
the code will open, feedback appears when you click on it.
Send us your view by e-mail, or comment this post.)Figyelem! Megváltozott a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a vizsgálatra megadott időtartamot követően a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és annak egy rövid leírása.Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. december 7., szerda

RV-délután Egerben

Láss a tudatoddal!
Távérzékelés (remote viewing) és gyakorlata
Barta Zoltán előadása
(a módszer a helyszínen kipróbálható)

2011. december 10, 17:00 óra
Univerzum Klub
Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9, I. emelet

2011. december 6., kedd

Távérzékelés gyerekeknek, fiataloknak

Gyerekek, fiatalok távérzékelésének fejlesztése

A lelki aspektusok az élet különböző területein szerteágazóak. A rendhagyónak mondható mentális képességeik felismerése esetén a gyerekek, fiatalok vonatkozásában érdemes ügyelni arra, hogy erőltetéssel, túlzott elvárások megfogalmazásával ne riasszuk el az adottsága fejlesztésében. Egy gyermek számára  lehetetlenség volna évre, hónapra lebontott listát adni arról, hogy éppen mikor, mire figyeljen, vagy éppen mit csináljon. Mondhatnánk, hogy a mai világ pedig éppen erről szól, de ha ezt így fogadjuk el, szemléljük meg gyermekeinket, hogy rájuk ez milyen hatással van, és mennyire hasznos ez nekik. Mentális képességük továbbfejlesztésében ennek folyományaként idősebb, tapasztaltabb távérzékelők számára szeretnénk ötleteket adni arra, hogyan adjanak át az ifjú, feltörekvő nemzedéknek egy olyan technikát, amelyek a gyermekkorral talán feledésbe merülnének, illetve hogyan fejlesszék a fiatalok meglévő adottságukat.

Ha eljutottunk tehát oda, hogy a saját gyermekünk, vagy akár egy rokon ifjú családtagja, barátja érdeklődik a távérzékelési gyakorlatok iránt, legfontosabb teendőként biztosítsuk a megfelelő gyakorló közeget. Manapság a média által (túl)generálva sok-sok csúnya történet kereng visszaélésekről fiatalokkal kapcsolatban, ezt érdemes előrelátóan megelőzni. A legjobb, ha közelebbi ismeretségünk van a szülőkkel, családdal, akik szintén tudjanak a távérzékelés mibenlétéről, azaz tájékoztassuk őket, hogy mit fog tenni az ifjú. A misztikusnak tűnő titkolózás egyáltalán nem javítja az eredményességet, a mesterkélten steril környezet, csend, lefüggönyözött ablak ugyanúgy nem.
A fiatalok esetében a legnagyobb nehézséget magának a feladatsornak az összeállítása jelenti, azaz a feladat egyértelmű, ellenőrizhető, elégségesen tartalmas legyen, de ugyanakkor le se butítsuk amiatt, mert gyerekről van szó. 
További csapda az általános körülmények és tapasztalatok meglétének a feltételezése, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy gyermeknek hasonló fogalmai vannak akár alap-dolgokról is, mint nekünk, felnőtteknek. Egy matematika tanárnő vette észre például, hogy a kisebb tanulóknál rosszul váltak be azok a szöveges feladatok, ahol pénzben is kellett számolni: ha egy kiló krumpli 20 forint akkor 300 kg mennyibe kerül? Rájött, hogy a gond nem a feladat típusában van, hanem ott, hogy a gyerek leragad az általa még nem értelmezhető részleteknél: mi az hogy ennyibe kerül? Ha ugyanez a gyerek nem jár családdal vásárolni, nincs erről tapasztalata. Miért kerül annyiba? Magyarázzuk el tehát még a teljesen kézenfekvő alapokat is. A felnőtteknél kialakult praktikumon alapuló relativizálás, egymás mellé rendelés, osztályozás a gyerekeknél még nem feltétlenül működik, ha nem volt rá mód, hogy az életben ilyen paneleket kialakítson. Így leegyszerűsítve egy egészen kis gyereknek mindegyik körülötte lévő ember apa, anya is.
Nagyon jó példa arra, hogy felnőttként mennyire máshogy lehetséges megítélni egy dolgot Mérei Ferencnek a tárgyra vonatkozó munkássága. Ő pszichológusként több évtizede tett igen pontos megfigyeléseket a gyermeklélektannal kapcsolatosan. Leírásait szinte szó szerint (csak éppen ellenkező előjellel) divatos ezoterikus folyóiratok szakírói is átveszik, idézek, illetve saját maguk önállóan is eljutottak hasonló megfigyelésekig.
A magam részéről felesleges lebutításnak, visszalépésnek tartanám a klasszikus (akár Zehner-) kártyás gyakorlást. Ez a gyakorlás esetleg felnőttnek adna önbizalmat vagy pozitív visszajelzést telepátia vizsgálatokban, valamint a kísérlet minimalizált információtartalma a statisztikai elemzésekhez segítség. Ugyanakkor felesleges volna bonyolult, "felnőtteket" izgató kérdéseket becsomagolni kamaszkor alatt, például: ki ölte meg Kennedyt? Egy kamasznak biztos nagy motivációt jelenthetnek, de egy 12 éves gyerek számára, ha klasszikus 2-ős vak feladványként megkapja, nyílván nehezen értelmezhető lesz az egész történet.
Ezen a ponton el is jutottunk oda, hogy a kulcsgondolatot megragadjuk: az ideális, hasznavehető gyakorlati feladat mind képi világban, mind tartalomban az adott fiatal személyiségéhez életkorához igazodik, értelmezhető, alkalmas logikai megértésre is. A távérzékelési folyamat során képes asszociálni rá, meg tudja fogalmazni, hogy amit lát, az  például egy híd, repülőgép, stb. Rendkívül ajánlott dolog a más irányú fejlesztési lehetőségeket, vagy akár a tanulást is kihasználni az asszociációs képesség fejlesztésére. Ezek esetében teljesen hétköznapi dolgokra gondoljunk, mint múzeumok, képzőművészeti kiállítások (klasszikus, már bizonyítottan értékes művek, alkotók, nem pedig a kísérletezgető kortársak) botanikus kertek, látogatása.


A mai, folyton változó oktatási környezetben tagozatok, követelmények, plusz elvárások a felnőttek számára is követhetetlen módon alakulnak, A különórák, délutáni kötelező elfoglaltságok, egyebek megnehezítik a napi szintű gyakorlást. Mégis, ha figyelembe vesszük, hogy egy statikusnak mondható egyszerű alap-feladvány, például amelyeket a blogban heti szinten folyamatosan megjelenítünk, beleférhet 15-20 percbe még a metodika megértése, meditatív ráhangolódás, az ideogramm rajzolás, szöveges jegyzetelés, végül az elemzés és kiértékelés együttesével is.

Az összetettebb, gyerekek számára már nem ajánlott, bonyolultabb feladványokat a gyakorlott távérzékelők is több részletben, esetenként több kóddal vizsgáljuk olyan alkalmakkor, amkkor előre láthatóan legalább 45-60 perc perc biztosan rendelkezésre áll, vagy akár hétvégéken. Ebben a cikkben nem tárgyaltuk, de megfelelő lelki-szellemi öntudat esetén már kamaszok is élnek meg visszatérően testen kívüli élményt, asztrálutazást. Bizonyság erre az, hogy például angolszász fórumok, honlapok mintegy 50% ban 14-22 év köztiek élménybeszámolóit, kérdéseit taglalják. A szabvány alap-szintű távolbalátás esetén, bármilyen eltérő alaptechnikát is használ valaki, nem fog a valós fizikai világból a tudata annyira kikerülni, hogy elveszítse a kontrollját, szélsőséges esetben eszméletét, de extraszensz, különösen átlagtól jelentősen eltérő lelki alkatú személyiség esetén ezt 100%-ban nem lehet kizárni. Ez azonban az általunk ismert esetben akkor történt meg kizárólag, amikor a kamasz tudatosan a testen kívüli élményt próbálta meg előidézni, erről pedig alapesetben nincs szó a távérzékelés gyakorlásakor. Ezt az esetet mindenképpen elkerülendő, javasolt a monitoros vizsgálat alkalmazás, ahol jelenlévő kérdező szerepe abban is áll, hogy a monitoros vizsgálat szabályai szerint fenntartsa a kommunikációt a vizsgálat alatt a távérzékelővel. Arról pedig, hogy veszélyesnek tűnő feladványokkal bombázza a tanítványt, szó se eshet, mivel a korábban említett érthetetlen, értelmetlen válasz, esetleg zavarodottság, életkornak nem megfelelő célok esetén ösztönös ijedtség, elzárkózás és visszalépés várható. A monitor, a segítő minden esetben egyenjogú résztvevőként tekint a másikra, fenyegetés, vagy bármiféle hierarchia sugallása nélkül. Ezek egyáltalán nem segítenék az eredményességet, de kimondottan az értékelhető szint alá vinnék azt, de mindenképpen blokkolnák a további fejlődést, hiszen az érzékelési folyamatot zsákutcába vinné.


A legfontosabb annak a megértetése és támogatása, hogy a felfedezett képességet az ifjú az élete természetes részévé tegye. Az élet aktuális területén az  információknak távérzékelés útján történő megszerzése, használata a mai felgyorsult, és gyakran a fair play-t teljesen nélkülöző világban nem is luxus, de egy kevésbé jómódú családban szinte létszükséglet. A távérzékelési képesség, vagy a begyakorolt módszer segítségével megszűnik az a görcs, ami szerint a tanulás csak unalmas magolás lehet. És még egy fontos dolgot tisztáz ennek a módszernek a használata: a mechanikus tanulás, a lexikális ismeretek felhalmozása önmagában még nem jelent intelligenciát, csupán egy megfelelő alapot arra, hogy a a döntések és választások esetén széleskörűbb tapasztalatokból lehessen választani. Azaz: ez a új típusú, tanulást segítő lehetőség nem helyettesíti a kreativitást és a szorgalmat, hanem inkább elősegíti azok fejlődését és készségszintre emelését.


További cikkeink a témában:
Távérzékelés fejlesztése fiataloknál - a társadalmi körülmények >>>
Az átlagon felüli pszichikus képesség 6 jele >>>
Mentális gyakorlatok elfoglalt embereknek >>>

2011. december 5., hétfő

Gyakorló kód: 1085/7077

E kód által fedett cél eredményeit 2011.12.11. reggelig vártuk. Kattints a kódra a visszajelzésért.


Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Feedback appears when you click on the code.)Figyelem! Megváltozott a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a vizsgálatra megadott időtartamot követően a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és egy, a kódra született megoldás.Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. december 3., szombat

Filmajánló: Kecskebűvölők

No goats, no glory. The Men Who Stare At Goats. More than a feeling.


Kecskebűvölők

Bob Wilton riporter épp a nagy sztorit keresi, mikor találkozik Lyn Cassady-vel, aki az USA egyik különleges, kísérleti hadseregének katonája. Cassady szerint az új haderő, az "Első Föld Zászlóalj" bevetése során a háborúk teljesen új értelmet nyernek, tagjai ugyanis paranormális képességekkel rendelkező emberek, akik képesek az ellenség gondolataiban olvasni, falakon áthatolni, sőt, a szimpla tekintetükkel meg tudnak ölni akár egy kecskét is. A program szülőatyja, Bill Django eltűnik, így Cassady útnak indul, hogy felkutassa. Bár Bobnak sántít a sztori, mégis úgy dönt, hogy elkíséri az útra Cassady-t. A nyomok a látnok Hooper vezette titkos katonai táborba vezetnek, ahol a riporter hamarosan Django Első Föld Zászlóalja és Hooper saját hadserege kereszttüzében találja magát. Hogy túlélje az elképesztő kalandot, valahogy túl kell járnia a nem mindennapi ellenfelek eszén.


A filmet a magyar televíziós csatornák is vetítik, de kölcsönözhető dvd-n, blue ray-n is. További részletek a filmről: port.hu, imdb.OST/Filmzene: Boston - More than a feeling >>>


További filmajánló a témában: