2011. december 27., kedd

Baigorri Velar esőcsináló gépe


A szerkezet feltalálója egy argentin születésű mérnök-hallgató, bizonyos Juan Baigorri Velar volt. Velar a milánói egyetemen tanult geofizikát, és kísérletei alkalmával szinte véletlenül hozta létre a később esőcsinálónak elnevezett szerkezetet. Az egész úgy indult, hogy egyfajta, a Föld mágneses mezejét mérő berendezés megépítésével kísérletezett. 1938-ban a Buenos Aires-i háza tetőterében dolgozva észlelte, hogy a készülék enyhe esőt váltott ki, amely a közvetlen lakókörnyezetében jelentkezett. Velar érezte, hogy ez a kis berendezés valami nagy dolognak a kezdete.
Később, amikor a tudós esőt generált Argentína távolabbi és szárazabb részein, titokzatos berendezése országszerte szóbeszéd tárgya lett. Ezek szerint Velar szerkezete képes volt esőt létrehozni hosszú hónapok, de akár évek óta aszály sújtotta a területeken is, egy esetben egy év négy hónap súlyos szárazság után generált esőt egy adott tartományban. Egy másik területen három évi szárazságnak vetett véget Velar és az esőcsináló gép. Ez utóbbi bizonyos Carhue nevű helyen történt, ahol két órával Velar látogatását követően bőséges eső esett. 1951-ben egy vidéki területen, ahol 8 éve nem esett az eső, Velar látogatása után szintén áztató esőről számoltak be.
A tudós a szerkezet működését titokban tartotta, csak annyi volt róla köztudott, hogy "A" állásában enyhe, "B" állásában erős esőzést tudott kiváltani.
Velar találmánya hírének elterjedését követően a Villa Louro Varázslója, vagy az Esők Ura becenevekett kapta, amely elnevezések természetesen magukkal hozták a kételkedők és az ellenlábasok hadát is. Ezek között volt az Országos Meteorológiai Szolgálat igazgatója, Alfred G. Galmarini. Galmarini mindenképpen szerette volna lejáratni és lehetetlenné tenni Velart a készülékével kapcsolatban, ezért felszólította a tudóst, hogy 1939. június 2-án hozzon létre vihart egy általa megnevezett területen.
Velar elfogadta a kihívást, és annyira bízott a gépében, hogy egy esőkabátot küldött Galmarininek azzal a megjegyzéssel, hogy "használja majd június 2-án". Azon a napon sötét fellegek kezdtek gyülekezni a terület fölött, majd özönvíz-szerű esőzés zúdult a környékre, amely még másnap is folytatódott. Galmarini további reakciójáról nincs hír.

Ezeknek a nagyszerű eredményeknek az ismeretében azt hihetnénk, hogy Baigorri Velar és esőcsináló gépe helyet kapott a történelemben, de mondjuk meg őszintén: eddig a cikkig ki ismerte a nevét? Velar külföldi egyetemektől kapott jobbnál jobb ajánlatokat a szerkezet megvásárlására, de ő visszautasította azokat, mondván, hogy esőcsináló gépe Argentína javára és felvirágoztatására készült, és nem eladó.
Baigorri Velar 1972-ben 81 éves korában szegényen halt meg, felfedezéséről kevesen szereztek tudomást.

Mivel a gép eltűnt, így tudományos bizonyítékok felkutatására és felmutatására nem kerülhetett sor. Egy biztos: temetése napján óriási felhőszakadás volt.
Velar tudományos hírnevét és találmányát azóta is sok támadás éri, a kétekedők egyetlen érve az, hogy a gép nem is létezett, csupán az időjárás véletlenszerűségeinek kényelmes együttállását használta ki a tudós.
Ez, még ha így lenne is, felhozza a kérdést: honnan tudta előre?

2011. december 26., hétfő

Gyakorló kód: LH801


E kód által fedett cél 2012.01.02-ig volt vakon vizsgálható. A kódra kattintva megtekinthető a célként kijelölt fotó.

Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
Then click on the code to get the feedback.)


Figyelem! Megváltozott a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a vizsgálatra megadott időtartamot követően a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és annak egy rövid leírása.

2011. december 18., vasárnap

Heti gyakorló cél: 110EE


E kód által fedett cél vizsgálata 2011.12.25-ig végezhető vakon. A kódra kattintva megtekinthető az általa fedett cél képe.

Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
Click on the code for feedback!)Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. december 13., kedd

Könyvajánló: Berlitz-Moore: A Philadelphia kísérlet

Charles Berlitz-William Moore: A Philadelphia kísérlet
Alcíme: A láthatatlanná vált cirkáló elképesztő története
185 oldal

Eredeti címe: The Philadelphia Experiment
Granada Publishing Ltd., 1979

Magyar kiadás: Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 1991
Fordította: Nemes István


Amikor egy disztingvált, de idősebb tudós azt állítja valamiről, hogy lehetséges, majdnem bizonyos, hogy igaza van. Ha viszont azt állítja valamiről, hogy lehetetlen, valószínűleg téved.
Arthur C. Clarke


A szerzőpáros könyve a II. világháború óta legendássá vált, láthatatlanságot, és nagy tömegű anyag teleportációját lehetővé tévő kísérletről, illetve annak a kormányzat általi eltusolásáról szól. A kísérlet-sorozat, illetve a Philadelphia kísérletként ismert csúcsjelensége a Rainbow Project néven is köztudatban volt. A kísérlet az egyesített mező elméletén alapult, és a céltárgy különböző mágneses terek hatásainak kitett reakcióinak vizsgálatát jelentette. A kísérlet gyakorlati szakaszában az amerikai haditengerészet USS Eldridge nevű hadihajóját tették ki e mezők hatásainak, amelytől azt várták, hogy a hajó  (láthatatlanná válva) eltűnjön, majd egy távolabbi, előre meghatározott helyen   megjelenjen. Az események viszont egyáltalán nem várt, részint tragikus eseményekhez vezettek, ezért azt azonnal leállították, és megkezdték a fellelhető nyomok, bizonyítékok eltüntetését, megsemmisítését.
Ez a könyv a kísérlet előzményeiről, és utóhatásairól szól.

Fülszöveg:
Mi is volt a titokzatos PHILADELPHIA KÍSÉRLET? Megtörtént-e egyáltalán? Okozhatja-e valóban tárgyak vagy személyek LÁTHATATLANNÁ VÁLÁSÁT óriási erősségű mágneses erőtér?
Ez a nem mindennapi könyv megdöbbentő válaszokkal szolgál. Charles Berlitz rendkívüli alapossággal megírt művében nemcsak a szemtanúkat szólaltatja meg, hanem a világhírű tudósok véleményét is közli a "nem létező" kísérletről. A kötetet korabeli fotók és dokumentumok teszik még hitelesebbé."

Olvassunk bele néhány izgalmas helyen a könyvbe!

"...Jelen esetben nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy 1943-ban a Haditengerészet philadelphiai bázisán (...) sikeres láthatatlanná tévő kísérletet hajtottak végre. Az eset egyik verzióra szerint a Haditengerészet egy torpedóromboló kísérőhajóját sorozatos mágneses behatásoknak vetették alá, hogy átmenetileg eltűnjön és egy másik helyen bukkanjon fel újra. A részletesebb beszámolók a legénységet ért ártalmakról is szólnak, akiken a pszichológiai utóhatások néhány esetben halálosnak bizonyultak, így a kísérletet beszüntették."

Az alábbi levél-részlet egy bizonyos Carlos Miguel Allende nevű, később kurtán-furcsán Carl Allen-é átalakult szemtanú leveléből származik (eredeti formában), amelyben érdekes kísérő-információkat is olvashatunk, bár az írást helyenként dekódolni kell. A levél 1962-ben íródott:

"Későbbi számításai (Einstein egységes térelméletére vonatkozó megjegyzés, HV), amiket szigorúan saját okulására & szórakozására végzett, és amelyek az Emberi Civilizáció & Fejlődés ciklusait az Ember Általános, átfogó Jellemvonásainak változásával vetettek össze, eléggé Megrémítették. Így ma úgy "Tudjuk", hogy ez az Elmélet "Befejezetlen".
Maga Dr. B. Russell állítja, hogy Az elkészült. Azt is hozzáteszi, hogy az Ember még Nem elég Érett ahhoz, hogy elfogadja & csak a III. világháború után lesz az. (...)
Valóban igaz, hogy a Levitáció olyan formája kivitelezhető úgy, ahogy le volt írva. Bizonyos Fémeknek Bizonyos áramot körülvevő mezőkben ez Nagyon gyakran vizsgált reakciója. Ha Faraday nem érdeklődött voln az Elektromos Áramot körülvevő Mágn. mező iránt, akkor Ma nem léteznénk, vagy ha léteznénk, akkor a jelenlegi Geopolitikai helyzet nem lenne ilyen időzítettbomba-szerű, mely a Napjainkban fennálló atmoszféra tovább Rombolása felé ketyeg.
Jól van! Jól van/ Az "eredmény" egy Romboló típusú hajó és teljes legénysége tökéletes láthatatlansága volt. A Tengeren. (1943 okt.) A Mező egy a sarkainál benyomott gömbszerű alakzat volt kiterjedése a hajó két középvonalától 100 yardnyit tett ki (a Hold pozíciójától & a Szélességi foktól függően Többet vagy Kevesebbet). Ezen a szférán belül minden Személy határozatlan formájú lett, DE a hajó fedélzetén lévőket Ő is úgy látta, mintha Ők is ugyanabban az állapotban lennének, már a semmin sétáltak. Aki kívül volt ezen a szférán, nem látott Semmit, csak a Hajótörzs Világosan Kivehető alakját a Vízben, FELTÉVE persze, hogy az illető elég közel volt még ahhoz, hogy lássa. (...)
Ha egy Ember Ledermed, akkor óvatosan ki kell jelölni a pozícióját, hogy megszűnjön a Mező. A "Ledermedt" kivételével Mindenki képes Mozogni, ismét érzékelni a teljes Valóságot. Aztán, a legénység Legújabb tagjának el kell Jutnia ahhoz a Ponthoz, ahol megtalálja a "Ledermedt" Ember arcát, vagy Meztelen bőrének olyan részét, amit nem fed be a szokásos egyenruha Öltözet. Ez körülbelül egy óra hosszáig tart, Néha viszont egész Éjjel & egész Nappal & Még tovább, egyszer hat hónapig tartott, hogy A Férfit "Kiolvasszák". Ez a "Mély Dermedtség" nem pszichológiai eredetű volt. A Testen belül kialakult Hiper-Mező Eredménye, míg a "Perzselő" Mezőt egy Öreg Harcos kapcsolja be. (...)
Arról beszélek, hogy a MÉLY "Dermedt Emberek" másképp érzékelik az IDŐT, mint mi. Olyanok, mint a Félig-eszméletlen emberek, akik Élnek, lélegeznek, Látnak & éreznek ugyan, de még sincsenek Sok dolognak Annyira a tudatában...
Nem Említettem még, Mikor egy vagy két Emberük a-többiek-számára-a-mezőn-belül-láthatóan, Csak Belesétált a Semmibe, És Semmit sem lehetett érzékelni belőlük sem a "mező"be, sem kikapcsolásával. EGYSZERŰEN ELTŰNTEK! Az eset után Nőtt a Félelem. Szintén rosszabb volt, Mikor egy kétségtelenül Látható & Új-Ember látszólag simán "átsétált" a Háza Falán, a környéket bekeresték & alaposan átvizsgálták egy Kipróbált Hordozható Mező fejlesztővel ÉS SOHA SEMMIT sem találtak meg belőle.
Szeretném azt is megemlíteni, hogy a Kísérleti Hajó valahogyan eltűnt a philadelphiai Dokkjából és mindössze néhány perc múlva a norfolki dokkjában tűnt fel, Newport News, portsmouthi terület. Határozottan és világosan be lehetett azonosítani azon a helyen, DE aztán újra Eltűnt És Visszament a philadelphiai Dokkjába ugyancsak nagyon rövid idő alatt.
A Haditengerészet számára Annyira unpraktikus volt ez az Egész ügy az olyan Közhangulatot Sokkoló hatásai miatt, Melyek Drasztikusan lehetetlenné tették az eredményes munkát a Hajóval és ezután már Világossá vált, hogy mégcsak a hajó puszta üzemelésére sem számíthatnak. Röviden ennek a dolognak a figyelmen kívül hagyása Olyan Rémületet váltott ki, hogy a kipróbált műveletek szintjén, az akkor elérhető tudással lehetetlennek, Kivihetetlennek és Túlságosan is Szörnyűnek tűnt."

Allen egy következő levelében másról is beszámolt:

"AZT HISZEM, HOGY A TOVÁBBI KÍSÉRLETEK TERMÉSZETSZERŰLEG ODA VEZETTEK VOLNA, HOGY ULTRA-GYORS SEBESSÉGGEL A KÍVÁNT HELYRE SZÁLLÍTSANAK HATALMAS TERHEKET, MÉGHOZZÁ IRÁNYÍTHATÓAN A KÍVÁNT HELYRE A KÍVÁNT PILLANATBAN egy olyan térrészt használva, amely magába foglalja azokat a rakományokat és azt a "Mezőt", ami az áruk, Hajók vagy a Hajóhoz tartozó (AZ EMBEREKET IS SZÁLLÍTOTTÁK) egy új helyre szállítását kiváltja. EZ MÁR MEGTÖRTÉNT EGY TELJES HAJÓVAL, LEGÉNYSÉGÉVEL & MINDENÉVEL. (...)
A LEGVÉGE OLYAN IGAZSÁG LESZ, AMI TÚL HATALMAS, TÚL FANTASZTIKUS AHHOZ, HOGY NE MONDJÁK EL. EGY JÓL TÁLALT IGAZSÁG VILÁGOS, HATÁROZOTT BIZONYÍTÉKOKKAL TÁMOGATVA. (...)
MIT SZÓLNA, HA TÉNYLEG BESZÉLHETNE EGY EGYSZER MÁR LÁTHATATLAN EMBERREL (vagy NÉHÁNYUKKAL)? (ESETLEG A PUSZTA SZEME ELŐTT VÁLNA AZZÁ, HA KIKAPCSOLNÁ A DEREKÁN A KÉSZÜLÉKÉT)."

Allen ezzel fejezi be egyik levelét:
"A Haditengerészet talán már arra használja fel ezt a szállítási balesetet hogy az UFO-it építse. Ez logikailag túlmutat bármely eddigi állásfoglaláson."

A könyv záró szavai:
"A Philadelphia kísérlet rejtélyére még nem derült fény, és lehet, hogy a végső válasz a Haditengerészet aktái között hever, mélyen eltemetve. Meglehet, mint ahogy a Haditengerészet oly buzgón állítja, az egész ügy mindössze csak egy legenda, amely sosem történt meg. Csakhogy, tekintettel a bizonyítékok roppant mennyiségére, melyek az évek alatt összegyűltek, ha a Philadelphia kísérlet sohasem zajlott le a leírtak szerint, akkor mégis mi történt a Philadelphia bázis szigorúan titkos területén 1943 októberében?"


A bejegyzés szerzője ezt a könyvet az Antikvarium.hu könyvesboltban vette. Beszerezhető még többek között a Könyvbúvárnál is.

* * *

A Remote Viewing Hungary 2009. augusztus 2-án vizsgálta a USS Eldridge hadihajót monitoros, vak vizsgálat keretében. Maga a Philadelphia kísérlet nem volt ennek a vizsgálatnak a célja.
Az eredmény itt elolvasható: USS Eldridge.
A blind session (with monitor) on USS Eldridge here.

2011. december 11., vasárnap

Gyakorló cél: 9050/1122


E kód által fedett célra 2011. 12. 18-ig vártuk az eredményeket. A visszajelzés megtekinthető a kódra kattintva.


Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target!
This code is blind till 18th of December, 2011. On this date 
the code will open, feedback appears when you click on it.
Send us your view by e-mail, or comment this post.)Figyelem! Megváltozott a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a vizsgálatra megadott időtartamot követően a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és annak egy rövid leírása.Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. december 7., szerda

RV-délután Egerben

Láss a tudatoddal!
Távérzékelés (remote viewing) és gyakorlata
Barta Zoltán előadása
(a módszer a helyszínen kipróbálható)

2011. december 10, 17:00 óra
Univerzum Klub
Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9, I. emelet

2011. december 6., kedd

Távérzékelés gyerekeknek, fiataloknak

Gyerekek, fiatalok távérzékelésének fejlesztése

A lelki aspektusok az élet különböző területein szerteágazóak. A rendhagyónak mondható mentális képességeik felismerése esetén a gyerekek, fiatalok vonatkozásában érdemes ügyelni arra, hogy erőltetéssel, túlzott elvárások megfogalmazásával ne riasszuk el az adottsága fejlesztésében. Egy gyermek számára  lehetetlenség volna évre, hónapra lebontott listát adni arról, hogy éppen mikor, mire figyeljen, vagy éppen mit csináljon. Mondhatnánk, hogy a mai világ pedig éppen erről szól, de ha ezt így fogadjuk el, szemléljük meg gyermekeinket, hogy rájuk ez milyen hatással van, és mennyire hasznos ez nekik. Mentális képességük továbbfejlesztésében ennek folyományaként idősebb, tapasztaltabb távérzékelők számára szeretnénk ötleteket adni arra, hogyan adjanak át az ifjú, feltörekvő nemzedéknek egy olyan technikát, amelyek a gyermekkorral talán feledésbe merülnének, illetve hogyan fejlesszék a fiatalok meglévő adottságukat.

Ha eljutottunk tehát oda, hogy a saját gyermekünk, vagy akár egy rokon ifjú családtagja, barátja érdeklődik a távérzékelési gyakorlatok iránt, legfontosabb teendőként biztosítsuk a megfelelő gyakorló közeget. Manapság a média által (túl)generálva sok-sok csúnya történet kereng visszaélésekről fiatalokkal kapcsolatban, ezt érdemes előrelátóan megelőzni. A legjobb, ha közelebbi ismeretségünk van a szülőkkel, családdal, akik szintén tudjanak a távérzékelés mibenlétéről, azaz tájékoztassuk őket, hogy mit fog tenni az ifjú. A misztikusnak tűnő titkolózás egyáltalán nem javítja az eredményességet, a mesterkélten steril környezet, csend, lefüggönyözött ablak ugyanúgy nem.
A fiatalok esetében a legnagyobb nehézséget magának a feladatsornak az összeállítása jelenti, azaz a feladat egyértelmű, ellenőrizhető, elégségesen tartalmas legyen, de ugyanakkor le se butítsuk amiatt, mert gyerekről van szó. 
További csapda az általános körülmények és tapasztalatok meglétének a feltételezése, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy egy gyermeknek hasonló fogalmai vannak akár alap-dolgokról is, mint nekünk, felnőtteknek. Egy matematika tanárnő vette észre például, hogy a kisebb tanulóknál rosszul váltak be azok a szöveges feladatok, ahol pénzben is kellett számolni: ha egy kiló krumpli 20 forint akkor 300 kg mennyibe kerül? Rájött, hogy a gond nem a feladat típusában van, hanem ott, hogy a gyerek leragad az általa még nem értelmezhető részleteknél: mi az hogy ennyibe kerül? Ha ugyanez a gyerek nem jár családdal vásárolni, nincs erről tapasztalata. Miért kerül annyiba? Magyarázzuk el tehát még a teljesen kézenfekvő alapokat is. A felnőtteknél kialakult praktikumon alapuló relativizálás, egymás mellé rendelés, osztályozás a gyerekeknél még nem feltétlenül működik, ha nem volt rá mód, hogy az életben ilyen paneleket kialakítson. Így leegyszerűsítve egy egészen kis gyereknek mindegyik körülötte lévő ember apa, anya is.
Nagyon jó példa arra, hogy felnőttként mennyire máshogy lehetséges megítélni egy dolgot Mérei Ferencnek a tárgyra vonatkozó munkássága. Ő pszichológusként több évtizede tett igen pontos megfigyeléseket a gyermeklélektannal kapcsolatosan. Leírásait szinte szó szerint (csak éppen ellenkező előjellel) divatos ezoterikus folyóiratok szakírói is átveszik, idézek, illetve saját maguk önállóan is eljutottak hasonló megfigyelésekig.
A magam részéről felesleges lebutításnak, visszalépésnek tartanám a klasszikus (akár Zehner-) kártyás gyakorlást. Ez a gyakorlás esetleg felnőttnek adna önbizalmat vagy pozitív visszajelzést telepátia vizsgálatokban, valamint a kísérlet minimalizált információtartalma a statisztikai elemzésekhez segítség. Ugyanakkor felesleges volna bonyolult, "felnőtteket" izgató kérdéseket becsomagolni kamaszkor alatt, például: ki ölte meg Kennedyt? Egy kamasznak biztos nagy motivációt jelenthetnek, de egy 12 éves gyerek számára, ha klasszikus 2-ős vak feladványként megkapja, nyílván nehezen értelmezhető lesz az egész történet.
Ezen a ponton el is jutottunk oda, hogy a kulcsgondolatot megragadjuk: az ideális, hasznavehető gyakorlati feladat mind képi világban, mind tartalomban az adott fiatal személyiségéhez életkorához igazodik, értelmezhető, alkalmas logikai megértésre is. A távérzékelési folyamat során képes asszociálni rá, meg tudja fogalmazni, hogy amit lát, az  például egy híd, repülőgép, stb. Rendkívül ajánlott dolog a más irányú fejlesztési lehetőségeket, vagy akár a tanulást is kihasználni az asszociációs képesség fejlesztésére. Ezek esetében teljesen hétköznapi dolgokra gondoljunk, mint múzeumok, képzőművészeti kiállítások (klasszikus, már bizonyítottan értékes művek, alkotók, nem pedig a kísérletezgető kortársak) botanikus kertek, látogatása.


A mai, folyton változó oktatási környezetben tagozatok, követelmények, plusz elvárások a felnőttek számára is követhetetlen módon alakulnak, A különórák, délutáni kötelező elfoglaltságok, egyebek megnehezítik a napi szintű gyakorlást. Mégis, ha figyelembe vesszük, hogy egy statikusnak mondható egyszerű alap-feladvány, például amelyeket a blogban heti szinten folyamatosan megjelenítünk, beleférhet 15-20 percbe még a metodika megértése, meditatív ráhangolódás, az ideogramm rajzolás, szöveges jegyzetelés, végül az elemzés és kiértékelés együttesével is.

Az összetettebb, gyerekek számára már nem ajánlott, bonyolultabb feladványokat a gyakorlott távérzékelők is több részletben, esetenként több kóddal vizsgáljuk olyan alkalmakkor, amkkor előre láthatóan legalább 45-60 perc perc biztosan rendelkezésre áll, vagy akár hétvégéken. Ebben a cikkben nem tárgyaltuk, de megfelelő lelki-szellemi öntudat esetén már kamaszok is élnek meg visszatérően testen kívüli élményt, asztrálutazást. Bizonyság erre az, hogy például angolszász fórumok, honlapok mintegy 50% ban 14-22 év köztiek élménybeszámolóit, kérdéseit taglalják. A szabvány alap-szintű távolbalátás esetén, bármilyen eltérő alaptechnikát is használ valaki, nem fog a valós fizikai világból a tudata annyira kikerülni, hogy elveszítse a kontrollját, szélsőséges esetben eszméletét, de extraszensz, különösen átlagtól jelentősen eltérő lelki alkatú személyiség esetén ezt 100%-ban nem lehet kizárni. Ez azonban az általunk ismert esetben akkor történt meg kizárólag, amikor a kamasz tudatosan a testen kívüli élményt próbálta meg előidézni, erről pedig alapesetben nincs szó a távérzékelés gyakorlásakor. Ezt az esetet mindenképpen elkerülendő, javasolt a monitoros vizsgálat alkalmazás, ahol jelenlévő kérdező szerepe abban is áll, hogy a monitoros vizsgálat szabályai szerint fenntartsa a kommunikációt a vizsgálat alatt a távérzékelővel. Arról pedig, hogy veszélyesnek tűnő feladványokkal bombázza a tanítványt, szó se eshet, mivel a korábban említett érthetetlen, értelmetlen válasz, esetleg zavarodottság, életkornak nem megfelelő célok esetén ösztönös ijedtség, elzárkózás és visszalépés várható. A monitor, a segítő minden esetben egyenjogú résztvevőként tekint a másikra, fenyegetés, vagy bármiféle hierarchia sugallása nélkül. Ezek egyáltalán nem segítenék az eredményességet, de kimondottan az értékelhető szint alá vinnék azt, de mindenképpen blokkolnák a további fejlődést, hiszen az érzékelési folyamatot zsákutcába vinné.


A legfontosabb annak a megértetése és támogatása, hogy a felfedezett képességet az ifjú az élete természetes részévé tegye. Az élet aktuális területén az  információknak távérzékelés útján történő megszerzése, használata a mai felgyorsult, és gyakran a fair play-t teljesen nélkülöző világban nem is luxus, de egy kevésbé jómódú családban szinte létszükséglet. A távérzékelési képesség, vagy a begyakorolt módszer segítségével megszűnik az a görcs, ami szerint a tanulás csak unalmas magolás lehet. És még egy fontos dolgot tisztáz ennek a módszernek a használata: a mechanikus tanulás, a lexikális ismeretek felhalmozása önmagában még nem jelent intelligenciát, csupán egy megfelelő alapot arra, hogy a a döntések és választások esetén széleskörűbb tapasztalatokból lehessen választani. Azaz: ez a új típusú, tanulást segítő lehetőség nem helyettesíti a kreativitást és a szorgalmat, hanem inkább elősegíti azok fejlődését és készségszintre emelését.


További cikkeink a témában:
Távérzékelés fejlesztése fiataloknál - a társadalmi körülmények >>>
Az átlagon felüli pszichikus képesség 6 jele >>>
Mentális gyakorlatok elfoglalt embereknek >>>

2011. december 5., hétfő

Gyakorló kód: 1085/7077

E kód által fedett cél eredményeit 2011.12.11. reggelig vártuk. Kattints a kódra a visszajelzésért.


Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Feedback appears when you click on the code.)Figyelem! Megváltozott a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a vizsgálatra megadott időtartamot követően a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és egy, a kódra született megoldás.Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. december 3., szombat

Filmajánló: Kecskebűvölők

No goats, no glory. The Men Who Stare At Goats. More than a feeling.


Kecskebűvölők

Bob Wilton riporter épp a nagy sztorit keresi, mikor találkozik Lyn Cassady-vel, aki az USA egyik különleges, kísérleti hadseregének katonája. Cassady szerint az új haderő, az "Első Föld Zászlóalj" bevetése során a háborúk teljesen új értelmet nyernek, tagjai ugyanis paranormális képességekkel rendelkező emberek, akik képesek az ellenség gondolataiban olvasni, falakon áthatolni, sőt, a szimpla tekintetükkel meg tudnak ölni akár egy kecskét is. A program szülőatyja, Bill Django eltűnik, így Cassady útnak indul, hogy felkutassa. Bár Bobnak sántít a sztori, mégis úgy dönt, hogy elkíséri az útra Cassady-t. A nyomok a látnok Hooper vezette titkos katonai táborba vezetnek, ahol a riporter hamarosan Django Első Föld Zászlóalja és Hooper saját hadserege kereszttüzében találja magát. Hogy túlélje az elképesztő kalandot, valahogy túl kell járnia a nem mindennapi ellenfelek eszén.


A filmet a magyar televíziós csatornák is vetítik, de kölcsönözhető dvd-n, blue ray-n is. További részletek a filmről: port.hu, imdb.OST/Filmzene: Boston - More than a feeling >>>


További filmajánló a témában:

2011. november 29., kedd

Testen kívüli élmények - kérdések és válaszok

Több alkalommal kaptunk levélben megkereséseket, kérdéseket a testen kívüli élménnyel kapcsolatban, hiszen maga a klasszikus távérzékelés is egy formája a testenkívüliségnek, a tudatnak a fizikai testen kívülre vetülésének (erre említés is történik az egyik kérdésre adott válasznál). Ennek megfelelően röviden, néhány fontos alapkérdéssel és az azokra adott válaszokkal jelentkezünk, amelyekből az alapkérdésekre választ kaphat az érdeklődő. A blog e-mail fiókja továbbra is nyitott, szívesen veszünk kiegészítést, vendégposztot, élmény-leírást. Nem tisztünk elbírálni mások élményeit, definícióit és felfogását, így az alábbiakban a magunk summázatát tesszük itt hozzáférhetővé. 

A testen kívüli élmény veszélyes, mert olyan, mint a halálközeli élmény? 
- A testen kívüli élmény, testelhagyás szervesen hozzátartozik minden ember életéhez, mert amikor elalszik, akkor minden esetben egy része elhagyja a fizikai testét, majd visszatér. Minden esetben ez történik, amikor valaki elveszti az eszméletét VAGY tudatosan kilép a testéből. A halálközeli élmények részben, vagy teljesen megfelelnek a testen kívüli élményekről készült beszámolóknak, még az is, hogy elhunyt személyekkel találkozik valaki. Sokan beszámolnak félelmetes benyomásokról, szörnyekről, szellemekről, stb. vagy éppen kedves fénylényekről... A csodálatostól az ijesztőig mindenféle benyomásról tudunk, Ami itt elmondható, hogy a testen kívüli élmény nem jelent automatikusan és kizárólagosan halálközeli, meghaláshoz, életveszélyes állapothoz kapcsolódó helyzetet.

Mit kell csinálni, hogy én is tudatosan ki tudjak lépni a testemből?
- Ez a legnagyobb kifejtést igénylő, legbonyolultabb kérdés a témában. Minden ember egy teljesen egyedi személyiség, félelmei, tehetsége, korlátai, lehetőségei az életben eltérnek. Ennek fényében kell megvizsgálni, hogy hol, mit kell fejleszteni, megváltoztatni, a siker érdekében. Ami korlátlanul fejleszthető, az a tanulás, olvasás a témában, a napi gyakorlás, ennek van egy észszerű felső és alsó határa. A lényege, hogy ne borítsa fel a napi normális társadalmi életünket, megszokott életvitelünket. Az eltúlzott gyakorlás, csakúgy mint más téren, kontraproduktív. A kissé nehezebben ugyan, de valamennyire mégis változtatható dolgok az életkörülmények, kondíció, étrend felülvizsgálata, javítása. Itt az egészséges kondícióra kell törekedni. Az első pozitívnak vett eredmények felbukkanásának idejét nem lehet előre megjelölni, viszont ez a távérzékelés gyakorlásával felgyorsítható.

Több népszerű könyvet elolvastam a témában, de az én élményeim nem hasonlítanak az ott leírtakra, mit kell tennem, hogy elérjem az ott felsorolt élményeket?
- Az a legfontosabb dolog, hogy megértsük: egyéniségek vagyunk, és bár nagyon sok ponton hasonlóak az ilyesfajta élményeink, rengeteg az egyéni eltérés. Nem szabad mechanikusan másolni, hajszolni más élményeit. Határozzuk meg magunknak, mit szeretnénk ettől a dologtól, mire használnánk, mit fogunk megnézni, ha lehetőségünk nyílik majd rá. Sok általunk ismert igen tehetséges távolbalátó, szellemi segítő, távgyógyító igen szerényen, esetenként kérdezve számol be sajátos élményeiről, és szinte megerősítést várnak, miközben olyan mentális szinten dolgoznak, mozognak, amit mi is irigylünk. Tipikus példa erre, amikor a Holddal kapcsolatos beszámolóikat olvassuk, lényegében kommunikációt írnak le az Ingo Swann által leírt "őrökkel", miközben a klasszikus testelhagyás több, úgymond alapjellemzőjét NEM produkálják. Ezek példákkal: a kilépés élményének elmaradása. Az eseményeket álomnak, vagy meditációnak indították, annak részeként fogták fel, elmaradt, kimaradt az alvási paralízis, energia-bizsergés, elszakadás élmény. Minden szempontból a legnehezebb dolog az, amikor valaki tudatosan, akaratlagosan kilép a fizikai testéből és a földi fizikai világban kezd el mozogni ebben az állapotban, majd visszatér a tudat megszakadása nélkül. Ennél lényegesen könnyebb más dimenziókban mozogni. További hozadéka a dolognak: a remote viewing vizsgálatok is lényegesen könnyebben sikerülnek! Sokan álomból feltisztuló tudattal, bealvással működnek jól, ahol a dolog természetéből adódóan eleinte ezek a mechanizmusok nem működnek, vagy nem megfelelően működnek.

Milyen körülmények segítik elő, hogy sikerüljön ilyen élményt elérnem? 
- Rengeteg fel nem ismert belső gátlás, hárítás él minden emberben. Lehet, hogy nagyon vágyja, hajtja az élményt, de ugyanakkor talán rejtve, de elzárja, kizárja, elítéli ezt a lehetőséget, módszert. Ennek rengeteg oka lehet. Általában valami aznapi erős, pozitív vagy éppen negatív érzelmi élmény, ami igazán "eltalál" minket, és olyan löketet adhat, ami segít. Elősegítik a testen kívüli élmény sikerét az egyénileg meghatározott diéta, a mesterséges adalékok kizárása, bőséges folyadékellátás (nem is csak  vízivás, hanem a természetes zöldségben, gyümölcsben kötött víz bevitele), az egyén számára zavaró körülmények elkerülése. Ez utóbbi kizárása pofonegyszerű, olyan napszakban ne gyakoroljunk, amikor telefont, látogatót várunk, vagy más, ütemezett feladatunk van. 

Mennyi ideig tart egy testelhagyás?
- Az élmény alatt nem a megszokott módon folyik az idő. Ami a szubjektív időérzéknek 25 perc, az a valóságban, itt a lineáris világban lehet 1 óra is. Ha elkezdünk foglalkozni az idővel, jó esetben hamar megismerjük a másik oldalát, mikor valós időben kevesebb telik el, mint amit megélünk tudatosan „odaát". A legtöbb kezdő élmény 1-2 percig tart ki. A tárgykörben elmélyültek, akiknél a családi- és munkakörülmények (kizárásával) lehetővé teszik, akár 3 napos "alvó" periódust is beiktatnak. Ez ritka eset, és úgy kell fogalmaznunk, hogy ilyen helyzetben nem feltétlenül ez az utazó célja, de feltételezhetően valami olyan feladat, cél adódik elő, ami csak így oldható meg.  Többnyire a hajnali 4-6 óra közti periódus tűnik a legaktívabbnak minden téren. Ne feledjük el, az időzónák miatt az emberiségnek mintegy a fele folyamatosan "alszik". Van rá mód és példa is, hogy valaki "visszaaludva" tudta folytatni a megszakadt élményt.

Mindent teljes valóságosan látok, érzek a testen kívül?
- Az elme szereti a legkönnyebb, legrövidebb utat, megoldást választani. Sok esetben szükségtelen testelhagyással próbálkozni, ha olyan  a kérdés, cél. Rendkívül változó, hogy az információ milyen formában jelenik meg, vagyis a betűpontos szövegolvasástól, illetve a szöveggé transzformált magasabb dimenziós információtól az egészen elmosódott érzelmi benyomásokig széles a skála. Ha a testelhagyás során érzetünk szerint a fizikai testünk is jelen van, az valójában csupán érzet, az élményekben nem játszik szerepet, nem bír jelentőséggel.

2011. november 27., vasárnap

Gyakorló feladat: 7382/1020

E kód által fedett cél eredményeit 2011.12.04. reggelig vártuk e-mail-ben, vagy a bejegyzéshez tett hozzászólásként. A kód által fedett cél megtekintéséhez kattints a kódra!


Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target! 
Feedback photo will appear when you click on the code.)Figyelem! Ettől kezdve megváltozik a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és egy, a kódra született megoldás.


Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.
Azonnali kódok gyors vizsgálathoz itt találhatók.

2011. november 25., péntek

Telepatikus kapcsolat pszichometriával?

Lehetséges-e telepatikus kapcsolat létesítése pszichometria használatával?

Az alábbi kérdésekre és válaszokra Stephen Wagner paranormális tevékenységekkel foglalkozó blogjában találtam rá. Egy férfi kérdéseket tesz fel, amelyekre egy pszcihometria-szakértő válaszokat ad. Személyes kiegészítésként hozzáteszem, hogy a szakértő igyekszik megőrizni a pszichikus szkennelés felhasználásának a jó ízlés által kialakított határait azzal, hogy a vizsgált személy engedélyének meglétéhez köti az információszerzést. A valóságban ennek csakis erkölcsi jelentősége van. Íme a beszélgetés:

Kérdések: Kinyomtattam egy személy fotóját az internetről. Próbáltam benyomásokat és érzéseket venni róla. Helyenként tiszta, máshol zavaros képeket kaptam. Ha képeket szeretnék látni az elmémmel, akkor vajon látnom kell ennek a személynek az arcát? Be kell csuknom a szememet és úgy koncentráljak az arcára? Ha nem, akkor hogyan tudom az elmémmel érzékelni őt? Valóban igaz az, hogy az adott személy érzi azt, hogy a fotóját tanulmányozzák, annak ellenére, hogy mérföldekkel messzebb van? Ha egy fotóval a párnád alatt alszol, létesíthetsz pszichikus kapcsolatot az illetővel? Lehetséges telepatikus kapcsolat létesítése pszichometria használatával?

A választ ezekre a kérdésekre Becky Walsh, pszichometria-szakértő adja meg. Az ő magyarázata:

Az intuíció illetve a pszichikus kapcsolat mindig egy igen jelentős univerzális törvény alapján működik, amelynek lényege, hogy nem láthatnak vagy tudhatnak rólunk, ha mi nem akarjuk. Ennek oka az, hogy zavarnák mások szabad akaratát, azt a szabad akaratot, amely egy személy számára a legnagyobb ajándék: hogy lehetősége legyen a választásra. Vegyes eredményeket fogsz tehát kapni, ha a személy, akit a fotó ábrázol nem adott neked engedélyt arra, hogy információkat szerezz róla, azaz nem élt a szabad akaratával ezzel kapcsolatban. Így le tudod olvasni valaki személyiségét egy fotóról, de az életéről nem.

Miközben egy fotót olvasunk ilyen módon, kíváncsian belenézünk a szemébe: ki lehet ő? Ekkor érzéseket kaphatunk, nemcsak látnoki képeket és látásokat. A tisztánlátás saját képzeletünket használja fel filmként információk továbbítására, még akkor is, ha ezek a mi magunk élményeinkből erednek.

Egy személy megérezheti azt, hogy vizsgáljuk őt, még ha mérföldekkel távolabb van, akkor is. Ez az érzés gyakran kellemetlen, ahhoz hasonló, amikor valaki figyel minket az utcán és ezt észrevesszük. Ugyanakkor vannak, akik kevésbé érzékenyek és nem érzik meg, mint ahogyan az egyik ember csiklandós, a másik meg nem.

A fénykép a párna alatt módszer arra alkalmas annak a szándékodnak a kifejezésére, hogy valakiről álmodni akarsz. Túlzott jelentősége nincsen, egyszerűen a szándék kifejezésére alkalmas a dolog. Ezzel együtt az alvás bármilyen befolyásolása energetikai egyensúlyvesztést okoz.

Telepatikus kapcsolat létesítése lehetséges pszichometriával, de amint már említettem: csakis az adott személy engedélyével. A telepátia arról szól, hogy szavak nélkül érzékeled egy másik ember gondolatait, amely így egy mély formája az empátiának, az összekapcsolódásnak és a belső megismerésnek, mindezek tehetnek széppé egy kapcsolatot.További cikkeink a témában:
Pszichometria a gyakorlatban >>>
Rokon lelkek: pszichometria >>>
Pszichikus vizsgálat >>>
Könyvajánló: Ted Andrews: Érints és láss! >>>
Éterikus látás: Röntgenszem >>>

2011. november 22., kedd

Holografikus univerzum


Interjú Michael Talbot íróval a Holographic Universe című könyvéről
(magyar feliratos). A beszélgetés nagyon jó megvilágítása - többek között - a távérzékelés lényegének.
Interview with Michael Talbot, author of the book Holographic Universe.
About the author >>>Thinking allowed collection >>>

Az interjúban említett könyv megrendelhető innen.
Ízelítő: a könyv 5. fejezete (pdf).

2011. november 21., hétfő

Egy helikopter-baleset távérzékelése

Az alábbi videón egy helikopter-baleset távérzékelését (TRV) kísérhetjük figyelemmel négy percben. A távérzékelő vak kódra készíti el a vizsgálatot. A film ugyan angol nyelvű, de aki kevésbé ismeri a nyelvet, az is követheti benne a távérzékelési folyamatot és a megszülető eredményt. A filmet tartalmazó oldalt a linkre kattintva érhetik el.


Video clip demonstrating remote viewing of a helicopter crash (4 min),
click on this link:

2011. november 20., vasárnap

Gyakorló kód: 7410/3810

E kód által fedett cél eredményeit 2011.11.27. reggelig vártuk e-mail-ben, vagy a bejegyzéshez tett hozzászólásként.


7410/3810
Visszajelzés: kattintson a kódra!
Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target! Send us your view
via e-mail or comment till next sunday: 27th of November!
Feedback photo will appear on this date. If you are out of date, just click on the code to get a feedback.)Figyelem! Ettől kezdve megváltozik a visszajelzés megadása! A később az oldalra érkező, és ezeken a célokon gyakorolni szándékozó látogatók miatt ezentúl a cél kódjára kattintva töltődik be a visszajelzésként megadott fotó, és egy, a kódra született megoldás.


Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2011. november 14., hétfő

Könyvajánló - L. Vasziljev: Telepátia

L. Vasziljev: Telepátia
Alcíme: A fiziológus észrevételei
Vnumenie na rasstavnii - Zametki fiziologa
Eredeti kiadás: Moszkva, 1962
Magyar kiadás: Gondolat Kiadó, 1964 (Go 208-f-6466) Fordította: Józsa Péter

Ez a Magyarországon 1964-ben megjelent könyv egy pótolhatatlan, alapvető és más forrásból be nem szerezhető ismereteket közlő munka a telepátiáról és a fizikai érzékeken túli érzékelésről. Mivel a megjelenés évében sem a Szovjetunióban, sem Magyarországon az államhatalom parapszichológiai területre irányuló kutatásai nem álltak még a jelenlegi szinten, ezért sem a korabeli cenzúrának, sem a könyv anyagát ellenőrző szakembereknek nem állt módjukban egyes - lényegi, a téma kutatását jelentősen elősegítő - részletek kihagyását, törlését kezdeményezni Vasziljev könyvéből. Így aztán a telepátiával, távérzékeléssel, gondolatátvitellel és határos területeivel foglalkozó kutatók olyan alapművet kaptak a kezükbe, amelyből szinte képzés-szerűen kísérhetik figyelemmel a témával kapcsolatos tudományos folyamatokat. A könyv rendkívüli forrásmunka is egyben, hiszen névmutatója 168 bejegyzést tartalmaz, ezen kívül szinte minden második-harmadik oldalon forrásanyag-hivatkozást, részletekbe menő ábra- és kísérletmagyarázatot olvashatunk.
A recenzió folytatásaként egyszerűen olvassuk el a könyv fülszövegét és tartalomjegyzékét, amelyek rengeteg részletről tanúskodnak a fentiek szellemében:

A fülszöveg:
"Ez a kis könyv történeti áttekintést ad a parapszichológia - azaz a gondolatátvitelről, szuggesztióról, telepátiáról szóló tanítás - keletkezéséről és fejlődéséről.
A szerző, L.L. Vasziljev professzor ismert, többszörösen kitüntetett, Lenin-rendes szovjet tudós. Több mint negyven éve fiatal fiziológusként kezdett parapszichológiával foglalkozni. 1921-ben V.M. Behtyerev, a kiemelkedő orosz tudós vezetésével folyó parapszichológiai kutatásokba kapcsolódott be. Behtyerev maga is folytatott kísérleteket a gondolatátvitel területén kutyákon és embereken, s nagy fontosságot tulajdonított a "titokzatos" jelenség tudományos kutatásának.
Vasziljevet kezdettől fogva a szuggesztió anyagi természete érdekelte. 1932-ben nagy jelentőségű kísérletek kezdődtek az ő irányításával a telepátia fizikai természetének feltárása céljából. A kutatás 1938-ban a kutatók számára is teljesen meglepő, nem várt eredménnyel ért véget. Ez a kísérlet megdönötte a gondolatátvitel elektromágneses természetének hipotézisét, amelyet addig a kutatók is vallottak. A két kísérleti személy, az induktor és a percipiens egymástól való teljes elszigetelése nem változtatta meg a szuggesztió eredményét. A háború megszakította a további kutatásokat.
Vasziljev professzor csak 1959-ben tért vissza újra a parapszichológia problémáihoz "Az emberi lélek titokzatos jelenségei" című könyvében. Ugyanez év végén egy francia folyóiratban amerikai kutatásokról olvasott, amelyek egészen váratlanul alátámasztották huszonöt év előtti hipotézisét. A kísérletek azt mutatták, hogy a telepatikus információ áthatolhat nagy tömeg tengervizen és a tengeralattjáró fémburkolatán is, tehát olyan közegeken, amelek nagyon megnehezítik az elektromágneses hullámok terjedését, a rádiókapcsolatot. Ez a hír új munkára buzdította, s ekkor kezdeményezte a telepátia kutatására egy laboratórium létrehozását a leningrádi egyetem fiziológiai kutatóintézetében. Jelenleg is e laboratórium élén folytatja kutatásait (1964-ben, HunViewer), amelyek eredményéről e munkájában számol be."

A könyv tartalomjegyzéke:

I. A probléma története (Alapfogalmak)
II. Akarat-, illetve gondolatátvitelként felfogható esetek a mindennapi életből
III. Az akarat- és gondolatátvitel kísérleti kutatása
IV. A mindennapi esetek összehasonlítása a kísérleti eredményekkel
V. A legjobb kísérleti feltétel keresése - A telepatikus indukció optimális feltételei. A telepatikus percepció optimális feltételei.
VI. A telepatikus összeköttetés
VII. A telepatikus képesség
VIII. Az akarat- és gondolatátviteli filozófia vizsgálata
IX. A "biológiai távkapcsolat" jelenségei az állatok közt
X. Az akarat- és gondolatátvitel elektromágneses hipotézise
XI. Nagyon nagy távolságokon végzett kísérletek
XII. A telepátia elméleti jelentősége és lehetséges gyakorlati alkalmazása
Névmutató

Mindezekkel együtt L. Vasziljev professzor is megállapította a maga idejében, amit a témával foglalkozó kutatók, szakemberek rendszerint hamar felismernek:
Az a körülmény, hogy a telepatikus átvitelben összehasonlíthatatlanul gyakrabban szerepelnek vizuális és egyéb fajta képek, mint szavak, bizonyítja annak a gondolatomnak a helyességét, hogy a telepatikus összeköttetés egyáltalán nem az evolúció legújabb vívmánya.

A könyvet, amint említettem, 1964-ben adták ki Magyarországon (15 Ft-ba került), így jelenleg csak antikváriumokban kapható. Én itt vettem, de - előjegyzés után - talán itt is megkapható.

2011. november 13., vasárnap

Gyakorló kód: 2801/9465

E kód által fedett cél eredményeit 2011.11.20. reggelig vártuk e-mail-ben, vagy a bejegyzéshez tett hozzászólásként.


2801/9465
Írd le a célt! Mit ábrázol a kép?
(Describe the target! Send us your view
via e-mail or comment till next sunday: 20th of November!
Feedback photo published.)
Egy megoldás erre a kódra: szögletes alakzat az ideogram. Sokszög. A cél egy sötétben, szürkületben lévő bonyolult struktúra. Az embernél jóval nagyobb, de alapvetően emberi léptékű, emberi használatra való. Természetes anyagok jelenléte: kő, szikla, beton, de a cél felső részén üveg, vas- és acél, valamint műanyag is jelen van. Szellős, zárt, de egyben nyitott is. A cél fölött sötétes levegő vagy égbolt, napsütés nélkül, derengő fénnyel. Az első asszociáció, hogy ez egy hegyre, sziklára épült ház. Többféle fényforrást észlelek a célon, ezeknek a színe nem egyezik meg, a legtöbbje mesterséges, a jellemző színek: fehér, sárga, zöld, kék, de ezek a fények nem a fényforrásukból láthatók, hanem valamilyen takarásból, az impresszió az, mint amikor sötét utcán a házak ablakából láthatók a fények. Az egész strukúra furcsa, inkább rendhagyó, erődítmény-szerű épület alul, a felső része bástya-szerűen kiugró alakzatokból áll, de azoknak a belseje rendezett és ember számára kényelmes tartózkodási hely, a továbbiakban nem utal bástyára, csak a kinézete hasonló. Kiugró részek, kilátás. Az egész struktúra belsejében lehet mozogni, közlekedni, be- és kijárata több van, de a célon csak egy érzékelhető. Ez az alsó részén van, világító, keskeny rés, ami lefelé vezet, szintkülönbségek a lépéseknél (lépcső?). Víz felé vezet, ami nem látszik a célon. Emberi jelenlét nem tapasztalható, de ez a struktúra kifejezetten emberi tartózkodásra készült, mesterséges építmény egy stabil, erős természetes alapon, sziklakövön. Fizetnek a tartózkodásért.

Kép egy másik megoldásból erre a kódra (adott képminőség):
Kép nem teljes, de felismerhető rajta a sötét-világos területek jelölése, a szögletes épület-struktúra, azon belül is a sötét-világos terek, a lefelé vezető út (lépcső), a kilátási lehetőség a struktúrából, az égbolt, valamint ebben az eredményben is megjelenik a víz, a tenger, aminek a partján ez az építmény áll.


* * *


Az eddigi gyakorló kódokat és azok eredményeit a gyakorló_kód címkén tekinthetik meg.

2011. november 7., hétfő

Describe the future? Yes!

Did we predict the future? No. Did we describe the future? Yes!
2012: A Remote Viewing Experiment. A video from The Farsight Institute.
Click on the image to watch the video (length 18:52).


2011. november 6., vasárnap

Kód gyakorláshoz: 2210/3868


Az itt látható kódról vasárnap reggelig (2011.11.13.) vártuk az eredményeket. Visszajelzést, valamint egy eredményt a kód alatt olvashat.


2210/3868
Írd le a célt!
Mit ábrázol a kép?

Tűztorony, Sopron


Egy eredmény erről a célról: Ideogram: egy oldalára fektetett E-betű, szárai felfelé állnak. A képen egybefüggő, de nem egymáshoz tartozó struktúra látható. Mesterséges tárgy, sok apró részlettel, mint például egy régi épület. A kép témája főleg a középső struktúra, az magasabb a többitől, de magasabbnak tűnik az összes környező, a célon nem látható alakzattól is. A formák vegyesek, a képen látható szögletes, hengeres forma is, de a kettő keveréke is: szögletes formán hengeres. A kép középső részén található legmagasabb struktúra henger formájú, a teteje felé keskenyedik. Emberi jelenlét érzékelhető a célon, a központi, magas henger felé mennek. Napsütés van, de a levegő hűvös. A középső épület múzeum vagy valamiféle látványosság, amit tűz égetett meg, vagy inkább a tűzzel van valamilyen kapcsolatban, a tűz oltásával, jelzésével, megszüntetésével. Sok lépcső a belsejében. Kőből épült. Ennek a helynek ez egyfajta jelképe. Ha távolodom a képtől, akkor egy városka régi részét látom. Magyarország, magyar jelkép is van kirakva egy helyen, a másik struktúrán pedig fehér alapon magyar nyelvű felirat. Térkép-szerűen szemlélve a helyet nagy magasságból, észak-nyugat Magyarország mutatkozik, magyarul beszélnek, de nyugat felé néznek, már nem sok hely van arra az országból, egy beugróban. A képen tehát egy város régi kerületének épületei láthatóak, a központi részén egy látványosságként jelenlévő toronnyal, ami a tűzzel kapcsolatos, és felé mennek az emberek, nemcsak azok, akik a képen láthatóak, hanem máskor is, sok ember. 

Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2011. október 31., hétfő

Könyvajánló - Ted Andrews: Érints és láss!


Maga a pszichometria a tisztánérzékelés egyik fajtája, amelynek során fizikai tapintás segítségével képesek vagyunk valóságos információkat szerezni egy személyről, tárgyról, eseményről. Gyakorlati működése úgy történik, hogy valakinek a ruhadarabját, ékszerét, használati tárgyát a kezünkben tartjuk, és a tárggyal történt fizikai érintkezéssel egyidejűleg tudatunkban megjelennek az illető személyiségének, életkörülményeinek, adott helyzetének részletes, pszichikus információi. Andrews a tárgyra, helyre, személyre irányuló pszichometrikus érzékelést ahhoz hasonlítja, mint amikor kedvünk szerint visszatekerünk és újra lejátszunk egy videoszalagot: az információ már rögzítve van rajta, ha megvan hozzá a készülékünk, akkor nézzük meg, amikor csak akarjuk.

A könyv részletesen kitér a pszichometria tudományos magyarázataira, melyek közül előkelő fontosságot tulajdonít a holografikus elméletnek, továbbá az agyműködés ezzel összefüggő sajátosságainak.
A szerző tanácsai között több pszichometriai módszer alapos leírását találjuk, a gyakorlati érzékelési útmutatón kezdve a pszichometria különféle alkalmazási területeinek részletes bemutatásáig (pl.: fürkésző kezek, virágérzékelés, eltűnt tárgyak érzékelése), de a meditatív állapotba jutás módszeréről is olvashatunk útmutatást.
"Aki fejleszteni kívánja pszichikus, intuitív képességeit, azzal az érzékével kezdje, amelyik fizikai szinten a legerősebben működik."
Az eredeti kiadás
Külön fejezet foglalkozik a (blogunkban is számtalan alkalommal említett) pszichikus védekezési módszerekkel. A szerző meg is jelöli a legfőbb veszélyforrást, ami a pszichikus tartományban működő egyént érheti. A legfőbb veszedelem belülről támad: "A félelem és az aggodalom hihetetlenül nagy akadályt jelent a pszichikus képességek kibontatkoztatásában, hát tanácsos óvakodni mindkettőtől."
Tanácsod ad a mentális mezőn való működőknek javasolt életvitel fenntartására vonatkozóan is.

Legvégül részletezi a szerző, hogy a pszichikus tevékenységek, illetve  ebben az ebben műben részletesen bemutatott pszichometria gyakorlása milyen pozitív hatásokkal bír a témával foglalkozó egyének személyiségfejlődésére - a kitartókéra.
A záró fejezetből idézem Ted Andrews-t, amely a pszichometria mellett bármely más, akaratlagos pszichikai folyamatra igaz: "Annak, hogy kiaknázzuk ezt a lehetőséget, gyakran mi magunk vagyunk a legádázabb ellenségei."

A könyv tartalomjegyzéke:

  1. Tapints és láss!
  2. A pszichometria működése
  3. A pszichikus érintés alapjai
  4. Az érintés érzékenységének elmélyítése
  5. Tovább a fejlődés útján
  6. Az empátia ereje
  7. Érzékelés a gyakorlatban
  8. Körültekintés és védelem
  9. Személyiségfejlődés

Sose feledje, hogy a pszichometria mindenki számára megadatott, természetes képesség! Könnyebb kifejleszteni, mint a többi pszichikus képességet, de bátorítás és fegyelem ebben az esetben is kell hozzá.


Jó könyv, ha meg tudják szerezni, olvassák el!

E post szerzője Ted Andrews fenti könyvét (előjegyzés után) innen vásárolta.
Andrews egyéb magyar nyelvű könyvei például itt rendelhetők.
Ted Andrews (és a Dragonhawk Publishing) honlapja.


További cikkeink a témában:
Pszichometria a gyakorlatban
Rokon lelkek: pszichometria
Az átlagon felüli pszichikus képesség 6 jele

2011. október 30., vasárnap

Kód gyakorláshoz: 4250/6118


Az itt látható kódról 2011.11.06-ig vártuk az eredményeket, most már tehát ne küldjenek erre a kódra vonatkozó információkat. A kód által fedett cél fotója ez:


4250/6118
Írd le a célt!
Mit ábrázol a kép?


Egy eredmény erről a célról a kód alapján: a kódot meditatív állapotban elővéve egy nyomtatot A betű jelent meg a tudatomban, azzal egyidejűleg egy építőkocka (én még az a korosztály vagyok), amelyik híd alakot formáz. A cél színei melegek, többnyire vörös, illetve annak egy világosabb árnyalata, világossárga és nyomokban zöld. Sötét szín is jelen van a célon, de az nem színezés, hanem fényelvonás eredménye, árnyékos terek. A cél felső részén inkább egyenes, szögletes struktúrák váltakoznak, míg alul inkább hajlított, íves vonalak. Ez közeli nézete egy mesterségesen létrehozott dolognak, mintha ház előtt állnék, és nem látnék tőle mást. Emberi jelenlét nincsen, de a cél maga arra szolgál, hogy emberek legyenek benne. Különféle művi dolgok egymásra rakása útján készült ez a cél, az anyaga a világos (sárga) részen festett felület, majd tapasztással összefogott részek, ennek anyaga beton. A sárga felület nem folyamatos, helyenként rajta mélyebben található szögletes-íves alakzatok vannak, ami a másik oldalról mozdítható. A célon úgy általában váltakozik az egyenes-szögletes és az íves vonalrendszer. Ha távolodok a céltól, akkor egy háznak, lakóháznak látszik, előtte két magasra nőtt bokor-szerű fa, gyep és nyírott sövény, az egész gondozott, és a jómód benyomását kelti. Amikor a kép készült róla, eladó volt (az ablakon nincs függöny). Ez egy ház, amit azért fotóztak le, hogy eladjanak vele valamit, vagy magát a házat, vagy a vöröses színű, ismétlődő struktúrákat tartalmazó tetőt.

Vizsgálati módszerekről ittitt, továbbá itt is olvashat.
Régebbi gyakorló-vizsgálatok eredményei a gyakorló_kód címkén olvashatók.

2011. október 26., szerda

Kik vannak a Holdon? - Ami a Penetration után történt

Ingo Swann az 1998-ban megjelent Penetration - The Question Of Extraterrestrial And Human Telepathy című könyve után tovább foglalkozott az égitestek, köztük a Hold vizsgálatával. Az imént említett könyvében részletesen leírta a Hold 1973-ban történt - általa végzett - pszichikus vizsgálatának körülményeit, sőt, a számára engedélyezett határokon belül az ott tapasztaltakat is belefoglalta. A Holdon ezt követően végzett saját vizsgálatairól egy nyilvános előadáson kérdésekre válaszolva árult el néhány gondolatot. Az alábbi leirat alapjául szolgáló előadás 2002. október 13-án New Jersey-ben a bordentowni UFO konferencián került felvételre.


Ez a kép csupán illusztráció
(Illustrative image - imagem/n ilustrativa)


Részlet az előadás lejegyzett változatából:

Kérdés: Ön a Penetration című könyvében bemutatja a Holddal kapcsolatos remote viewing tapasztalatait.
Swann: Igen, sőt miután befejeztem a könyvet, még vissza is mentünk oda. Erről szívesen beszélek, ha Mr. Durant (a konferencia egyik levezetője) erre felhatalmaz.
Durant: OK.
Swann: Igen, szóval én az alábbi fenntartásokkal fogok erről beszélni. Tulajdonképpen az történt, hogy támadt egy ötletünk, majd kísérleteket végeztem, és amiről be tudok számolni, az nem más, mint ezeknek a kísérleteknek az eredménye. És én nem állítom, hogy a tapasztalataim bármire is vonatkoznának. Értik? OK? (nem hallható hozzászólások a hallgatóság soraiból). Igen, tehát én soha nem állítottam, hogy bármit is tettem. Amit viszont állítok az az, hogy megpróbáltam. Tény, hogy ezidáig mintegy négy vagy ötezer távérzékelési kísérletet végeztem, de még mindig azt  mondom, hogy csupán kísérletezem. Ezeknek a dolgoknak a jellemzői, hogy nem lehetsz biztos abban, hogy újra meg fognak történni. Rendben? Mindig azt mondom, hogy én próbálkozom, ezzel kapcsolatban mindenképpen ez az én fő mottóm. Mit szeretnének tehát tudni a Holdról?
Kérdés: Tudomásom szerint egy alkalommal azt mondta, hogy látott *** (a jegyzőkönyv kipontozva)
Swann: Igen. Visszatérő utazásainkon újra láttunk, szóval láttunk emberszerű lényeket, igen.
Kérdés (a hallgatóság soraiból ismét): Rendes emberi lényeknek látja őket? (Egy másik hang a Hold sötét oldaláról kérdez a hallgatóságból).
Swann: Igen, a mi fajtánk. Tulajdonképpen nem szükséges a Hold sötét oldalára menni, mert azon a részén is vannak bázisok, amit rendszeresen látunk. Két típusuk, vagy mondjuk úgy, két osztályuk van azoknak a humanoidoknak, amelyekbe belefutottunk. Az első osztálya úgy néz ki ezeknek a lényeknek, mint egy harcos,  akinek fémlemezek vannak a fejébe ágyazva, az ő egyedüli funkciójuk az, hogy telepatikusak legyenek, hogy észleljék a holdi környezetbe érkező betolakodókat. Egyik képességük az, hogy kiemelnek, és visszavetnek oda, ahonnan jöttél. (Nevetés a hallgatóságban.) Ez megtörtént velem is egyszer, és csak annyit tudtam mondani: "Hát igen, kidobtak engem!". Mégis azt mondom, hogy vissza akarok menni, de sokkal több kapoccsal és rejtőzködési módszerrel kell rendelkeznem. És amint úgy intéztem, hogy ott legyek, és ezek a fickók jöttek, hogy elkapjanak, vagy megnézzék, hogy ki vagy, akkor képes vagy azonnal "meghallani" őket. Ez egy visszhangszerű jelzés, és amikor meghallom, akkor még a falon is átmennék, hogy elrejtőzzek egy másik helyiségben, hogy ne találjanak rám. De később úgy tűnt, hogy beleegyeztek a jelenlétembe, elsősorban azért, mert én nem voltam ET (földönkívüli). Vannak ott ugyanis olyan földönkívüliek, amelyek egymással ellenséges viszonyban vannak, úgy gondolom. Én meg csak egy földlakó vagyok, minimális telepatikus kapacitással. (Nevetés a hallgatóságban.)
A másik osztály általában nőneműekből áll, és fajtájuk vezetőinek tűntek. A férfiak csak katonák, ez minden, amit csinálnak. És bár ők humanoidok, eléggé hasonlítottak is, de az a benyomásom támadt, hogy egyszerű klónok. Úgy értem, hogy félig ember-szerűek, vagy bármit is jelentsen az. Ez volt a kétfajta típus, amit a Holdon találtam. Igen, uram?
Kérdés:  Előző este hallottunk egy előadást Dr. Jacobs-tól, amely eléggé lesújtó képet festett az idegenek motivációjáról. Ők azt akarják - és én nem mondom, hogy egyetértek vagy sem -, hogy *** (a jegyzőkönyv kipontozva). Mit gondol Ön az idegenekről, elkülönülnek jó és rossz fajokra, vannak olyan idegenek, akik hozzánk hasonlóak, vagy mindannyian rosszak, talán valamiféle hibrid fajt akarnak létrehozni, esetleg mutánsokat, majd az idegenekkel kell élnünk, és a "mestereink" lesznek? Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? (Nevetés a hallgatóságban.)
Swann: Megértett engem, tényleg. Nyilván én is olvastam azt a könyvet, de most arról szeretnék beszámolni, amit én tapasztaltam. Én úgy gondolom, hogy ezek a csajok és a fickók képesek blokkolni a saját elméjüket. Neked (egy skálán mérve) úgymond 101-es telepátiával kell rendelkezned, amellyel képes vagy oda menni. Majd aztán 102, 104, 105, sőt egészen 110-es telepátiát kell birtokolnod, hogy át tudd törni valakinek a telepatikus pajzsát. Úgy gondolom, hogy ha elkezded fejleszteni magadban a telepátiát, vagy bárki is elkezdené ezt, ki kell fejlesztenie egyfajta védelmet. Értik?
Szóval azt kérdeztem: "Mit csinálsz te itt?". Mindenekelőtt azt mondom, hogy a "Kapcsolatban vagytok velünk?" kérdés mentén érdeklődtem, és nem igazán kaptam rá választ, mivel a válasz lényege az volt, hogy...nos, nem. Nem nagyon foglalkozunk azokkal a fickókkal ott lent (a Földön). Ez egy kissé lesajnáló volt. (Nevetés a hallgatóságban.). De aztán én megkérdeztem, hogy "Minek vagy te itt?", és a válasz, amit kaptam az volt, hogy ők valamiféle katonai előőrs, akik egy vándorlási útvonalat védenek a világűrben. Akkor egyáltalán nem értettem, hogy ez mit is jelent. Így volt ez egészen tegnapig, amikor Dr. LaViolette azt mondta: "Léteznek olyan (veszélyes) szuper-hullámok, amelyek mindenfelé terjednek". És ezek a földönkívüliek nyilván képesek látni ezeknek az érkezését, és el kell terelni azokat az útjukból, ki kellett térni azok elől. Ez az egy apró dolog, ez a semmiből jövő kis információ lehet a logikus magyarázat arra, hogy miért védi katonai előőrs a vándorlási útvonalaikat. Ha a mi emberi fajunk felfedezné fejlett csillagászati ismereteivel, hogy szuper-hullámok tartanak felénk, az egyetlen dolog attól kezdve az lenne, hogy hogyan kerüljünk ki az útjukból. Ez azt jelenti, hogy a világűrnek abba a szegletébe vándorolnánk, ahol nem lesznek jelen ilyen szuper-hullámok. Mindenesetre ez van LaViolette könyvében. Ez az első dolog, ami legalábbis megvilágította számomra, hogy miért mondta azt a fenti alak, hogy a vándorlási  útvonalat védik. De az is lehet, hogy egymás elől vándorolnak, ez is egy értelmezési lehetőség. Ez minden, amit erről tudok. Minden, amit erről tudok. Most a szoba hátsó részébe megyek egy kicsit, mindjárt jövök. Rögtön jövök. (Lehetőséget ad a helyiség hátsó részében ülőknek, hogy feltegyék kérdéseiket, majd az elöl ülőknek is.) Igen, uram?
Kérdés: (csillagozott rész) ... A Holdnak melyik részén figyelte meg ezt az aktivitást? Van ott egy kráter, amelyet úgy nevezne, hogy *** (csillagozott rész)?
Swann: Nem tudok válaszolni erre, mivel csak Hold-koordinátákat használtunk a vizsgálat során, és nincs róla listám, hogy ezek milyen felszíni területeknek felelnek meg. De a helyszínek egyike sem volt kráterben. Tudja, vannak olyan kráterek, amelyekben következetesen átmeneti holdi jelenségek helyszínének gondolnak, mint például különféle fények felvillanása a kráter fölött, amelyek mind egy vonalban vannak, majd megfordulnak és más irányba mennek. És ahogy a tudósok szokták mondani: azok a vulkánból jönnek fel. Olyankor én mindig azt mondom: "Na, várjunk egy percet. Láttál már valaha is bombákat feljönni egy vulkánból?" Nos, azok nem alakzatban jönnek fel, és egyáltalán nem fordulnak semmiféle alakzatba, a világűr felé távozzanak. Érti, uram?

[...]

Az előadás lejegyzett változata itt véget ért. Ami jó hír, hogy időközben megszereztük az előadás teljes anyagát, amelyből újabb részleteket mutatunk majd be.


További cikkeink a "Kik vannak a...?" témában:
Kik vannak a Föld mélyén? (magyar érzékelőtől) >>
Kik vannak a Holdon? (magyar érzékelőtől) >>
Kik vannak a Marson? >>>