2009. december 30., szerda

Röntgenszem

Egy hazai példa az asztrális-éterikus látásra


Nemrégiben véletlenszerűen tudtam meg valakiről, hogy spontán módon képes egyfajta para-érzékelésre. Ezt a folyamatot Leadbetter éterikus látásnak nevezi egy könyvében, nagy szerencsémre a beszámoló alapján össze tudtam foglalni, miről is van szó. Az illető hazánk egy meg nem nevezett településén él átlagos, normális életet, annak minden boldogságával és kihívásával. A tapasztaló saját szavaival mesélte el a vele történteket, hiszen nem ismerte a szakkönyveket és kifejezéseket e témában. Még annyit, hogy ennek ellenére nem ijedt meg ezen másságán, használta, de nem kihasználta azt.
Nos, miről is van szó? Ebben az esetben arról, hogy egy személy kamaszkorától fogva természetes módon érzékelte például a közvetlen közelében levő talaj mélyebb rétegeit. Egymáson, mintegy szeletben látja azokat, egy autóban ülve a kocsi vázát, egy házba belépve annak alaprajzát látja. Az észlelés elsősorban a formákra, anyagszerkezetre, belső terek rétegződésére irányult, kevésbé a színekre. Így röntgenfelvétel-jellegű információkat tudott kinyerni. Egyes esetekben ez igen megterhelő is tudott volna lenni, például temetőben látni a sírokban a lába alatt fekvő embereket, de kezelni tudta ezt a helyzetet is. Alapvetően a mai ún. nyugati társadalom kezeli hibásan az élet, születés, halál körülményeit. Gondoljunk bele, egy kamasz gyerek ritkán lát igazi halottat, vagy halálos beteg embert, akinek már sejthető, tudható a sorsa. Alanyunknál egyes esetekben fellépett olyan spontán érzékelés is, amikor egy múltbeli esemény lenyomata jött elő egy lakásba lépve, annak korábbi tulajdonosának tragikus halála sejlett fel neki (egy jellegzetes háztartási eszköz látványa hozta elő ezt az érzékelést). Elmondása szerint ez a képesség kontroll alatt tartható, mellette eltérő mértékben más képességeket is birtokol. Talán pont ezek mellékhajtásaként különült el ez a képessége: testen kívüli élmények, testen kívüli pontból önmagát, mást szemlélés (a Silva-féle, úgynevezett agykontrollos tudatkivetítés).
Igen fontos, és a blog csapatának kutatási témát adó tény ugyanakkor, hogy az adott személy nem jött rá magától a remote viewing technikák ma alkalmazott főbb protokolljaira, noha hasonló módon képes ismeretszerzésre (pl. fotó alapján történő   elemzésre). A klasszikus kódos, vak, kettős-vak, valamint a monitoring technikák az ő számára új, kipróbálandó területnek számítanak. Remélhetően, ha tervezetten együtt tudunk dolgozni ezen kérdésen, több és minőségileg új információhoz jutunk az általa tapasztalt eltérésekről, ami a testen kívüli élmény, tudatkivetítés és távérzékelés között megvan.
A cikk végén arra bíztatok minden olvasót, aki átélt már hasonló élményt, vagy a környezetében ismer ilyen embert, az mozgassa az illetőt, ösztökélje és segítse hozzá, hogy megismerje a témával foglalkozó szakirodalmat. A jelek szerint hatalmas tartalékok vannak mindenfelé, sokkal több ember lenne képes nagyon hamar számottevő eredményt elérni!

2009. december 12., szombat

Könyvajánló: Az idő fogva tart

David Konsztantyinovszkij: Az idő fogva tart
Vesma dostoynaya sudba
Novoszibirszk, 1985
Móra Könyvkiadó, 1989

David Konsztantyinoszkij nem ismeretlen a magyar olvasó előtt. Gondolkodom, tehát vagyok és A szerző tévedése címmel jelent meg regénye, illetve kisregénye. Az idő fogva tart fizikus és történész hősei a Holdon élnek, különböző tudományos bázisokon dolgoznak. A történészt felesége, aki fizikus, azzal lepi meg, hogy tudománya segítségével visszautazik az időben, abba a korba, amikor még megvolt a dekabristákról szóló forrásanyag. Az I.Miklós cár ellen 1825 decemberében föllázadt orosz nemesi forradalmárok tetteiről szóló dokumentumok ugyanis a későbbi korokban elpusztulnak, már csak a csoda vagy az időutazás segíthet feltárni az eseményeket. David Konsztantyinovszkij könyve tulajdonképpen izgalmas kalandregény arról, hogy miféle megpróbáltatások érhetnek valakit, ha saját korából néhány évszázadot visszalép.

A könyv beszerezhető:
Vonnegut Antikvárium >>>
Könyvbarlang.hu >>>
Eladomakönyvem.hu >>>

2009. december 1., kedd

A jövő [táv-]érzékelése

HunViewer - A távérzékelés sarkalatos pontja az, hogy milyen jövőbeli időpillanatot választunk ki arra, hogy megszemléljük az ott folyó, akkor történő eseményeket. A témáról MW írt egy rendkívül jól sikerült cikket, figyelmes olvasással megtudhatjuk belőle a vizsgálandó jövőbeli események fortélyait, de a távérzékelésben rejlő potenciált is. Íme a cikk:

A jövő távérzékelése - A lehetőségek kiválasztása


Rengeteg embert érdekel az, hogy a jövőbeli eseményeket valamiképpen előre megtudhassa. A legkülönfélébb technikákról rengeteget lehet olvasni, többnyire bulvárlapokban, ami csökkenti kissé az anyag értékét, de nyilvánosan azt nem elemzik, hogy mikor, milyen területen van értelme a jövő vizsgálatának? A médiában általában szerepeltetett sztárjósok, asztrológusok válogatás nélkül, mindenféle témáról képesek magabiztos információkkal szolgálni, nem mellesleg a legtöbb esetben utólagos közléssel, az esemény megtörténte után értesülünk arról, hogy ők bizony már előre láttak valamit.
Önmagában az, ha elválasztjuk a dokumentált, ellenőrzött módszereket az üveggömbbe néző, a megbízót folyamatosan faggató "jósoktól", jelentősen szűkíti a lehetőségeket. A valódi választás azonban mégiscsak az lesz, ha kiválogatjuk a lehetséges kérdéseket, témákat, amiket érdemes megvizsgálni, mint lehetséges jövőbeli eseményeket. A legtöbben a párkapcsolat, munka, egészségi állapot, na és persze a lottószámok területén igyekeznének információkhoz jutni, vagy egyéni életükre vetítve ellenpólusként, főleg Nostradamus óta a legtágabban értelmezett, emberiségre vonatkozó nagy kérdésekre, történelmi eseményekre keresik a választ vagy a magyarázatot.
E témák vizsgálatának értékelésében lényegében annyi az eltérés, hogy az adott esemény kialakulásában hányan vesznek részt aktívan. Természetesen mindenre akad olyan példa, hogy sikerült előre látni valami eseményt, de sok félresikerült találat is van, ami a vizsgálat alaposságát ennek ellenére nem zárja ki. Példa erre Joe Mcmoneagle előrejelzéseinek egy része az ezredfordulóra, melyek mára elavultak úgy, hogy nem az valósult meg, amit az egyébként rendkívüli távérzékelő látott.
Messze hatékonyabbak lehetünk, ha pár dolgot meggondolva lebontjuk, szűkítjük a keresendő információt. Ha eleve megfoghatatlan, megválaszolhatatlan kérdéssel kezdenek távérzékelni, nem számíthatnak konkrétabb eredményre sem, például boldogság, világbéke, meg hasonlók... Valahol a 2012-es év eseményei is ebbe a körbe kerültek az egyre szaporodó spekulációk miatt, és soha véget nem érni látszó, önmagába visszaforduló gyűrűként ismételgetnek az emberek téves információkon alapuló dolgokat, kizárva ebből a körből a lehetséges valódi események taglalását.
Sokkal hatékonyabb ha egy embert, vagy egy pozíciót vizsgálunk, mondjuk egy konkrét percben XY hol tartózkodik, mit csinál, vagy az akkori miniszterelnök személye, pártállása, és így tovább, azt hiszem, nem kell folytatni a sort...
További lépésként az adott kérdésben megkereshetjük azokat az adott eseményeket, amik már jelenleg is futnak, a jelenben generálódnak, és bekövetkezésük szinte 100%-osan biztos. Egyszerű példa: ha valaki éppen felszállt egy Amerikába tartó repülőre Londonban, az várhatóan 12-13 órán belül oda meg is érkezik - ugyanezeket lehetséges vizsgálni más folyamatok alapján, esetleg társadalmi, gazdasági, politikai vonalon is, mint ahogyan azt az RV Hungary is teszi.
Valahol minden elkövetkező eseménynek megtalálhatóak így a gyökerei, ha ezekben válogatunk kicsit, nyilvánvalóan többre jutunk.
Az alapproblémát mégiscsak az jelenti, hogy ha egy jövőbeni eseményt 100%ra előzetes meglátunk, érzékelünk, az egyben azt is jelenti, hogy az nem változik meg, nem változtatható. Ennek fényében egyértelmű, hogy a dinamikus, változó események egy pillanatban állandóak csak, esetenként viszont eltérő abban, hogy valaki megpróbálja elkerülni az előre látott eseményt, mert az számára kedvezőtlen, vagy igyekszik elősegíteni a megvalósulását, mert az meg kedvező.
[Mindkét esetben hiábavaló a beavatkozást tervező személy erőfeszítése, hiszen ha látja (különösen, ha spontán látja) a bekövetkező eseményt, sem az ellen, sem pedig érte nem tehet már semmit. - HunViewer kiegészítése].
A távérzékelőket is foglalkoztatja viszont a remote influencing, a jövő befolyásolása, amit vérmérséklettől függően eltérő módszerekkel képesek elérni: a Silva-féle ún. agykontrollal hasonlóságot mutató módszerrel, vagy The Secret-féle merészebb megoldással, esetleg teljesen egyedi, szinte vallásos világkép alkalmazásával. Többen gyakorlatias módon a múltba való utazást és ott kutatást végeznek, ezalatt a sima információszerzésen túl, saját múltbeli élményüket újraélve, megvizsgálják akkori döntéseiket, érzéseiket elemzik, javítják ki, ezzel a tudatalattiban rögzült, máig ható reflexeket oldják fel, ezáltal újabb döntéseik a jövőre nézve már többféle lehetőséget fognak átkarolni. Ezek a döntések pedig új és új, jövőbeli eseményeket generálnak...

Szerző: MW