2009. január 30., péntek

2009 januári vizsgálatainkról

2009 januárjában három vizsgálati azonosítót terveztünk megvizsgálni, amelyekből egy valósult meg két vizsgálónk üléséből. A másik kettő célt további vizsgálatra nyilvánossá tesszük, ezek olvashatóak az aktuális vizsgálataink között.
A januári második vizsgált cél egy napi hírhez kapcsolódott, a sólyi templomban talált sírban nyugvó maradványokhoz. Ezt a célt egy távérzékelőnk vizsgálta, az eredményeket egy későbbi időpontban ebből a bejegyzésből lehet majd elérni.2009. január 23., péntek

Távbefolyásolás

ShawnEcono's pic from flickr2008 késő őszén egy cikk keretei között igyekeztem összefoglalni tapasztalataimat, kutatási eredményeimet a magyarországi távérzékelés jelenlegi helyzetéről. A cikk nem várt reakciókat váltott ki mind távérzékelési egységünk felépítésében, mind a színfalak mögött. Az írás fő következtetése az volt, hogy a hatalom nem bajlódik a távérzékelés módszerének alkalmazásával és kutatásával, hiszen sokkal egyszerűbb a várható események előzetes megállapítása helyett hatalmi céljaiknak megfelelő viselkedési minták megvalósítására ösztönözni a tömegeket mechanikus tudatmanipuláló eszközökkel.
Ez így szép és érdekes megállapítás, ilyen cikkeket lehet írni, lehet olvasni, a jövő már megkezdődött. Abban az esetben, ha az az írás nem fogalmazott volna meg olyan megállapításokat, amelyek közel állnak a valósághoz, nem történt volna semmi különös, az érdeklődők elolvassák és továbbkattintanak, hogy elolvassanak egy másik érdekes írást. Itt viszont különféle események következtek a cikk megjelenését követően, amelyeket csupán néhány címszóban kívánok itt részletezni. A távérzékelési egységünk földrajzilag egymástól rendkívül messze eső két tagja megfélemlítés, ellehetetlenítés miatt kilépését jelezte, egy másikuk attól az időponttól kezdve folyamatos mentális zaklatásnak volt kitéve. A semmiből előtűnt egy -magát polgárinak mondó- személy, aki az egyik tagot előbb figyelmeztette, később fenyegette, végül segítséget ajánlott [?] neki. Az internetes oldalainknál éppen abban az időpontban jelentkező üzemzavar természetesen csakis véletlen lehetett. Szintén a véletlenek különös összejátszása eredményének tekintjük azt, hogy egyik, a munkánkkal is foglalkozó weboldal adminisztrációs felületéről csak ez a bizonyos Távérzékelés Magyarországon című cikk törlődött ki egyik óráról a másikra, semmi más nem. Ez a néhány furcsaság egyrészt megerősített minket abban, hogy amit csinálunk, azt valamilyen szinten elismerik, másrészt segítséget adott a további kutatásainkban.

Felmerül a kérdés, hogy ha ilyen körülményeket tapasztalunk, akkor miért foglalkozunk mégis ezzel a dologgal? Egyszerű a válasz: különféle emberek különféle dolgokban képesek csúcsteljesítményre, mi a távérzékelésben. A módszer segítségével tulajdonképpen nem létezik olyan információ a világon, amit egy erre kiképzett, vagy születésénél fogva a képességet birtokló személy ne tudna megállapítani - ez viszont bizonyos köröknek természetesen sérti az érdekeit. Azzal, hogy beavatkoztak azokba békés folyamatainkba, amelyekkel különféle, az embereket általában érdeklő dolgokról, eseményekrő, személyekről, stb. igyekeztünk eddig nem ismert információkhoz hozzájutni, rákényszerültünk arra, hogy gyakorlatban, illetve a távérzékelést felhasználva információt szerezzünk róluk és a módszereikről. Szereztünk is, ehhez viszont ők maguk is sok-sok adalékkal járultak hozzá.

Tekintsük most át azokat a körülményeket, amelyek lehetővé tették, hogy a távérzékelési egységünk eljutott ezekhez a megállapításokhoz és következtetésekhez. Maga a távérzékelés egy olyan módszer, amelynek szabályos alkalmazásával minden létező információhoz hozzáférhetünk, vonatkozzon az bármire is. Nem kívánom újra meg újra leírni a módszer lényegét, itt csak annyit említek meg róla, hogy az emberi agyhullámok gyakoriságában jelentkező ciklikusságnak egy bizonyos mezőjében működik a dolog. Ennek pszichológia-történeti előzményei is természetesen vannak, amelyeket aztán különféle tudományos kutatások követtek. Amire a kutatók világszerte megfelelő ismereteket szereztek az emberi agyműködésről, egyes körökben felismerték annak a lehetőségét, hogy milyen módon lehetséges egyes személyek viselkedését, viselkedési mintáit befolyásolni az agyhullámokra gyakorolt megfelelő impulzusok segítségével.

Hogy ezt megértsük, először azzal ismerkedjünk meg, hogyan lehetséges egy-egy személy gondolatait olvasni, azaz érzékelni mechanikus technológia segítségével. Ez az eljárás -mint annyi minden más a technológiai fejlesztésekben- pofonegyszerűnek mondható. A gondolatolvasás folyamatát a modern kor technológiai háttere tette lehetővé, amint azt rögtön látni fogjuk, íme: Az agyban keletkező gondolatoknak, legyen az szó, kép, hang, bármi, megfeleltethető egy-egy elektromágneses impulzus. Ezeket az elektromágneses impulzusokat feltérképezték, olyan módon, hogy az egyes impulzusok milyen gondolati mintához rendelhetők, majd aztán egymáshoz is rendelték őket. Amikor az agyban keletkezik egy gondolat, annak frekvenciáját mérik, majd a feltérképezés alapján a viszonyítási pontokon az adott frekvenciához rendelt információból [Fourier-transzformáció] egyértelműen és könnyen beazonosítható, hogy az adott illető mire gondol. Ehhez csupán egy olyan műszaki berendezésre van szükség, amely képes érzékelni az agyi frekvenciák impulzusait. [Itt hozzáteszem, hogy az általam tisztelt Drábik János saját kutatásai alapján ugyanerre az eredményre jutott, én más irányból, de gyakorlatilag ugyanide érkeztem meg.]
Látjuk tehát, hogy egy-egy személy gondolatainak "olvasása" csupán műszaki háttér kérdése. Hogy hol találjuk ezt a műszaki hátteret, az egy másik kérdés, de vegyük észre, hogy 2009-et írunk, és ne legyünk naívak. Egy másik cikkemben Wilhelm Reich kapcsán már írtam erről.

Az emberi gondolatok műszaki úton való megjelenítése persze csak az egyik irány. Ugyanennek a módszernek a felhasználásával, ellentétes irányú jelek sugárzásával lehetséges olyan impulzusokat eljuttatni az emberi agyba, amelyek gondolatként jelennek meg annak a személynek a tudatában. Ezzel viszont lehetőség nyílt arra is, hogy az adott személy viselkedésmintáit, cselekedeteit olyan módon befolyásolják, ahogyan csak akarják, ráadásul úgy, hogy ugyanez a személy erről semmit nem tud, hiszen ő maga is saját elhatározásának tartja a fejében megszülető gondolatot. De ezzel mindegyikünk így van, természetesen.

Térjünk most rá arra, hogy miként függ össze a mi esetünkben a távérzékelés gondolatolvasással és a tudatmanipulációval? Egy bekezdéssel korábban említettem, hogy kifejezetten azért kezdtük el ezt a témát vizsgálni, mert különféle támadások érték a távérzékelési egységünket. Természetes emberi kíváncsiságunk végül erősebbnek bizonyult, mint a támadások kiváltotta indulatok, ezért úgy döntöttünk, hogy távérzékelési üléseket végzünk a dolog körülményeinek megismerésére. Ez a történet is úgy indult, hogy erős indíttatást kaptunk azoktól, akiket végül megvizsgáltunk.

2008 egy késő őszi napján egy kelet-magyarországi vidéki városban tartózkodtam. Reggel fél kilenc volt, és egy kereszteződésből személygépkocsival kikanyarodva néhány járműből álló konvojt pillantottam meg. Abban a pillanatban nem is figyeltem meg őket, csak később kezdtem el gondolkodni, hogy mit is láttam, amikor onnan nem messze egy piros lámpánál várakoztam. Kettő katonai szállítójármű volt, és néhány, azt hiszem kettő, kisebb terepjáró. Hozzáteszem, hogy voltam katona, tehát ilyen szemmel is megnéztem aztán a konvojt. Főleg a szállítójárművek voltak érdekesek: mind a kettő vadonatúj volt, a gumiabroncsok szélei sem voltak még az úttól szennyezettek, és meg lehetett különböztetni az újszerűségüket az előttük, illetve mögöttük álló, láthatóan frissen lemosott járművektől. Természetesen semmi nem történt, ki-ki haladt tovább a megkezdett útirányba. Azon a napon később az egységünk egyik tagjával szóba került ez a konvoj, és arról is beszéltünk, hogy vajon hova mentek? A beszélgetőtársam megjelölt egy közel lévő falut, és azt, hogy valószínűleg oda. Ez azokon a napokon volt, amikor a már említett támadások érték az egységünket.
Megegyeztünk, hogy távérzékelési vizsgálatot végez ez a tagunk a látottakról, illetve arról, amit már nem láthattunk. Néhány nappal később egy másik tagunkat is megbíztam egy úgynevezett "blind" vizsgálat elvégzésére.
Nos, ez a távérzékelési vizsgálat különös eredményeket hozott, olyanokat, hogy az egyes vizsgálatokról minden alkalommal kötelező jelleggel elkészítendő dokumentációt ebben az esetben nem készítettem el - később mégis, és csak kézírással. Csupán csak általánosságban: eddig két helyszínt találtunk a környéken, ahol műszaki technológiával történő szubliminális tudati befolyásolásra alkalmas technológia működhet. Ezek: egy Gyöngyöstől északra, illetve egy Gyöngyös és Miskolc között található város, valamint Budapest és a Balaton között megtalálható város. A berendezésről csak egyetlen részlet, amit két, egymást nem is ismerő vizsgálónk is megerősített, egymástól függetlenül: külön berendezés működik női, és külön férfi egyedekre, és kampány-szerűen működtetik őket.
Az előzőleg említett, kelet-magyarországi várossal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy a távérzékelési vizsgálatnak az objektumra vonatkozó eredményével fény derült arra, hogy miért éppen ezen a helyen és ebben az irányban végeztek szimulációs védelmi gyakorlatot vadászgépek 2008-ban több alkalommal is.

Valószínűleg felmerült az olvasókban a kérdés, hogy egyáltalán kik, hogyan és miért teszik ezt velünk? És ez az írás most milyen hatást fog kiváltani? A kérdésekre nem egyszerű a válasz. Az információk egy aránylag kis létszámú csoport kezében összpontosulnak, így a folyamat többi résztvevője csupán olyan részinformációkkal rendelkezik, amelyből semmiféle ehhez hasonló következtetés nem vonható le, mint ami ebben a cikkben olvasható. Például a tudatmanipulációs technológia műszaki berendezésének kezelője talán éppen egy egyszerű, kiképzett műszaki tiszt, akinek az a feladata, hogy egy kapcsolótáblán ide-oda állítson különféle kapcsolókat, csúszkákat a szolgálati ideje alatt, de a berendezés rendeltetéséről téves információkkal látták el, amit nem tud, arról nem is beszélhet - alapon. Egy olyan információ-morzsa is felmerült a vizsgálatok eredményeképpen, hogy talán az országot vezető hatalom sem tudja, hogy mihez használja fel ez az érdekkör a magyar államhatalmi szerveket, csupán egy hatalmas organizáció eszközeként működik a példában is említett műszaki tiszt szerepében.

A jövő már megkezdődött. A miénk-e a gondolat, ami a fejünkben megszületik? A saját érdekemben cselekszem-e mindig? Mi a célom az életben? Gondoljuk végig, talán még lehet.
A keresés pontosítása - intuíciós gyakorlatok

StuffEyeSee's pic from flickrIrányított, konkrét távérzékelési vizsgálatok esetén több hibalehetőség léphet fel. Amennyiben demonstrációs céllal az ember ismerősének, barátjának szeretné megmutatni a távolbalátás lehetőségét, szinte biztos, hogy aki nem hallott semmit a témáról, annak teljesen idegen lesz az egész szituáció. Nem lesz képes, vagy alkalmas első alkalommal vizsgálati azonosítót szerkeszteni, kódszám adását önmagában is meg kell érteni, akinek eddig meséltem erről, mindenképpen a kóddal is ki akart valamit fejezni, érdeklődött, hogy milyen számot, meg mennyit írjon. A vizsgálati azonosító persze csak a célt jelképezi a távérzékelő felé, tehát az a lényege, hogy egyáltalán ne fejezzen ki semmit a céllal kapcsolatban.

Az effajta intuíciós gyakorlatoknál az élőszóban, vagy levelezésben feltett kódszám nélküli teszteknek persze vannak buktatói: a kérdés jó esetben mindíg nyitott, vagyis nem mennyiségi, vagy minőségi jellemző információt várnak válaszként (idegen nyelvekben az eggyes meg többesszám írásban jelölése eltér, így részben segítség is lehet). Magyarul sok esetben akkor is egyes számot használunk, amikor egy kifejezés több dologra vonatkozik. Ilyenkor pl. utazás előtti csomagolásnál feltett kérdés lehet az, hogy mi van a csomagomban?? Vagy hogyan néz ki a csomag? Ilyenkor legegyszerűbb rákeresni elsőnek, hogy hány darab csomag van? Lehet hogy csak a darabszámuk jelenik meg információként, és nem látunk még semmit, utána érdemes sorban megnézni őket. Ha mondjuk elfelejtjük tisztázni a darabszámot, több csomag tartalma meg alakja keveredni fog. Vagy: 3 féle szín egymás után a külső borításra, egy másik kisebb táska úgy jelenik meg, mintha benne lenne a nagyobban, stb. Az elménk ragaszkodik a mi kérdésünkre adandó egyértelmű válaszhoz, annak a kereteibe fogja beleilleszteni a választ - tehát kérdezzünk célirányosan.
Ez az eset nem azonos azzal, amikor például valaki kinéz az ablakon, és lát valamit. Az intuíciós gyakorlat [vagy a távérzékelési vizsgálat] arra vonatkozik, hogy x óra y perckor mit látott? Mi meg pl. egy narancssárga kukásautót érzékelünk, ami válasznak megfelelő, mert valóban egy akkora méretű teherautó volt, de a valóságban az ablak körüli tapéta színe a narancssárga, és a kocsié ehhez képes kicsit vagy nagyon eltér. Ennek magyarázata az, hogy x óra y perckor rengeteg vizuális információt tapasztalt [látott] az illető, de a vizsgálat helytelenül nem arra irányult, hogy mit látott az illető, amikor x óra y perckor kinézett az ablakon, hanem úgy általában mit látott. A kettő között, mint tapasztalhatjuk, különbség van.

Felvetődhet egy kérdés ilyenkor, és a távérzékelés egészének megértésekor: tulajdonképpen gondolatot olvas az ember?
Hiszen a kérdezőnek muszáj rágondolni arra, amit kérdez. A válasz: igen, hiszen a távérzékelés a megszületett gondolatokat olvassa a közös tudatmezőből. Példaképpen érdemes olyan célról vizsgálatot végezni, ami biztosan csak a gondolatában fogant meg, például milyen menüsort beszéltek meg vendégekkel, akik csak pár nap múlva érkeznek. Fizikailag létező tárgyak esetében már összetettebb a vizsgálat, amit már látott, arra emlékszik az ember. Vannak olyan célok, pl.autó, utcán közlekedő személyek, amelyeket pl. nagyvárosban nem valószínű, hogy előbb is látott, vagy a falusi utcán azonos időpontban közlekedő postás már azért nem olyan jó vizsgálati cél, ha a távérzékelést igyekszünk bemutatni valakinek. Intuíciós gyakorlathoz ("gondolatolvasáshoz") kapcsolódhat az ha pl. ismerős lakásában ,,nézünk szét" és egy családi fotót érzékelünk, ami ott van, de pl. nem az asztalon, hanem egy irattárcában a fiókban. Itt kivetül, hogy ami neki fontossági sorrendben elöl van, azt mi fontos helyen látjuk. Az elme folyamatosan így fordítja le (az éppen meglévő műveltségünk, tudásunk fogalomkészletünk segítségével) az ismert szavainkra, amit érzékel. En például jártam úgy, hogy nappaliban egy durva fehér-szürkés kócos szőnyeget érzékeltem, míg a feladvány egy kihunyt, valóban fehéres hamuszőnyeg volt, a kandallóban. Ugyanígy ételeknél, ami nekünk hurka, az tőlünk nyugatra, északra inkábbkolbász, vagy virsli lesz, és így tovább.

A pontosítás remek eszköze, amit a fenti példák megélése után kezdtem el vizsgálni,hogy a szinergia jelenségét megpróbáljuk beépíteni. Ne csak képeket, érzéseket keressünk, hanem ételnél ízeket, tárgyaknál hőmérsékletet, és így tovább. Persze van, akinél ez spontán kérés nélkül is megy. Ahol tudatosan kezdené ember az eltérő érzékszervekre ható információkat keresni, ott mindíg ügyelni kell arra hogy elménk majd megpróbál a helytelenül, hiányosan feltett kérdésekre is hozni valamit, és kapunk is eredményt ezekre a kérdésekre.

Ugyanakkor, ha az ilyen intuíciós gyakorlatokon túllépünk, a remote viewing különféle szabályrendszerei, protokolljai mértani pontossággal meghatározzák a vizsgálat céljáról megszerzendő információk sorrendjét, a helyes kérdések feltevésének alkalmazásával.


Szerző: MW


2009. január 22., csütörtök

Toronymanipuláció

A kép csak illusztrációEzt a cikket úgy akartam kezdeni, hogy:
Közel a nap, amikor amikor a hatalom gondolatirányítási technológiával fog manipulálni téged, a szeretteidet és a szomszédaidat. De nem így kezdem mégsem, mert az én véleményem szerint (és nem mellékesen: a kutatási eredményeim szerint) ez a nap már nem csak eljött, hanem már sok-sok másik is megvirradt azóta. Ne menjünk messze, elég egy lépést tennünk a kommunikáció felé. Nem arról óhajtok cikket írni, hogy vegyük le a mobitelefonunk akkumulátorát, mert ha nem, akkor lehallgathatók vagyunk, stb - ezt egyébként nem tudom, hogy valóságos-e, vagy nem, de nem is fontos. Nem kell messze távolodnunk a mobil-kommunikációtól. Gondoljunk bele, hogy Magyarországon 2009 elején három szolgáltató nyújt vezeték nélküli beszéd- és adatkommunikációra alkalmas szolgáltatást a 900-1800 MHz frekvencián. Ennek megfelelően, ha megszemlélünk egy -köznapi nyelven fogalmazva- tornyot, amelyen a különféle szolgáltatók műszaki berendezései vannak elhelyezve, mit látunk? Többféle antennát, sugárzót, ezt-azt. Nem mondanak semmit róluk, ezért a szemlélő azt feltételezi, hogy ezek a mobil-kommunikációhoz szükséges tárgyi eszközök. Ha műszaki leíráshoz férkőzik hozzá a kutató, a szakember, akkor abban szépen le is van ez írva. Később, amikorra már teljesen elszaporodtak a mobiltelefon átjátszó tornyok, már nem is csodálkozunk, bármit látunk meg rajta vagy körülötte, hiszen nyilván minden az adatkommunikációhoz szükséges. Nyilván.

Nyilván semmi közük nincsen például a Wilhem Reich által az 1940-es évek végén felfedezett (kifejlesztett) tudatmanipulációs tecnológiához. Reich 1947-1952 között a CIA-nak dolgozott egy olyan módszer kifejlesztésében és tökéletesítésében, amely rádióhullámok továbbításával különféle cselekedetek elvégzésére veszi rá az egyéneket anélkül, hogy ők maguk tudnának róla. A fejlesztések valódi célját persze Reich nem tudta, a kutatások eredményeinek felhasználásáról elfelejtették tájékoztatni. Amikor megtudta, hogy milyen célból alkalmazták, felháborodott, és a blog nyelvezetével ellentétes kifejezéseket használva tudatta a CIA-val, hogy nem hajlandó a továbbiakban nekik, illetve velük dolgozni. Ezt talán később megbánta, mert mondvacsinált vádakkal börtönbe csukták, majd két héttel a szabadulása előtt, 1957-ben egy szövetségi börtönben meghalt. Nem kell semmi rosszra gondolni itt, természetesen szívroham következtében hunyt el. Bár az is igaz, hogy Reichről közismert volt az, hogy olyan erős, mint egy bivaly, de mint tudjuk, a szívroham nem válogat... Legutolsó könyvét, amit a börtönben írt, valahogy nem találták meg, és ezután sem került elő soha - legalábbis a családjának mind a mai napig nem küldték vissza. Az pedig, hogy miként került Reich az USA-ba, az életrajzok nagyvonalúan átugorják, ebből a kis filmből pedig egyértelművé válik az oka.
Ez történt Wilhelm Reich-el, tanuljunk belőle. Ő talán nem hozott olyan biztonsági intézkedéseket még az események előtt, amelyekkel hatékonyan meg tudta volna védeni magát a rosszindulatú szívrohamok ellen. Fontosnak tartom megjegyezni itt, hogy a RV Hungary tagjai ezeket az óvintézkedéseket megtették.

Mára ez a technológia kinőtte magát. Ezeket a mikrohullámokat olyan jellegű technológiákkal kötötték össze (HAARP), amelyek az egyes személyeknek tudatküszöb alatti manipulációján kívül az időjárás befolyásolására is alkalmasak. Erre egy példa: mesterségesen előidézett aszály, amelynek a végső következménye a lakosság számának a csökkenése az adott területen (elvándorlás vagy elpusztulás útján).

Hogy egy kicsit visszakanyarodjak az alacsony frekvenciás tudatmanipulációs technológiához, amit ma -például Magyarországon is - alkalmaznak, felcsillantom a reményt néhány sorban. Az elektromágneses hullámokkal történő tudatmanipuláció ellen még Reich dolgozott ki egy védelmi rendszert, ami a következő képpen működik: az előbb említett tornyoktól számított 1300 lábnyi (400-420 m) sugarú körben bárhol el kell helyezni egy egyszerű eszközt, amely hatástalanítja ezeket a rádióhullámokat. Mivel nem akarok magamnak rosszat, ennek az eszköznek a megnevezését nem írom most ide, elég az hozzá, hogy ez egy egyszerű műszaki berendezés.

Emellett természetesen különféle tudati technológiákkal is lehetséges az egyes személyeket védelem alá helyezni az effajta manipulatív módszerek ellen. De erről talán majd valamikor később.

Chat funkciók használata irányított technikák esetén 1.

A chat funkció használata RV, irányított RV és hasonló technikák esetén


A számítógépes online (valósidejű jelenlét esetében történő írásos kapcsolattartás) chat funkció használata számos előnnyel és hátránnyal jár, amennyiben élő, vagy telefonos élő kapcsolat fenntartására nincs mód, vagy aránytalan kényelmetlenséget okozna a vizsgálat során. Amenyiben a vizsgálatot végző felek fizikailag bármilyen messze is vannak, akár több órás időtartamban tudnak így vizsgálatot végezni. Normál, otthoni, vagy más tartózkodási helyen chat kapcsolattal végzett próba/vizsgálat esetén:

A résztvevők:


 • nagy valószínűséggel otthon illetve egyéb megszokott tartózkodási helyen folytatják a kommunikációt, tehát a háttérzajok, mozgások, fények, stb nem jelentenek plusz terhet. Ezeknek a kizárására viszont törekedni kell. 
 • laza tempóval, egyéni sebességgel tudnak részt venni vizsgálatban, lehetőség van szünetekre, más tevékenység ellátására, ráérősen és ezért nyugodtabban végzik a vizsgálatot.
 • a dokumentálás azonnali, kész anyag folyamatosan elmenthető, illetve továbbítható további személynek elemzésre.
 • lehetőség van 2, 3 vagy több személy egyidejű munkájára úgy,hogy mindenki máshol tartózkodik.


A pozitív lehetőségek mellett természetesen figyelembe kell venni többféle váratlan eseményt, amit előre érdemes betervezni, felkészülni az előállásukra:

 • váratlan áramszünet, internetes szolgáltatás, vagy az adott postafiók túlterhelése, meghibásodása, akár globálisan akár csak egy-egy résztvevő tartózkodási helyén.
 • számítógép fizikai meghibásodása
 • szélsőséges esetben hekker-támadás, vírus, programhiba
 • a résztvevőknél a számítógép üzemelési helyén egyéb esemény megzavarja az adott felet,elvonja a figyelmet (munkagépek zaja, szerelés, közlekedési baleset a ház előtt, hasonlók)
 • a résztvevő túl sok ideje ül a gép előtt, és ez kimeríti

A chat használata során az történik, hogy amit élőszóban mondanánk el, azt írásban tudjuk valós időben, folyamatosan közölni a visszajelzés, reagálás lehetőségével eggyütt. Kiegészítés képpen mód van rajzok, képek levélben átküldésére is, ami pontosíthatja a munkát. A chat használata ugyanolyan koncentrációt kíván meg, mintha élőszóban kommunikálnánk az irányítóval, viszont komplexebben veszi igénybe az embert, mintha csak beszéddel kommunikálna: nyitott szemmel, odafigyelve kell folyamatosan olvasni, írni, és emellett megoldani, hogy az ember "befelé", a feladatra figyel.
Saját gyakorlatomban ha chat kommunikáció mellett végzek gyakorlatot, nem behunyt szemmel, hanem nyitottal fókuszálok "kérdés"-re, választ keresve egy semleges egyszínű és formájú pontra foltra a falon (fixáció), és azalatt hagyom hogy jöjjenek a képek. A chat funkció szinte adja a gyorsaságot, főleg ha csak gyakorló rv feladványt old meg ember, rögtön élőszavas, front loading kérdést kap, vagy küld, kód használata nélkül. Ha ezek nem túl bonyolultak, kis rutinnal hamar megoldhatóak.

Ha az elején nem sikerül, pár dolgot változtassunk:

 • chat-ben ne kezdjünk el azonnal feladatot adni-kapni, mivel nem élőszó, szükséges pár perc amíg átvesszük a másik ember hangulatát, hullámhosszát. Ha régen látott baráttal tudunk beszélni, ezer dolog kavarog a fejünkben, inkább beszélgessünk negyed/félórát és utána kezdjünk dolgozni,
 • ha valakivel még nem dolgoztunk így, idő kell rá, hogy megértessük a klasszikus RV és az eltérő metódusok lényegét. Sokan, akik járatlanok a témában, gondolatolvasásként fogják értelmezni, holott gyökeresen másról van szó,
 • összetettebb feladat, például egy egész szoba vizsgálata előtt hangoljunk kisebb feladattal, ami a vizsgálandó cél egy részletére vonatkozik,
 • első könnyű feladatoknál figyeljük meg a válaszadó/monitor/irányító reakcióit: írássebesség, válaszok relevanciája tekintetében. Mivel eleve bizalmi szituációról van szó, beszéljük ki ha valami zavaró, vagy nem elégséges a visszajelzés, esetleg nem érti a másik, mi a feladata.


Változások,egyediségek a chat használatakor: Észrevettem, hogy ha elég sokat gyakorlok valakivel, a képi látott infó helyett gyakran "automatikus írás"-hoz hasonló, automatikus szöveges megoldás, információ kerül a tudatomba, szinte írásra kész válasz születik. Ez így praktikus, ugyanakkor nekem továbbra is fontos a képszerű érzékelés, mert az jóval több információt ad. Persze van eleve többfajta kérdés, ami így könyebben megválaszolható.
Mivel a programok eltárolják a beszélgetéseket, lehetőség van később elemezni, újraolvasni, értékelni.

A visszajelzést azonnal megkapjuk, akár szöveges, akár küldött fájl formájában.

Amire még figyelnünk kell az az, hogy a chat-felületet, azaz a számítógép monitorját a lehető legkevesebb alkalommal tartsuk a szemmezőnkben. Ez nyilván a kérdések vagy az érzékelések alkalmával szükséges, de ne figyeljük folyamatosan a monitort, hiszen annak alapszínei és fénye befolyásolhatja az érzékelésben kapott színeket. Különösen akkor, ha a vizsgáló imagináció útján kapja az információkat, tehát elméje megjeleníti adott esetben például a zöld színt.

2009. január 16., péntek

Remote viewing és dowsing videók

Ebben a bejegyzésben remote viewing, dowsing és tudatmanipuláció témákban szerepelnek linkek, többnyire a Youtube-ról. A bejegyzést folyamatosan frissítjük. A filmek általában angol nyelvűek, amelyik nem, azt külön jelezzük.

What is remote viewing? - Mi a remote viewing?
How remote viewing works? - Hogy működik a remote viewing?
A Joe McMoneagle interview - Interjú Joe McMoneagle-el
Dr.Hal Puthoff: Quantum Physics - Dr.Hal Puthoff: Kvantumfizika
Ingo Swann: Remote viewing program - több részes rádióinterjú
Remote viewing professionals - Exclusive interviews [with Alex Dichiara, Joe Bush, Cherise Rivera]
CIA Remote Viewing Program - Joe McMoneagle
Ingo Swann: Human Super Sensitives And The Future - Nyolc részes film
Ingo Swann: Experiences from my past, path to the future - Öt részes film
Remote viewing with Russell Targ and Alan Steinfeld Predicting headlines - Lyn Buchanan
Remote viewers predict economic collapse [Ed Dames] - Távérzékelők előre jelezték a gazdasági összeomlást

CIA Mind control experiments - CIA tudatmanipulációs kísérletek
CIA Mind control and MK Ultra mind control program
Operation Paperclip - MK Ultra - CIA mind control
Operation Paperclip

2009. január 14., szerda

SRV megerősítés

SRV Affirmation [megerősítés]
Ismerjük fel benne a Silva-módszerben is használt formulát.

Szellemi lény vagyok. Szellemi lény vagyok, tehát képes vagyok érzékelni az idő és a tér határain túl is. Tudatosságom ezekben jelen van most, volt a múltban és lesz a jövőben is. Emberként a természetemhez tartozik, hogy érzékeljem ezeket, és tudjak mindent, ami a múltban, a jelenben és a jövőben történik. Mindig és mindenhol tanulok, ez által fejlődök. További személyes személyes fejlődésemhez, valamint mások fejlődéséhez való hozzájárulásomként a létezés egy adott pontjára irányítom figyelmemet. Megfigyelem ami ott van. Gondosan megjegyzem. Rögzítem, amit látok.

2009. január 10., szombat

Hurtak, Sherman, McMoneagle és a marsi Arc

Részletek Lynn Picknett és Clive Prince könyvéből:

" Az ... 1998 januárjában folytatott beszélgetésünkben, az SRI-ben töltött idejéről kérdezve elmondta nekünk, hogy a marsi Arcot távolbalátással valójában már az 1970-es évek elején felfedezték, vagyis jóval a Viking fellövése előtt. Különböző okokból nem fedhette fel a kérdéses látnokok [sic] kilétét, azonban 1998 októberében megkérdeztük James Hurtak akadémiáját [Academy For Future Sciences; AFFS] az ő állítólagos, egy arcszerű marsi objektummal kapcsolatban tett "jóslatáról". A következő választ kaptuk: "Dr. Hurtak megosztotta a "távolbalátási kísérletei által észlelteket Mr. Harold Shermannel". Ez elég zavarba ejtő kijelentés volt, ugyanis mi valójában nem említettük a távolbalátást; nézetünk szerint ez egyenértékű annak beismerésével, hogy az Arcot RV segítségével fedezték fel. Az AFFS válasza így folytatódott: "Azonban az alapvető [sic] műtárgy, amit dr. Hurtak látott, nem maga az Arc, hanem egy piramisszerű alakzat [sic] volt, ami mindig is az ő egyedülálló felfedezése marad." Tehát, habár Hurtak talán nem észlelte látnoki utazásai során az Arcot, a fenti válasz hallgatólagosan magában foglalja, hogy Harold Sherman viszont igen. Ez azért érdekes, mert tudjuk, hogy Sherman távolbalátással többször is vizsgálta a Marsot az SRI számára."
Egy 1976-os és mellette egy 2001-es felvétel a marsi Arcról, készítette a Viking űrszonda, illetve a Mars Global Surveyor.


A másik részlet:
"Az amerikai hadsereg igen tehetséges távolbalátója, Joe McMoneagle több alkalommal "meglátogatta" a Marsot, és mindig készített vázlatos rajzokat a testétől elvált tekitete elé táruló látványtól. Ezeken eltéveszthetetlenül piramisok találhatók, és állítása szerint a cydoniai komplexum alatt futó alagútrendszerek, amelyben továbbra is vegetálnak egy ősi civilizáció maradványai. Psychic Warrior című 1996-os könyvében David Morehouse elbeszéli saját, nyolc évvel korábbi távolbalátási küldetéseit a Marsra. Afféle "vak célpontként" kapta feladatul a Marsot anélkül, hogy tudta volna: a helyszín már elő lett készítve neki. "


Joe McMoneagle

2009. január 3., szombat