2010. május 5., szerda

Az angliai védelmi minisztérium RV dokumentumai

A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült királysága, az Egyesült Királyság védelmi minisztériumának honlapján sok érdekesség mellett felfedezhető többek között 3 dokumentum a távérzékeléssel kapcsolatban. A bevezető levelezés, amely tisztázza hogy milyen körülmények között és mit hoznak nyilvánosságra egy kutatási tanulmányból, valamint két dokumentum összesen cirka 130 oldalnyi terjedelemben. Mivel a teljes dokumentáció közvetlenül elérhető, nem bonyolódnék bele fordításba, különösen amiatt, hogy egy rövidítés, összefoglaló pontosan a lényeget venné el: a nyilvánosságra került iratok szinte kivételes lehetőséget adnak annak elemzésére, hogyan prezentálnak egy hírszerzési, nemzetbiztonsági célból is használható lehetőséget a döntéshozó vezetőknek. Mivel egészen frissnek mondható a publikáció, 2007-es, a felhasznált irodalom részben mindenképp elérhető az interneten, különösen, hogy hivatkoznak is egy ma is létező forrásra. A dokumentáció átolvasásakor a következő dolgokra figyeltem fel, melyek elemzését, továbbgondolását javaslom mindenkinek:

A dokumentáció nyivánosságra hozatalát, kezelését, létrejöttét, további sorsát az angliai - az európai kontinentálistól meglehetősen eltérő - állami- és jogrendszer szabályozza, ez az elmúlt időszakban különösen nagy átalakulásokon ment át, de ettől még őrzi különállását. Ez számunkra azért fontos, mert egy-egy következtetést például a titokgazda más módon vezet le, mint mi, a mi jogi kultúránkban.


Az angliai biztonsági szolgálatok lényegében egy világbirodalom kiszolgálására is rendeltettek, tehát figyelembe veszik azt, hogy a jelenleg már független, de a Commonwealth, a Brit Nemzetközösség tagjaként létező volt gyarmatokra is valamiképp kihat tevékenységük, imigyen úgyszólván üzenet értéke lehet valamilyen információ kiszivárogtatásának.

A dokumentációt áttekintve az ember rövid elemzés után megállapíthatja, hogy tematikusan vannak a példák összeállítva: a target-ek mind egy védelmi szolgálat számára releváns célt, célszemélyt mutatnak be. Politikus, közéleti ember, épület (ami lehet jelképértékénél fogva célobjektum, vagy elkövetés helyszíne), víz (mint stratégiai célpont), benzinkút, stb. A rengeteg kitakart infó végül kikövetkeztethető, ugyanakkor számunkra lényegtelen is lehet.

Természetesen nem felejtendő el, hogy egy dolog valamit nyilvánosságra hozni jogszabályi kötelességből vagy taktikai okból, és teljesen más beépíteni a szolgálatok munkájába, ami praktikusan fedett intézményt, lenyomozhatatlan, költségvetési számokból is követhetetlen tevékenységet tételez fel, nem beszélve a személyi kiválasztás, döntési mechanizmusok, az adatok felhasználhatóságának, szolgálati útjának mikéntjéről.

A védelmi minisztérium hivatalos honlapjának vonatkozó része:

http://www.mod.uk/DefenceInternet/FreedomOfInformation/DisclosureLog/SearchDisclosureLog/RemoteViewing.htm

Az érdekesség kedvéért itt van pár kép az U.S.A. katonai parapszichologiai programjáról:
http://ensemble.va.com.au/tableau/suzy/TT_ResearchProjects/Hexen2039/PsyO/PsyO.htmlEz pedig egy honlap a katonai távérzékelésről kicsit általánosabb megközelítésből:

http://www.militaryremoteviewers.com/