2011. augusztus 13., szombat

Dabi István, a nyelvtanulás fenoménje-vagy ennél is több?

Nemrégiben az egyik hazai kereskedelmi televízió megismételte a Dabi Istvánról készült riportját, melyet itt tekinthet meg az olvasó. Nagyon tanulságos volt a történet, mert Dabi István 103 nyelvet tanul, használ, ért valamilyen szinten, és írt is könyvet tanulási módszeréről. Nekünk ezzel kapcsolatosan rögvest eszünkbe jutott Ingo Swann "valóság-dobozok"-kal kapcsolatos okfejtése, a reality boxes. A magyar nyelvzseni is szóba hozta: tudásának csak egy része sz ismertetett módszer, amikor alapszavakat tanul, magol be, és levelezik az adott nyelven jól beszélő emberekkel. Megemlíti ugyanakkor, hogy előző életeiben már tudta, használta az adott nyelvet. Ha továbbgondoljuk, még ez sem lesz teljes magyarázat, mert sok-sok nyelvcsaládban úgymond leélni egy akárcsak rövidebb életet egymás után, időben akkor sem lehetne ennyiféle eltérő tudást szintetizálni.
A kiugró nyelvtudás, vagy a méginkább különös nyelvváltások, idegen nyelveken beszélés,a xenoglossia jelensége mutatja be igazán, hogy néha az ember képes átlépni azon a határon, ami kizárólag lelkes, szorgalmas tanulás által elérhető. Az erre felemlíthető példa Lomb Kató, a szocialista rendszer idején közismert nyelvtanuló, 17 nyelven beszélő tolmács módszerén alapulhatott.
Blogunk témájába közvetlenül kapcsolódó, asztrális utazás irodalmában is megemlítik többen, hogy az eltérő tudatszinteken eltérő a kommunikáció is. Földi síkon, az archaikus testalkatot, mentális állapotokat öröklő őslakosok, például ausztráliaiak gyakran képesek telepátiával kommunikálni, és az erre érzékeny "fehér" vagy "nyugati" ember is, ha köztük él, egy ideig, spontán felélesztheti ezt a képességet. Álmokban az ember főleg külföldön élve képes átvenni, használni a maga nappali színvonalán az adott ország idegen nyelvét. Direkt asztrális utazáson, testen kívüli élményben előfordulhat, hogy eltérő nyelveken kommunikálnak emberek, jelenlevők. A leírások szerint az ennél magasabb szinten tudatosuló személyiség az ún. mentális, stb. szinten a kommunikáció új, egységes, szimbolumokon alapuló módját használja, magyarán, nincs nyelvi akadály, ezt a felfogást számos sci-fi film, sorozat is magáévá teszi, és gyakran adós marad a válasszal, hogy a számos idegen faj hogyan képes azonnal úgy kommunikálni egymással, hogy a megértésnek semmiféle akadálya sincs köztük.

Lezárásul eme kimeríthetetlen témában pár linket ajánlunk elolvasásra, és a korábban felvetett lehetőségeket továbbgondolásra. A dokumentumok, szövegek távérzékelése témakörben már belekóstoltunk abba, hogy idegen nyelvű írások, szövegek távérzékelése korántsem olyan nehéz, mint elsőre kitűnik, jóllehet ezirányú statisztikát, hosszútávú vizsgálatot senki sem végzett, publikált ezidáig, legalábbis, a netes távolbalátós szakirodalomnak nem ez a fő csapásiránya.

Dabi István verseiről is esik szó itt
Lomb Kató módszeréről itt esik szó, nyelvtanulás témájú szimpóziumon.

Nincsenek megjegyzések: