2009. december 30., szerda

Röntgenszem

Egy hazai példa az asztrális-éterikus látásra


Nemrégiben véletlenszerűen tudtam meg valakiről, hogy spontán módon képes egyfajta para-érzékelésre. Ezt a folyamatot Leadbetter éterikus látásnak nevezi egy könyvében, nagy szerencsémre a beszámoló alapján össze tudtam foglalni, miről is van szó. Az illető hazánk egy meg nem nevezett településén él átlagos, normális életet, annak minden boldogságával és kihívásával. A tapasztaló saját szavaival mesélte el a vele történteket, hiszen nem ismerte a szakkönyveket és kifejezéseket e témában. Még annyit, hogy ennek ellenére nem ijedt meg ezen másságán, használta, de nem kihasználta azt.
Nos, miről is van szó? Ebben az esetben arról, hogy egy személy kamaszkorától fogva természetes módon érzékelte például a közvetlen közelében levő talaj mélyebb rétegeit. Egymáson, mintegy szeletben látja azokat, egy autóban ülve a kocsi vázát, egy házba belépve annak alaprajzát látja. Az észlelés elsősorban a formákra, anyagszerkezetre, belső terek rétegződésére irányult, kevésbé a színekre. Így röntgenfelvétel-jellegű információkat tudott kinyerni. Egyes esetekben ez igen megterhelő is tudott volna lenni, például temetőben látni a sírokban a lába alatt fekvő embereket, de kezelni tudta ezt a helyzetet is. Alapvetően a mai ún. nyugati társadalom kezeli hibásan az élet, születés, halál körülményeit. Gondoljunk bele, egy kamasz gyerek ritkán lát igazi halottat, vagy halálos beteg embert, akinek már sejthető, tudható a sorsa. Alanyunknál egyes esetekben fellépett olyan spontán érzékelés is, amikor egy múltbeli esemény lenyomata jött elő egy lakásba lépve, annak korábbi tulajdonosának tragikus halála sejlett fel neki (egy jellegzetes háztartási eszköz látványa hozta elő ezt az érzékelést). Elmondása szerint ez a képesség kontroll alatt tartható, mellette eltérő mértékben más képességeket is birtokol. Talán pont ezek mellékhajtásaként különült el ez a képessége: testen kívüli élmények, testen kívüli pontból önmagát, mást szemlélés (a Silva-féle, úgynevezett agykontrollos tudatkivetítés).
Igen fontos, és a blog csapatának kutatási témát adó tény ugyanakkor, hogy az adott személy nem jött rá magától a remote viewing technikák ma alkalmazott főbb protokolljaira, noha hasonló módon képes ismeretszerzésre (pl. fotó alapján történő   elemzésre). A klasszikus kódos, vak, kettős-vak, valamint a monitoring technikák az ő számára új, kipróbálandó területnek számítanak. Remélhetően, ha tervezetten együtt tudunk dolgozni ezen kérdésen, több és minőségileg új információhoz jutunk az általa tapasztalt eltérésekről, ami a testen kívüli élmény, tudatkivetítés és távérzékelés között megvan.
A cikk végén arra bíztatok minden olvasót, aki átélt már hasonló élményt, vagy a környezetében ismer ilyen embert, az mozgassa az illetőt, ösztökélje és segítse hozzá, hogy megismerje a témával foglalkozó szakirodalmat. A jelek szerint hatalmas tartalékok vannak mindenfelé, sokkal több ember lenne képes nagyon hamar számottevő eredményt elérni!

2009. december 12., szombat

Könyvajánló: Az idő fogva tart

David Konsztantyinovszkij: Az idő fogva tart
Vesma dostoynaya sudba
Novoszibirszk, 1985
Móra Könyvkiadó, 1989

David Konsztantyinoszkij nem ismeretlen a magyar olvasó előtt. Gondolkodom, tehát vagyok és A szerző tévedése címmel jelent meg regénye, illetve kisregénye. Az idő fogva tart fizikus és történész hősei a Holdon élnek, különböző tudományos bázisokon dolgoznak. A történészt felesége, aki fizikus, azzal lepi meg, hogy tudománya segítségével visszautazik az időben, abba a korba, amikor még megvolt a dekabristákról szóló forrásanyag. Az I.Miklós cár ellen 1825 decemberében föllázadt orosz nemesi forradalmárok tetteiről szóló dokumentumok ugyanis a későbbi korokban elpusztulnak, már csak a csoda vagy az időutazás segíthet feltárni az eseményeket. David Konsztantyinovszkij könyve tulajdonképpen izgalmas kalandregény arról, hogy miféle megpróbáltatások érhetnek valakit, ha saját korából néhány évszázadot visszalép.

A könyv beszerezhető:
Vonnegut Antikvárium >>>
Könyvbarlang.hu >>>
Eladomakönyvem.hu >>>

2009. december 1., kedd

A jövő [táv-]érzékelése

HunViewer - A távérzékelés sarkalatos pontja az, hogy milyen jövőbeli időpillanatot választunk ki arra, hogy megszemléljük az ott folyó, akkor történő eseményeket. A témáról MW írt egy rendkívül jól sikerült cikket, figyelmes olvasással megtudhatjuk belőle a vizsgálandó jövőbeli események fortélyait, de a távérzékelésben rejlő potenciált is. Íme a cikk:

A jövő távérzékelése - A lehetőségek kiválasztása


Rengeteg embert érdekel az, hogy a jövőbeli eseményeket valamiképpen előre megtudhassa. A legkülönfélébb technikákról rengeteget lehet olvasni, többnyire bulvárlapokban, ami csökkenti kissé az anyag értékét, de nyilvánosan azt nem elemzik, hogy mikor, milyen területen van értelme a jövő vizsgálatának? A médiában általában szerepeltetett sztárjósok, asztrológusok válogatás nélkül, mindenféle témáról képesek magabiztos információkkal szolgálni, nem mellesleg a legtöbb esetben utólagos közléssel, az esemény megtörténte után értesülünk arról, hogy ők bizony már előre láttak valamit.
Önmagában az, ha elválasztjuk a dokumentált, ellenőrzött módszereket az üveggömbbe néző, a megbízót folyamatosan faggató "jósoktól", jelentősen szűkíti a lehetőségeket. A valódi választás azonban mégiscsak az lesz, ha kiválogatjuk a lehetséges kérdéseket, témákat, amiket érdemes megvizsgálni, mint lehetséges jövőbeli eseményeket. A legtöbben a párkapcsolat, munka, egészségi állapot, na és persze a lottószámok területén igyekeznének információkhoz jutni, vagy egyéni életükre vetítve ellenpólusként, főleg Nostradamus óta a legtágabban értelmezett, emberiségre vonatkozó nagy kérdésekre, történelmi eseményekre keresik a választ vagy a magyarázatot.
E témák vizsgálatának értékelésében lényegében annyi az eltérés, hogy az adott esemény kialakulásában hányan vesznek részt aktívan. Természetesen mindenre akad olyan példa, hogy sikerült előre látni valami eseményt, de sok félresikerült találat is van, ami a vizsgálat alaposságát ennek ellenére nem zárja ki. Példa erre Joe Mcmoneagle előrejelzéseinek egy része az ezredfordulóra, melyek mára elavultak úgy, hogy nem az valósult meg, amit az egyébként rendkívüli távérzékelő látott.
Messze hatékonyabbak lehetünk, ha pár dolgot meggondolva lebontjuk, szűkítjük a keresendő információt. Ha eleve megfoghatatlan, megválaszolhatatlan kérdéssel kezdenek távérzékelni, nem számíthatnak konkrétabb eredményre sem, például boldogság, világbéke, meg hasonlók... Valahol a 2012-es év eseményei is ebbe a körbe kerültek az egyre szaporodó spekulációk miatt, és soha véget nem érni látszó, önmagába visszaforduló gyűrűként ismételgetnek az emberek téves információkon alapuló dolgokat, kizárva ebből a körből a lehetséges valódi események taglalását.
Sokkal hatékonyabb ha egy embert, vagy egy pozíciót vizsgálunk, mondjuk egy konkrét percben XY hol tartózkodik, mit csinál, vagy az akkori miniszterelnök személye, pártállása, és így tovább, azt hiszem, nem kell folytatni a sort...
További lépésként az adott kérdésben megkereshetjük azokat az adott eseményeket, amik már jelenleg is futnak, a jelenben generálódnak, és bekövetkezésük szinte 100%-osan biztos. Egyszerű példa: ha valaki éppen felszállt egy Amerikába tartó repülőre Londonban, az várhatóan 12-13 órán belül oda meg is érkezik - ugyanezeket lehetséges vizsgálni más folyamatok alapján, esetleg társadalmi, gazdasági, politikai vonalon is, mint ahogyan azt az RV Hungary is teszi.
Valahol minden elkövetkező eseménynek megtalálhatóak így a gyökerei, ha ezekben válogatunk kicsit, nyilvánvalóan többre jutunk.
Az alapproblémát mégiscsak az jelenti, hogy ha egy jövőbeni eseményt 100%ra előzetes meglátunk, érzékelünk, az egyben azt is jelenti, hogy az nem változik meg, nem változtatható. Ennek fényében egyértelmű, hogy a dinamikus, változó események egy pillanatban állandóak csak, esetenként viszont eltérő abban, hogy valaki megpróbálja elkerülni az előre látott eseményt, mert az számára kedvezőtlen, vagy igyekszik elősegíteni a megvalósulását, mert az meg kedvező.
[Mindkét esetben hiábavaló a beavatkozást tervező személy erőfeszítése, hiszen ha látja (különösen, ha spontán látja) a bekövetkező eseményt, sem az ellen, sem pedig érte nem tehet már semmit. - HunViewer kiegészítése].
A távérzékelőket is foglalkoztatja viszont a remote influencing, a jövő befolyásolása, amit vérmérséklettől függően eltérő módszerekkel képesek elérni: a Silva-féle ún. agykontrollal hasonlóságot mutató módszerrel, vagy The Secret-féle merészebb megoldással, esetleg teljesen egyedi, szinte vallásos világkép alkalmazásával. Többen gyakorlatias módon a múltba való utazást és ott kutatást végeznek, ezalatt a sima információszerzésen túl, saját múltbeli élményüket újraélve, megvizsgálják akkori döntéseiket, érzéseiket elemzik, javítják ki, ezzel a tudatalattiban rögzült, máig ható reflexeket oldják fel, ezáltal újabb döntéseik a jövőre nézve már többféle lehetőséget fognak átkarolni. Ezek a döntések pedig új és új, jövőbeli eseményeket generálnak...

Szerző: MW

2009. november 30., hétfő

Könyvajánló: A borotva éle

Ivan Jefremov: A borotva éle
Kossuth Könyvkiadó, 1992

A borotva éle - szimbólum: Azt a szinte érzékelhetetlen határt jelenti, amely a tudat és a tudatalatti között húzódik, vagyis amely a teljesen egészséges én pszichikai tengelye. Így magyarázza regényének címét maga a szerző, a szovjet tudományos-fantasztikus irodalom klasszikusa, aki ezúttal a legújabb biológiai kutatások és felfedezések fényében boncolgatja az ember pszichofiziológiájának időszerű kérdéseit.
Csodával határos, de megtörtént esetek, valóságos jelenségek hiteles leírásával igyekszik feltárni az emberi test és lélek rejtett tartalékait, energiaforrásait.
A történések középpontjában egy titokzatos fekete korona, annak különös kisugárzása áll. Több csoport is meg akarja szerezni, hajszákat rendeznek érte. E kalandok leírásával válik a mű térben és időben több dimenziójúvá. Visszanyúl a régmúltba is, például Nagy Sándor korába, vagy az ó-indiai művészet kezdeteihez, hogy pontosan megvilágítsa a tegnap, a ma, sőt a holnap eseményeit. Oroszországból kiindulva Itálián, Dél-Afrikán át a forró Indiáig és a jeges Tibetig húzódik a cselekmény fonala.

A bőven áradó események egzotikus környezetben, titokzatos templomokban, lámakolostorokban, tengerfenéken, stb. játszódnak le. Szemünk előtt zajlik egy kalandos nőszöktetés, látjuk, hogyan verekszenek meg az erőművészek túlerőben levő fogdmegekkel, megismerjük a különleges, bénító folyadékot kilövellő pisztolyt.
A mű hősei sarkított jellemű, különleges képességű férfiak, hősnői egzotikus szépségű nők. Tanúi vagyunk hipnózissal való csodálatos gyógyításnak, az önszuggesztió nem mindennapi eseteinek. Csak egy példa a sok közül: a tibeti önsanyargató reszpáknak melegük lesz, amikor a fagyos szélben meztelenül állva locsolgatják magukat - a vizes törülköző megszárad rajtuk!
Jefremov a tudománynak és a valóságban gyökerező fantasztikumnak olyan tájaira vezet el bennünket, amelyen szovjet írók még nemigen jártak.

Jefremovról részletesen >>>
További könyvei magyarul >>>


Recenzió "szivecske" nevű olvasónktól a könyvről [köszönjük]:

A könyv igazi iskolapéldája, hogy lehetett a régi rendszerben megjelentetni olyan dolgokat amik tilosak voltak, nem elfogadhatóak, a rendszer elveinek nem feleltek meg. A tartalma szerint a középpontban egy titokzatos fekete korona áll, és annak a kisugárzása. A korona még hajdan Nagy Sándoré volt, a könyv kitér a mondájára.
Legfőbb mondanivalója mégis a különleges képeségű emberek bemutatása, gondolatviláguk megjelenítése.
Bemutatja a hipnózissal való gyógyítást. Egy orosz orvos első, de kezdetlegesnek nem igazán mondható pszichikai tanulmányát, kísérletsorozatát. A kísérletek pontos leírását,magyarázatát, mit akar megvizsgálni, milyen módszert alkalmaz és azok leírását. Megismerteti a kísérletsorozat alatt egy vadász "életét". Megmutatja az orvos gondolatvilágát, amiben csodálattal adózik az indiai jógiknak. Persze ezek után Indiába is elkalauzol a könyv és megmutatja a jógik világát. Megtörtént eseteket dolgoz fel amit hihetünk joggal csodáknak, pedig csak az elme erejét mutatja meg. A könyv tartalma igazi bonyodalmakat és kalandokat ígér. A több szálon futó eseményláncolat igazi kalandsorozat, de a rejtett sorok, megmutatják hogy kezdődött a régi Szovjetunióban az elme vizsgálata.
A korona rejtélyét keresik, miért felejtett el egy nő mindent, miután a fejére került ez a korona, mi okozza a felejtést. Mindezt egy egzotikus helyszínen, Indiában. Indiai szépségeit mutatja meg, az ottaniak gondolkodását és vendégszeretetüket.
Kalandos nőszöktetés és harc közben megismerhetjük a szépséget. A könyvben visszatérő téma a női szépség leírása, ki hogy látja, milyennek kell lennie a szépségnek. Mégis ami leköti az olvasót az az a momentum, hogy csodákra vágyik, és itt bizony egyik csoda követi a másikat, ami nem más csak az emberi akarat, és tudás kinyilvánulása.


A könyv általában megvásárolható [a bejegyzés időpontjában rendelhető volt] például ezeken a helyeken:
Antikvarium.hu >>>
EztOlvasdEl.hu >>>
Könyvbróker.hu >>>
Régikönyvek.hu >>>
HunBook.hu >>>


A könyv egyik állandó olvasónk ajánlása, köszönet érte!

2009. november 10., kedd

Könyvajánló: Jövőlátó ember

Új rovattal bővül blogunk, mától a témával kapcsolatos könyvajánlókat, recenziókat, olvasónaplókat teszünk közzé a könyvajánló címkén. Önöktől is várunk hasonló ajánlásokat, ha ilyen témájú könyvvel futottak össze. Kellemes olvasási élményt kívánunk!

Robert Silverberg: Jövőlátó ember
The Stochastic Man [1975]
Victor Gollancz Ltd, London, 1976
Ez a leírás az 1993-as Móra Ferenc Könyvkiadó könyvárusi forgalomba nem kerülő Galaktika Baráti Kör Könyvklub kiadásának alapján készült.
ISBN: 963-11-7132-9. Fordította: Szilágyi N. Erzsébet

Fülszöveg: Ha az ember számol a véletlenekkel, akkor kiszámíthatja a jövőt, tehát nincs ebben semmi rendkívüli. Lew Nichols is jövendöléssel foglalkozik. Megbízható, pontos jóslatainak köszönhetően fontos szerepet szánnak neki New York politikai életében is a város ambiciózus polgármestere mellett, aki meg akarja nyerni a következő választásokat.
Nichols megjósolja ugyan a jövőt, de nem látja. Ehhez csakugyan rendkívüli adottság szükségeltetik, amellyel csupán egyetlen férfi, a világtól félrevonult Martin Carvajal rendelkezik. A különleges képességű látnok felajánlja Nicholsnak, hogy megtanítja látni. [...]

A könyvet 1976-ban jelölték a Hugo-díjra [az egyik legismertebb SF elismerés], amelyet végül más műnek ítéltek.

Az ekultura.hu oldalon Galgóczi Tamás írt a könyvről recenziót, egy rövid részlet ebből:
"Különösen tetszett az, hogy már 1975-ben képes volt megjósolni, hogy az ezredfordulót az emberiség nagy része 1999. szilveszterén fogja ünnepelni, nem törődve a hivatalos változattal (mely szerint 2000. december 31. az évezred utolsó napja). Természetesen nem minden jóslata válik be, de hát ez érthető is, hiszen ő csupán egy író, nem pedig a történet főhőse."
A teljes írás az ekultura.hu oldalán >>>

Robert Silverbergről >>>

A könyv 1993-as magyarországi megjelenésekor nem került könyvárusi forgalomba, így ma is csak gyűjtőtől vagy antikváriumból lehet hozzájutni. Néhány könyvantikvár oldal, a teljesség igénye nélkül, ahol körülnézhetünk a könyv után:
RégiKönyvek.hu >>>
Antikvárium.hu >>>
Eladomakönyvem.hu >>>
Vonnegut Antikvárium >>>
AntikHáz.hu >>>


2009. november 1., vasárnap

Gyakorlás kártyával

Az egyszerűbb parapszichológiai tesztek kedvelt eszköze a Ganzfeld-kártya. Ezen egyszínű stilizált minták vannak, kör, hullám, háromszög fajtánként párosan, televíziós dokumentumfilmekben látható a használatuk úgynevezett vak kísérletekben. Mivel erősen redukált az információtartalma, ehhez mérten várhatóak az eredmények is. Nemrég jutott eszembe, hogy egy kicsit nehezítve a dolgot, a klasszikus francia kártya felhasználható lenne erre a célra, ez könnyen beszerezhető, általában minden háztartásban akad is. A francia kártya előnyeinek vélem, hogy egy lap 3 karakteres információt hordoz, ugyanakkor ezek csak így együtt adnak teljesen egyedi azonosítást: a forma, a szín, a lap értéke. Részeredményre így is mérhető, jobban, mint ha csak egyféle dologgal kísérleteznénk. A magyar kártya vagy a tarot már színvilágában is túl bonyolult erre a célra, a francia kártyában egyedül a joker lap okozhat komolyabb gondot a színe és funkciója miatt egyaránt [néha a Joker-en más lapok miniatűrjei és nem szabványos jelek, motívumok is szerepelnek].
Hogyan és mire használjuk a kártyát? Ha van önkontrollunk, egyedül is gyakorolhatunk, de tudnivaló hogy ilyen módon gyakorolva elég hamar feléleszti a pszichometria készségét, amikor a lap érintése önmagában is átadja az általa hordozott információt. Alapesetben a cél a lefordított, megkevert pakli lapjainak felismerése, leosztott véletlenszerű 2-3-4-es csoportokban, ezek erősorrendjének, értékének "felismerése" valamint a még nehezebbnek tűnő vakon történő pakliból húzás, amikor előzetesen kiválasztott lapot kívánunk elsőre kihúzni. Ekkor is lehet osztani, vagy csak "kikapni", emelés után levenni a lapot.
Igazából nem érdemes agyalni rajta, hogyan működik. Akit mélyebben érdekel, Leadbetter könyve jól eligazít az ihletve látás, tisztánlátás módozataiban, inkább magunkat figyeljük, mikor, mire, hogyan jön a megérzés. Technikai szempontból ha egy pakli közepéről kapunk elő egy lapot, nézzük meg, hogy a mellette levő 1-2 lap volt-e a kiválasztott. Ha nem sikerül, félre mehet a kezünk, de ha nem vigyázunk ez a "kicsit arrébb lesz" dolog rögzülhet, és mindig oda fog kerülni a lap. Több lap hasonlít, szerkezetileg is, például a 4-es lap és az azonos színű ász, keverhető a 6-os és a 9-es lap, stb. A pszichometria valamint a memória javulását könnyen elősegíti, hogy egy úgy-ahogy megkevert paklit látásunkkal "memorizálunk" mint a fejszámoló művészek, ezért a lehető leggyakrabban keverjünk, emeljünk, sérült, nem egységes paklit pedig ne is vonjunk be. A segítővel végzett gyakorlásnál kizárjuk a pszichometriás képességet, hiszen az ő kezében vannak a lapok, így kizárólag a telepatikus érzékelést vethetjük be. Ekkor a másik fél által kihúzott lapokat kell meghatározni, azonosítani. Előnye a többes gyakorlásnak, hogy kettős vakon lehet végezni, azaz ha a másik fél és mi magunk is megtekintés nélkül sorrendben eltéve adjuk ki a feladványt, majd csak ellenőrzéskor fordítjuk meg a lapokat.
Az olvasó könnyen azt gondolhatná, hogy ilyen módon rövid idő alatt olyan bravúrokra lehet képes az elszánt ember, mint David Blane, az utcai mágus. Ez bizonyos esetekben kétségtelenül igaz lehet, de azt ne felejtsük el, hogy egy bűvész beépített trükkökkel kell hogy dolgozzon, mert üzembiztosan egy tévéfelvételen csak az működik. Szintén nem szerencsés a lapok megérzésének képességét összekeverni azzal a komplex tudással, amit egy professzionális szerencsejátékos évek alatt halmoz fel, taktika, stratégia, logika, pszichológia, és határos területekről. Ezt a jelenséget jól mutatja néhány kiemelkedő pókersztár játéka, akik a néha reménytelennek látszó lapállásoknál a körülményeket kihasználva blöffölve nyernek.
A kártyás gyakorlás az én felfogásomban egy jó alap a későbbi írás, és szöveg érzékeléshez, ha mennek a lapok, hamarosan szavak, mondatok is is fognak!


Szerző: MW

2009. szeptember 12., szombat

Tudatkivetítés a gyakorlatban, önálló gyakorlásra is

Heavens's Gate John's pic from FlickrA közelmúltban több emberrel is beszéltem, mert a leginkább a Silva-agykontrol tanfolyam anyagából megismerhető "tudatkivetítés" leírásával kapcsolatban voltak kérdéseim. Egyedül gyakorolgattam ezt, és nem volt elégséges az a pár sor, amit ott leírtak [amikor anyagba, növénybe, állatba vetítették a hallgatók a tudatukat]. Nem éreztem megfoghatónak, és persze a visszajelzés is problémát okozott. Mivel más dolog RV-al valamit meglátni, legalábbis bizonyos esetekben biztosan, a válaszokat nagyon hasznosnak találtam, és itt közlöm. Elsőnek valaki olyantól, akinek egyedül kellett sok minden képességét megértenie, ezért különösen hasznos a magányosabb tanulóknak a leírt metodika - persze szabad csoportban, párosan szintén ugyanígy eljárni. Az illető saját szavaival:
"Szóval a tudatkihelyezésről, amit tudok: Azt beszéltük korábban, hogy saját testen belül érdemes tapasztalatot szerezni, mert sok szabályszerűséget felfed, és könnyen ellenőrizhető. Azzal kezdődik, hogy elcsendesedés után az ember a figyelmét egy helyre összpontosítja, majd ezt a fókuszt oda illeszti, ahová szeretné. Vagyis: előbb kizárja az egyéb ingereket, és sűrített módon figyel, majd ez a koncentrált figyelem az, ami elkezd vándorolni. Az elv az, hogy [mint meditációban] ami eltűnik a tudati szűrők elől, az megjelenik a maga valóságában. Ilyen módon érzékelheted egy anyag szerkezetét, úgy, hogy ránézel, de nem a szemeddel nézed, hanem a tudatoddal figyeled. Az első dolog, amit érzékelni lehet, a különböző anyagok eltérő rezgése. Minden anyagnak, és azon belül is minden egyes dolognak van egy egyedi, jellemző hullámhossza. Ezt nagyon nehéz leírni, megfogalmazni, de némi gyakorlattal a különbség nyilvánvaló. Nem csak anyagi dolgoknak, hanem minden eszmének, gondolatnak, és lénynek is van saját rezgése. Azért az anyaggal kell kezdeni [azon belül is a saját anyagunkkal], hogy a finom különbségeket megtanuljuk észrevenni.
Ha ez megy, akkor a rezgés felidézésével rá lehet hangolódni egy adott dologra. Ilyenkor a rezgés hívójelként működik, vagy olyasmivé válik, mint például egy ember neve. Megtanulható, felidézhető, egyértelműen beazonosít.
Attól függően, mi a tudatkihelyezés célja, az adott rezgés felidézésével vagy közvetlen ráhangolódással belemegyünk az anyagba [vagy bármibe], és megnézzük, amire kíváncsiak vagyunk. Többféleképpen működhet a dolog, általában spontán módon eldől, hogy adott esetben melyik a járható út: van, hogy az agyag közvetlenül tartalmazza a kért információt, ekkor a rezgésével együtt felvesszük a kért információt is. Van, hogy az anyag közvetett módon kapcsolódik a nézelődés tárgyához, ekkor újabb és újabb kérdésekkel építünk hidat a kért információig."
Ez így leírva triviálisnak tűnhet, de amikor az ember tudata benne van egy kőben, és kiderül, hogy nem találja benne, amit keresett, hasznos, ha eszébe jut, hogy kérdezzen tovább. Én magam hajlamos vagyok rá, hogy rácsodálkozzak valamire, amire eredetileg nem is voltam kíváncsi, és ottfelejtsem magam benne, majd dolgom végezetlen visszajöjjek belőle.

Célszerű megtervezni az "útvonalat", mert a csapongás vagy gyors léptékváltogatás - nálam legalábbis - a figyelem rovására megy, könnyen elkezdek sodródni. Élvezem, de a legtöbb esetben teljesen haszontalan. A léptékváltások, a mérettartományok közötti ugrások torzítják is a felvett infót, minél több léptéket jár be az ember adott alkalommal, annál nehezebb végül kisütni, melyikben értelmezendőek a látottak.

Egészen más egy hangyaboly fizikai aspektusát megnézni, bejárni a járatait, megfigyelni az építmény szerkezetét, és más magát a hangyabolyt, mint az osztott tudat élő példáját átélni, megérezni. Mintha nem is ugyanaz az objektum lenne a vizsgálat tárgya, nagy léptékbeli nyilvánvaló különbség van a kettő között. Az egyik anyagi rezgés, a másik tudatforma, ami megosztva működik.

Gyakorolni kell, érdemes jegyzetet készíteni, dátummal, hogy visszakereshető legyen; kis idő múlva hasznosabb kézikönyv lesz, mint bárki tanácsa...

Tőle függetlenül HunViewer így fogalmazta meg, mire kell figyelni:
Amikor valamibe kivetíted a tudatodat, akkor egyfajta referenciapontot, kontroll-érzetet kapsz az adott dologról. Például az ezüstről kialakított érzeted később, amikor ezüst tárggyal dolgozol újra, ismét olyan lesz, mint amit korábban ezüstként tapasztaltál meg. Nincs ugyanakkor egy előzetes leírás, jegyzék, ami alapján minden embernek kivétel nélkül ugyanazt az érzetet kell tapasztalnia egy adott dologban, struktúrában. Ezt általában para-képességekkel vizsgálatokat végző csoportok a saját tagjaiktól se várják el, a lényeg az, hogy mindenki saját magában alakítsa ki ezt a viszonyítási alapot, pontot. Később ez nagy jelentőséget kap, mert csak megfelelően megalapozott és széleskörű tapasztalatokkal lehet megítélni bizonyos tárgyakról, objektumokról, hogy valójában mik azok, és honnan erednek.
Megfelelően mély vizsgálattal igen sokféle mimikri, álca, hasonlóság lelepleződhet.
Azt én teszem hozzá, hogy amire példaként gondolt, kissé sejtelmesebben fogalmaztam meg, mert ha nem is titok, de logikusan továbbgondolva a technika lehetőségeit, egyértelmű, hogy nem csak egy fogkefébe lehet a tudatot küldeni, hanem jóval bonyolultabb szerkezetekbe is....
Kiegészítésképpen hozzáteszem még, hogy elég sok irodalom fellelhető ezzel kapcsolatban, a legkülönfélébb nevek alatt: távolbalátás, ihletve látás, asztrális látás, mentális látás, részben ide is tartozó írások az asztrális utazás, és a szinesztézia jelenség leírásainál. Biztos vagyok benne, hogy a gyakorló távérzékelő, remote viewer is akár tudatosan, akár nem, de használja ezt a képességet. Maga az, hogy elkülönítve foglalkozunk vele, elsősorban a logikus elemző, leíró ezáltal a feladatot hétköznapi nyelvre lefordító elme igénye: ha jobban megragadjuk, megértjük, nem félünk alkalmazni és fejleszteni. Ha pedig tudjuk, mit várhatunk el a gyakorlástól, az felszabadíthat olyan gátakat, amik eddig talán előttünk álltak.


2009. szeptember 6., vasárnap

Anomáliák megjelenése extra gyors gyakorlásnál

Nemrégiben értesültem róla, hogy egy veterán RV gyakorló amerikai már túl van több mint 4000 session-on, amit napi 1 vizsgálattal ért el. Hogy valahogy lefaragjam a hátrányt (ami nem is hátrány, a mennyiségi szemléletet nem szabad alapul venni, valójában a kíváncsiság vezetett]), amolyan felpörgetett gyakorlatsort csináltam végig. A neten elérhető, remote viewingre szakosított fotótárakat abnormálisan gyorsan pörgettem, mintegy 25-30 képet "csináltam meg" úgy hogy két kép között mindössze 10-30 másodpercet hagytam "gondolkodni". Igen tanulságos volt így az elmúlt héten körülbelül 300 képet megnézni, több online helyen.
Milyenek voltak az eredményeim? Először is, a főmotívumot sikerült leginkább megragadni, amelyik képen mozgás volt, ott a mozgás, dinamika érzete jött, formák, színek, hőmérséklet "close/kapcsolat" szinten és afelett sikerült.

Tapasztalatok:
1: Mintegy 20 kép után átmenet nélkül teljesen leesik a találati arány, akkor is ha nem "sorrendben" lépkedünk, elkerülendő a logikai következtetést.
2: Sokkal izgalmasabb kérdés, hogy több alkalommal "felcserélődött" a sorrend, mintha az elmém előreszaladt volna 1-2 képpel, 2 kép megjelenése a tudatomban felcserélődött. Vagyis ami 2. lett volna a sorban hátulról (utolsó előtti) az 90%-os pontossággal jelent meg elölről a 2. helyen. Így persze nem lett teljesen pontos az eredmény, a kapcsolat elég gyengének tűnt, de nem lehet elmenni a dolog mellett.
3: A végén kiderül, hogy miben vagyok ösztönösen jó, mit kell fejleszteni: pl. a tartalom kibontása: a formák, színek tökéletesen jöttek, de például a tárgy vagy élőlény, személy, konkrét személy esetén mutatkozni fog, hogy hol döcög az eredmény. Ez már egyéni munka kérdése. Ilyen mennyiségű céllal már jól el lehet játszadozni, de a legfontosabb az, hogy egy olyan fotót nézzünk ilyenkor, aminek nincs további üzenete, nincs annak az információira bonyolultabb összefüggés.
4: A rengeteg, főleg külföldi kép szín és formavilága gazdagítja az elménk formakészletét, amelyeket a sok gyakorlással jobban fogjuk majd felismerni a továbbiakban. Példa erre: ha valami idehaza nem honos tárgy kerül majd legközelebb elénk (tipikusan tengerparti életmód eszközei, sivatag, más éghajlati övben épült ház, település, bennszülöttek tárgyai, egzotikus állatok,
növények és így tovább).
Egy biztos: a gyakorlás és csakis a gyakorlás segít a viszonyítási pontok kialakításában.

2009. szeptember 5., szombat

Egy cél mindenkinek

Egy célt hirdetünk publikus vizsgálatra!

Itt egy - az országos média által agyonhallgatott - esemény a cél, a múlt héten történt. A vizsgálati eredményeket bárkitől várjuk a címünkre, szeptember 12-ig.


DV02

Írd le az eseményt!

2009. augusztus 22., szombat

Távérzékeltek-e a japán nindzsák?

Ezt a kérdést a nindzsucu [ma már idehaza is írják egyre többen ninjutsu-nak] történetét feldolgozó dokumentumfilmben tették fel, amit az egyik tudományos ismeretterjesztésre szakosodott csatorna készített. Stephen K. Hayes amerikai, de Japánban tanult ninjamester egy profi kommandóscsapattal azon versengett, hogy ki tudja a célszemélyt egy kétemeletes épületben 10 órán belül "megölni" úgy hogy két profi személyi testőr felügyeli. A feladatot a kommandóscsapat egészpályás letámadással oldotta meg, Rambo-t megszégyenítő dinamizmussal. A nindzsamester karbantartónak álcázta magát, így jutott be, fegyverek használata nélkül... A számunkra érdekes események ekkor kezdődtek a dokumentumfilmben. Dave Morehouse remote viewing oktató 11 tanítványa megkapta a próbát feladványként, mindössze a helyszín épületét ábrázoló térképet kapták meg [Morehouse TV-media]. Azt tudta mindenki, hogy egy ember elleni támadásról szól a próba, tízen helyesen érzékelték, hogy férfi, valamint többen az illető szakállviseletét is. A nindzsamester által sikeresen kivitelezett "merénylet" pontos helyszínét, az emeleti fürdőszobát sokan megtalálták, pár méteres sugárban, egy ember pedig szinte centiméterre megmondta, hol lesz ez a hely. Nézőpont kérdése, hogy 25%, 50% vagy afeletti eredményességet könyvelt el a szakértő szkeptikus, valamint a lelkes csapat maga [teljesen átlagos emberek, háziasszonyok, stb. voltak a tagok, nem pedig a közismert sztárok].

A filmben pro és kontra hangzottak el vélemények arról, hogy a nindzsák rendelkeztek-e a távolbalátás képességével? Mi persze el tudjuk ezt fogadni, de nem árt áttekinteni, milyen körülmények között kellett érvényesülnie ennek a képességnek:

Idehaza megjelent egy kiugróan jó könyv, a nyolcvanas években kezdődő nindzsa-őrület elején: Gy.Horváth László: Nindzsák - több, bővített kiadásban. Ő beszámolt röviden a nindzsák fizikai-mentális kiképzéséről is. Elvetették a kínai, állatokat utánzó kung-fu technikákat, konkrétan kellett trenírozni magukat, hogy megérezzék, ha valaki meg akarja őlni őket. Ezt Hayek is láthatta, mikor együtt gyakorolt a mai nindzsákkal. Ebben a gyakorlatban tényleg ütési szándékot kell érezni, és hátulról megközelíteni/támadni a tanulót.

Vegyük tekintetbe azt is, hogy a nindzsa klánok létérdeke volt, hogy magukat minél erősebbnek mutassák be, de egyúttal ne árulják el munkamódszereiket, sem a riválisoknak, sem a lehetséges megbízóknak. Különösen idő előtti lebukás során volt szükség a nép babonás félelmeire, ha menekülniük kellett. Japán földrajzi tagoltsága a magas hegyek, elszigetelt falvak, a buddhista meditáció elterjedése szintén lehetségessé teszi, hogy a képességet előhívó körülmények keletkezzenek. Mindenesetre nemcsak emiatt igen hasznos a nindzsák történetének tanulmányozása.


Ajánlott irodalom:

Gy.Horváth László: NindzsákMorehouse könyve:


2009. augusztus 4., kedd

Agymosás szovjet módra

Nem sokkal az úgynevezett "forradalom" győzelme után Lenin a Kremlben vendégül látta Ivan Pavlovot [akiről tudnunk kell, hogy orosz pszichológus volt, a feltételes reflex működésének leírása tartozik a munkásságához, többek között]. Ezen a találkozón Lenin utasította Pavlovot, hogy alkalmazza az eddig állatokon végzett kísérletek eredményeit élő embereken. Ezeknek a kísérleti kutatásoknak a célja elviselhetetlen, szélsőséges stressz alkalmazása a célszemélyre, amelynek következtében a személy viselkedése alapjaiban megváltozik és rendkívül nagy mértékben befolyásolhatóvá válik. Ezek hasonlóak a vallási befolyásolás tulajdonságaihoz, a félelemmel kombinált bűntudat gerjesztésével dolgoznak, amely végül irracionális viselkedésmódhoz vezet. A "forradalom" végső sikere után [mint tudjuk, szerencsére az még várat magára] Lenin ezt a befolyásolási technikát a szovjet embereken, később a kínaiakon, aztán a közép-európai megszállt országokon, végül az egész világon alkalmazni akarta. Természetesen önbizalomban nem volt hiánya. De tegyük hozzá azt is, hogy szándéka nem tűnt el az idő tengerében, tervének követői egyre többen vannak, lesznek. 1936-1938 között Sztálin is ezzel a módszerrel vett rá bűnösnek mondott embereket arra, hogy "vallomást" tegyenek.Mindszenty József bíboros esete

1948.december 26.-án este, amikor a bíboros idős édesanyjával éppen elhagyta az esti mise színhelyét, felfegyverzett férfiak vették körül. Egy alezredesi rangban lévő katona tájékoztatta Mindszentyt, hogy letartózatja. A bíboros kérte a letartóztatási parancsot, de az alezredes rendkívül nyájasan tudatta vele, hogy nekik arra nincs szükségük.
Öt héttel később már a bíróság előtt ült Mindszenty. Viselkedése gyökeresen megváltozott, különös testtartásban foglalt helyet a vádlottak padján. Monoton hangon ismételgetett dolgokat, mintha egy betanult, vagy inkább betanított szöveget mormolna, ugyanakkor mozgása összeszedetlen, tévelygő volt. Egyáltalán, az egész, mindenki által műveltnek és intelligensnek tartott ember zavarodottnak és tévelyedettnek tűnt. Beszéde is ezt tükrözte: a mondanivalójában kusza összeesküvés-elméletekről, a harmadik világháború kirobbantásáról beszélt, illetve, hogy az amerikaiak végső győzelme után ő lett volna Magyarország ura. A bíróság előtt olyan bűnöket ismert el, amelyeket el sem követett.
Az őt ismerő személyek általános véleménye volt, hogy az a Mindszenty, akit a vádlottak padján láttak, nem az volt, mint akit ők ismertek. Sőt, hagyatékának elemzése során később kiderült, hogy kézírása is megváltozott a letartóztatása előtt és fogvatartása idején. Sulner László írásszakértő, aki még a tárgyalás hónapjában Ausztriába disszidált, azt mondta el később a bíboros aláírásairól, hogy "Az elme, amely a tollat először mozgatta, nem ugyanaz az elme volt, amely a tollat később irányította."
Később, a további hasonló agymosási ügyek után azt az elméletet dobták a köztudatba, hogy nem is Mindszenty ült a bíróság előtt, hanem egy alteregója. Ez a változat sokáig nem volt életképes, akik ismerték a bíborost, azonnal elvetették ezt a lehetőséget.


Ami miatt elővettük ezt az agymosási-tudatmanipulációs dolgot itt, az a következő: általunk ismeretlen távérzékelő [...] vizsgálta ezt a jelenséget. Az alábbi rajz egy távérzékelési adatfolyamból származik, a magyar államrendőrség úgynevezett "magic room"-jából, titkos, vagy mágikus vallatószobájáról. A kép felirata: 11:30 - MAGIC ROOM. HUNGARIAN STATE INTERROGATION CENTER 1937.


A következtetéseket Önökre hagyom. 1937 óta eltelt 72 év.

2009. július 23., csütörtök

Nauszkópia - Bottineau hajói

Nauszkópia - remote viewing évszázadokkal ezelőtt

Igen keveset tudunk Etienne Bottineau-ról, aki felfedezőként jegyzi a nauszkópia tudományát. 1738 május 4.-én született a franciaországi Champtoceaux-ben. Hivatásos tengerész volt, egy rövid ideig szolgált XV.Lajos királyi hadiflottájában is. A tengeren eltöltött idő alatt dolgozta ki az úgynevezett nauszkópia tudományát. A nauszkópia hajóknak és szárazföldeknek jelentős [több, mint 1000 kilométer] távolságból való előzetes érzékelése, vizsgálata, ahogy ő maga nevezte: "a horizonton túlra való nézés". A források szerint a vizsgált dolgoknak az atmoszférában keltett hatásainak érzékelésén alapult a módszer, azaz korai remote viewing-nak tekinthetjük.
A történet 1762-ben kezdődött, amikor Bottineau a francia haditengerészetnél szolgált. Egy levelében leírta, hogy egy vízi jármű a part mentén mozogva bizonyos hatással van az atmoszférára, és így egy jól képzett szem számára ott láthatóvá válnak a hajó által keltett hatások, még mielőtt maga a hajó fizikailag megjelenne a látóhatáron. Rengeteg megfigyelési kísérlete után arra a következtetésre jutott, hogy valamiféle hajókat előrejelző módszert fedezett fel, de mivel csak mérsékelt sikereket érte el benne, egy időre felhagyott a gyakorlásával.Kezdeti tapasztalatok

Pic: antique-prints.de1764-ben életútja az Indiai-Óceánban található Mauritius szigetére vetette, ahol bőséges szabadidejében újra e korai remote viewing művelésére adta a fejét. Itt, távol a civilizációtól, szabad ég alatt egy olyan helyen, ahol jóval kevesebb hajó kötött ki, sokkal pontosabb érzékelésre számított, mint régebben a zsúfolt francia partoknál. Hat hónap múlva Bottineau biztos volt felfedezésének, mint a tudomány egy ágának a létezésében. Képességét eleinte arra használta, hogy a Mauritius kikötőjében fogadásokat kötött az ottani hivatalnokokkal és katonatisztekkel a napok múlva beérkező hajókra akkor, amikor azokról még hírük sem volt. Mivel elég ritkán tévedett, ezért jelentős mennyiségű pénzt nyert, így nagy feltűnést keltett teljesítményével.

Egyszer Bottineau jelezte a kormányzónak, hogy három hajó közelít a szigethez, bár még a látcsövekkel és teleszkópokkal semmit nem lehetett látni. Másnap közölték a kormányzóval, hogy egy hajó feltűnt a horizonton. A következő napon feltűnt a második is, majd egy héttel később már a harmadik is szabad szemmel látható lett. Bottineau előérzete pontos volt ezúttal is. Az eredmények hatására a kormány jelentős pénzösszeget és nyugdíjat kínált fel a titok részleteinek megosztásáért, de Bottineau nem árulta el, arra hivatkozva, hogy az összeg nem volt elég meggyőző [amivel nem érte be Bottineau: 10.000 livre egy összegben, majd évi 1.200 livre élete végéig]. Később kiderült, hogy nem[csak] anyagiakat várt el a találmányáért, hanem tudományos elismerést is, végül mindkettőtől elesett [lásd alább].

Szinte hihetetlen, de a francia képes volt érzékelni és előre jelezni közeledő hajókat legalább 500, de több mint 1000 kilométer távolságból is. A sziget kormányzója két éven keresztül készített magán feljegyzéseket Bottineau hajókkal kapcsolatos predikcióiról. Ezek a jegyzetek azt mutatják, hogy az előrejelzések majd' minden esetben helytállóak voltak, még akkor is, ha a hajók csak közelítettek a szigethez, de nem kötöttek ki ott.
Egy másik alkalomal Bottineau azt jelezte, hogy egy tizenegy hajóból álló angol flotta közelít támadó szándékkal, hogy elfoglalják a szigetet. Azonnal egy hadihajót küldtek ki járőrnek, hogy ellenőrizzék az információt. Mielőtt azonban a járőrhajó visszatért volna, Bottineau jelezte a kormányzónak, hogy a jelek megszűntek az atmoszférában, valószínűleg más irányba fordult az ellenséges flotta. Egy kis idővel később kereskedelmi hajó futott be a szigetre, amely azt jelentette, hogy tizenegy hadihajóból álló flottát látott az útja során. Ismét bebizonyosodott Bottineau igaza.További érzékelések


1778 és 1782 között Bottineau pontosan előre jelezte 575 hajó érkezését, többekét négy nappal azelőtt, hogy bármilyen módon láthatóak lettek volna. Sőt, egyáltalán nem érkezett olyan hajó a szigetre, amelyet a francia előre ne jelzett volna.
Fordított irányba is kísérletezett, mégpedig úgy, hogy hajó fedélzetéről igyekezett ismeretlen szárazföldet érzékelni még jóval azelőtt, hogy azt elérték volna. Egy alkalommal jelezte a hajó kapitányának, amelyen utazott, hogy körülbelül 150 kilométeren belül szárazföld van. A kapitány elvetette ezt a lehetőséget, de miután ellenőrizte számításait, rájött, hogy tévedett, és igazat adott a franciának. Bottineau az utazás alatt összesen háromszor jelzett előre szárazföldet, egyik alkalommal 750 kilométerrel annak felbukkanása előtt.

Pic: antique-prints.de

1784-ben, nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt Párizsba utazott azzal a céllal, hogy tudományos elismerést szerezzen az általa felfedezett új tudománynak és hogy a hazájának adományozza a felfedezését. Mauritius kormányzójának igazolásai és a szigeten szolgáló katonák feljegyzései ellenére elutasították, sőt egy akkoriban megjelenő lap ki is figurázta, miszerint légvárakat látott a tengeren hajók helyett. Felfedezését olvasatlanul visszadobták. Az elutasítás hatására elkedvetlenedett, és kijelentette, hogy a világot tulajdonképpen megfosztják az ő hasznos találmányától. Végül igaza lett, a világ nem vett tudomást róla, Bottineau eltűnt mindenki szeme elől. Egy skót lap tudósítása szerint 1789-ben [más forrás szerint 1802-ben], az akkor még francia fennhatóság alatt álló indiai Pondicherry-ben halt meg, igen nagy szegénységben. Azért annyit elért Bottineau, hogy Jean-Paul Marat, az alkalmi tudós megemlítette nevét az egyik barátjának írott levelében.A hagyaték

Később többen is azt állították, hogy elsajátították a nauszkópiát, de Bottineau technikája mások által soha nem lett dokumentálva. Az eredeti feljegyzések sorsáról nincs hír.
Egy bizonyos Francis Maude kapitány, aki annak idején a királyi haditengerészet HMS Magicienne nevű hajóján szolgált kadétként, 1817-ben és 1818-ban gyakran találkozott egy idős mauritiusi emberrel, aki azt állította, hogy maga Bottineau tanította a nauszkópiára, amit az öreg rendszeresen és sikeresen használt is.
Több, mint egy évszázaddal később, 1935-ben Peter Green az Atlanti-Óceánban található Tristan da Cunha sziget lakója szintén feltűnést keltett azzal a képességével, hogy napokkal a hajók kikötése előtt érzékelni tudta azok érkezését.


Érdekes módon, ugynebben az évben került napvilágra egy jelentős találmány. Egyes források megjegyzik bár, hogy Bottineau módszere talán elveszett az időben, de Robert Watson-Watt 1935-ös találmánya, a radar kétségtelenül egy múltbéli, reprodukálhatatlan, furcsa hajózási eljáráson alapult.

Mit tudunk ma kezdeni Bottineau-val és furcsa képességével? Valóban létezett a remote viewing-nak egy 18.századi változata? Egy biztos: tény, hogy képes volt hajók érkezését napokkal a megjelenésük előtt előre jelezni.
De hogy csinálta?


Bottineau saját elmondása szerint a képesség nem a különösen éles szemlátáson vagy a hullámok mozgásának megfigyelésén alapult, hanem egyszerűen megfigyelte a horizontot, ahol képes volt észlelni bizonyos arra utaló jeleket, amelyek hajók érkezését jelentették. Azt mondta, hogy amikor egy hajó közelített a parthoz, megjelent egy különös jelenség a horizonton, amelyet bárki képes érzékelni mindenféle erőfeszítés nélkül. Ez a jelenség kellett ahhoz, hogy meg tudja állapítani a hajó vagy a szárazföld közeledését. Ez az atmoszferikus jelenség Bottineau leírása szerint egy [pára]felhő volt, amelynek különféle alakváltozatai alakították az előrejelzéseit. Azt állította, hogy a jelenség néha négy vagy öt nappal jelent meg az előtt, hogy a hajók láthatóak lettek volna, a tengeren, de néha csak egy nappal előttük, attól függően, hogy a hajók milyen szelet kaptak éppen.


Más szavakkal: elmondhatjuk, hogy Bottineau arra képezte ki magát, hogy nagyon halvány, felhő-szerű képződményeket érzékeljen a tengeri horizonton, és ezekből a tapasztalásokból nyert információkat a hajók néhány napon belüli megjelenéséről. Hozzá kell tenni, hogy hiába lett volna különlegesen tiszta, éles szemlátása, ha nem tudta volna, mit kell keresni a horizonton. A hajóknak több, mint ezer kilométer távolságból való érzékelését többnek kell tekintenünk, mint egyszerűen egy éles szem produkciójának, ebből a távolságból fizikai érzékszervekkel semmit nem lehetséges észlelni.
Ha hiszünk a többnyire anekdotikus korabeli beszámolóknak és feljegyzéseknek, akkor feltételezhetjük, hogy Bottienau rendelkezett egy olyasfajta különleges, de számára ismeretlen képességgel, amelyet ma a remote viewing-al, azaz a távérzékeléssel azonosítunk.


Forrás: Book of unexplained facts - Brian Haughton
Wikipedia, Antique-Prints.de


2009. július 22., szerda

1974-ben történt

1974-ben, 35 évvel ezelőtt természetesen ugyanúgy történtek különféle események, mint manapság. Nézzük meg, hirtelen mire emlékszünk vissza 1974-ből:

  • Gerald Ford amerikai elnök és Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár találkozója
  • megnyílik a chicago-i Sears Tower, a világ legmagasabb felhőkarcolója
  • Japánban megalkotják az ismert Hello Kitty macskafigurát
  • az ABBA berobban Waterloo című dalával
  • Fittpaldi [McLaren] nyeri a Forma-1 világbajnoki címét és az NSZK a futball világbajnokságot
  • megszületik Victoria Adams [később: Victoria Beckham] angol énekesnő
  • meghal Vittorio de Sica olasz filmrendező
  • az internet még a kertek alatt sincs [hivatalosan]

...és természetesen zajlik a hidegháború. A virtuális és szóveli hadviselés mögött nagy energiákat fektettek a tudatmanipuláció fejlesztésébe, az emberi tudat - ezen keresztül az emberek viselkedési mintáinak - mechanikusan történő befolyásolásába. Vessünk egy pillantást az alábbi képre, majd utána fussuk át újra a fenti listát, amelyben az 1974-es év néhány eseménye szerepel. Magunktól mire emlékeznénk vissza 1974-ből? Hol van már a kétpólusú világ? Hol van már a Sears Tower, mint a világ legmagasabbja? Fittipaldi autóját ma megmosolyognánk, a fiatalok túlnyomó része nem tudja, mi az, hogy NSZK. Az ABBA zenéit és de Sica filmjeit sláger- és filmmúzeumban élvezzük, talán csak Beckhamék és a Hello Kitty tartja magát...
A képen egy olyan tudatbefolyásolási technika folyamatábrája látható, amelyre már 1974-ben is képesek voltak. Közben eltelt 35 év, és ahogy Fittipaldi autója, ugyanúgy a képen látható technika is legalább ennyit fejlődött. Elképzelhetjük, hogy hova: 1974 - 2009.

Picture from raven1

2009. július 18., szombat

Karrier és munka keresése képességeink felhasználásával

Az embereket leginkább olyan témák érdeklik, amelyek éppen aktuálisak számára, vagy várható az aktualitásuk. Ezek közül legkézenfekvőbb médiában, az internetes keresések számában jelentős mennyiséget képviselnek a szex, szerelem, karrier, ingatlanforgalom, pénzügyi befektetések, hozam kifejezések, nyilván nem véletlenül. A sokszínű világban ma már áttekinthetetlenül nagy a választék, akár az internetes kínálatot, akár a nyomtatott médiát tekintjük. A kereső ember rengeteg ajánlattal találkozik, amelyekből talán nem is képes mindig a szakképzettségének, pénztárcájának, ízlésének megfelelőt kiválasztani, így óriási a piaca a különféle szolgáltatásokat közvetítő vállalkozásoknak is. Vannak persze ügyeskedők, akik erre alapozva irreális, túlbonyolított és/vagy drága megoldásokat igyekeznek elsózni, amelyeket ez emberek első olvasatra talán nem is értenek, mindenesetre arra alapoznak, hogy ha sokba kerül, akkor az biztosan jó is.
Általában aztán eljön az a pillanat, amikor "a megérzéseire" hallgat az ember, vagy ha nem bízik saját belső valóságában, de tudat alatt ettől reméli a megoldást, akkor úgynevezett jóshoz, látóhoz [és még sorolhatnánk a megnevezéseket] fordul a legjobb karrier/szerelmi/adásvételi lehetőséget kiválasztandó. Itt aztán lavinát indít el maga felé - és a pénztárcájából kifelé.

Tekintsük át, mi jöhet szóba mondjuk a munkakeresés témájában, ha nem csak a szokásos eszközöket akarjuk bevetni. Az [emelt] díjfizetéses szolgáltatások, elsősorban a betelefonálós látó embereket alkalmazó műsorokban 1-2 perc alatt megmondják a valóságot, vagy a jós a kizárólag a munkaideje alatt küld valami energiát, angyalt, rontáslevétlet [így tovább] és ezzel le is van tudva. A jós nagy általánosságban egy végig passzív telefonálónak intéz el valamit, valahogyan, visszaellenőrizhetőség nélkül.
Az elmúlt időszakban az áttörést jelentő agykontroll [Silva-módszer] megjelenése után A titok című film többféle verzióban lefordított forgatókönyve volt a következő, közgondolkodást befolyásoló mű. Ezekkel a jelenleg leginkább ismert módszerekkel a saját jövő- és sors teremtésének, felépítésének a módszereit tették közkinccsé, számos utánzó, vagy követő technikával. Semmi baj sincsen, velük, ha nem csapnak át egy olyan felfogásba, hogy elég egyszer-kétszer leírni valahova amit akarok, és majd az úgy lesz onnantól. Elrettentő példának felhoznám itt egy magyar, a Silva-módszer egyébként valóban hasznos és működő technikáival foglalkozó weboldal fórumának egyik sűrűn látogatott témáját: "Ide beírom, és valóra válik"... Ennek a felfogásnak az említett fórum-topicon kívül természetesen semmi köze nincs az említett módszerhez.

Az eredeti művek talán sugallják ezt, de a hosszas levezetés, elemzés és magyarázatok azért indirekt módon jelzik az erre fogékony olvasónak, hogy ez azért nem így működik. Szerencsénkre, mert ha minden kívánságunk átmenet nélkül azonnal teljesülne, akkor nem a jelenlegi világban, hanem egy óriási káoszban élnénk. Egyes kívánságok megvalósulása pedig objektív okokból lehetetlen [például amerikai elnökké választódni, ha valaki nem született állampolgár, és így tovább].
Mivel e blog mégiscsak arról szól, hogyan emeljünk be életünkbe új lehetőségeket, első lépésben elemezzük azokat a lépéseket, hogy hol, milyen célt jelölhetünk ki, vagy támogathatunk. Álláskeresés címén többféle területet vizsgáljunk:
- egy meglévő ajánlat elemzése, vizsgálata
- lehetséges ajánlatok felkutatása, kiválasztása a kínálatból, elrejtettek megtalálása
- saját magunk számára "teremtés", praktikusan személyre szóló állás megvalósítása, leginkább vállalkozás indításával, vagy könyvírással, és így tovább

Érdekes módon a 3. lehetőséget reklámozzák leginkább, ami nem lenne baj, ha a szakértők, szerzők a többnyire kevésbé olvasott közönség számára is elmagyaráznák, hogy ez az egyszerű megoldás nem mindig jön be, illetve, akinél az jobban működik, ott egy megfelelően előkészített, nyitott kreatív személyiség is alapból adott volt [aztán a reklámban jobban mutat egy háziasszony, vagy gázgyári dolgozó, akik pillanatok alatt krőzussá emelkednek].

Egy meglévő ajánlat elemzése,vizsgálata
Praktikusan arról van szó, hogy az álláskeresés folyamatában már van egy időpontunk, válaszlevelünk, és be kell menni felvételi meghallgatásra. Ma már sajnálom, hogy amikor egy fejvadász céghez volt jelenésem, ebből a szempontból nem voltam rákészülve, mert tipikusan olyan szituáció,ahol az anonim megbízó céljainak megfelelő emberek szelektálása folyik.
Előző nap, ha nem ismerjük a helyet és akivel találkozunk, programozott álommal, meditációval nézzük meg, hívjunk le fontos információkat ,amelyek megnyugtatnak, és így nem kell szokni a környezetet, ez magabiztosságot sugároz. Odafigyeléssel, megérzéseinkkel rá lehet hangolódni a cégre, kideríthetjük ami érdekel minket. Azaz: milyen típusú embert keresnek, és egy határig talán a képbe nem illő tulajdonságainkat tudjuk kompenzálni. Nyilvánvaló, hogy azok az emberi erőforrás menedzserek, akik már több éve a pályán vannak, jó esetben [!] igencsak emberismerők, megérzéseik is lehetnek [egyébként is sok nő dolgozik ezen a területen], ezért óvakodjunk olyan bakiktól, hogy valamiféle prekogníciót, eredményt bedobjunk a beszélgetésbe. Ne hivatkozzunk például arra, hogy "érzékeltük" azt, melyik cégnek keresnek embert [egyelőre sajnos nem távérzékelő munkatársat, hanem köznapi pozíciót betöltő embert keresnek ezek a cégek]. Ha nem leplezzük le magunkat ilyen módon, az általunk szerzett ismeretekket még fel tudjuk használni, mondjuk tesztírásnál megerősíteni a számunkra előnyös választ. Ezek tesztek nem olyanok, mint a KRESZ esetében, ahol is csak egy válasz a jó. Érdemes átnézni neten is elérhető alap személyiségvizsgáló teszteket, a tapsztalat azt mutatja, hogy az egy óránál kevesebb időt igénylő kérdéssorokat használják, amivel tulajdonságokat szűrnek.

Arról természetesen egyáltalán nem tehetünk, ha az elején a kézfogásnál történő fizikai kontaktus nyomán néhány jelentős dolgot megérzünk a másik emberrel kapcsolatban (pszichometria).

Folytatjuk majd!

Szerző: MW

2009. július 17., péntek

Gyorsmenetek

bekkchen's pic from flickrEgy másik, különféle távérzékelési eredmények megosztására szolgáló blogot megszüntettem. Néhány publikus eredményt, amelyet gyakorlási céllal, végzett üléseken kaptam, a gyorsmenet címke alatt felraktam ide, az eredeti dátumaik megtartásával. Sajnos az ülések közben készült képanyag digitális változata nem élte túl a költöztetést, ezekből kettő maradt meg. A fenti linken láthatók az eredmények. A továbbiakban ide kerülnek majd a hasonló, gyors vizsgálattal elvégzett eredmények, és azok, amelyeket a tisztelt látogatók küldenek be nekünk.


2009. július 15., szerda

Távérzékelés fejlesztése fiataloknál - a társadalmi körülmények

Ben Sisto's pic from flickrMint minden, tapasztalaton és tudáson alapuló tevékenységnél fontos, hogy a lehető legfiatalabb korban fejlesszük ki ezt a képességet, technikát, hiszen így sokkal könnyebb alkalmazni és felhasználni. Mielőtt bármiféle konkrét oktatási tanáccsal élnénk, járjuk körbe a körülményeket, amelyek meghatározzák egy mai fiatal életét, iskolai és otthoni tanulását. Fontos, talán a legfontosabb pontjai a folyamatnak a manapság megjelent magániskolák, ahol különböző módszerek mentén folyik a munka, azaz ma használt kifejezéssel élve: kompetencia/készségfejlesztés. Ezek valahol mind hasonló metodikát követnek, a témánkhoz legközelebb ott jutnak el, ahol valamilyen módon a Silva-féle elmetechnika gyerekek számára fejlesztett tananyagát is beépítik, vagy tanórán kívül leadják. Megjegyzendő, hogy a fejlesztésnek ez az igénye ma már átkerült az óvodába, nyelvtagozatos, és más tematikus csoportok indulnak. Ezzel az egyre terjedő módszerrel, amelynek több változata van, egészen kicsi kortól kezdik a lexikális tudást és a nyelvtudást átadni. Hozzá tartozik például egy ábra/kép felmutatása, egymás után sebesen, mialatt egy képhez egy információt mondanak például az adott nyelven, a képeket máskor más információval csatolva újra megmutatják, és így tovább. Látható tehát, hogy a konzervatív tanulási módok határáig eljutottak.
Nagyon nehéz megtalálni, mi a jó magának a fiatalnak, mert főleg amerikai és angliai példákat látni arra, hogy a szülők amint a gyerekről kiderül, hogy valamiben tehetséges, és az pénzre váltható [sport, zene, informatikai tevékenység, színészi adottság] gyakran főállású menedzserré kívánnak előlépni, és a gyerekből megélni. Így természetesen egy ,,parafenomén" mint távérzékelés, pszichometria, távdiagnosztika értő művelője is beleeshet ebbe a csapdába. A dolgot nehezíti, hogy a fiatal gyakran azt látja a legjobb lehetőségnek, ha készségesen követi amit a nagyok kitalálnak, akkor is, ha mást szeretne, vagy akár más szakmát szeretne választani. Esetenként ezt presszióval, zsarolással érik el nála, ami olyan tragikus életutat eredményezhet, mint a napokban elhunyt Michael Jacksoné. Szükséges tehát megtalálni a határt, hogy a fejlesztést milyen eredmények elérésére akarja a szülő irányítani. Véleményem szerint jó és hasznos, ha egy irodalmi tehetségű fiatal az empátia/érzelem-átvitel, megérzés témakörét megismeri, és akár fel is használja zsengéihez. Az, hogy hol a határ, mindig az adott embernél dől el esetenként. Konkrétan a távérzékelésénél már jeleztük, hogy az egyébként 18. életév betöltéséhez kötött minden tevékenység kizárandó még gyakorlat szintjén is (például lottószámok konkrét vizsgálata. De hasonló jellegű, például belefér véletlenszerű matematikai sorozatok vizsgálata számítógéppel, mivel nincs összekötve pénznyereménnyel). Itt el is érkeztünk oda, hogy a motivációt vizsgáljuk. A szülő, nevelő általában önzetlenül a legjobbat akarja a gyereknek, de ez leggyakrabban ott torzul, hogy a jövőbeni anyagi sikeresség szűrőjén engedje keresztül a gyerek magán- és különóráit, előkészítő tanfolyamait. A magunk példáján maradva kudarc lehet az eredmény, ha erőltetik valamelyik elmetechnika gyakorlását egy erre még éretlen fiatalnál, aki inkább sportolna, mozogna, nyüzsögne egész nap. Ha kimondottan tiltják, ott az ellentétébe fordulhat, és a korosztályának megszokott viselkedésétől eltérő cselekedeti miatt lóghat ki a sorból. Erre egy nyilvánvaló eset például a meditációhoz köthető: ha egy visszahúzódó fiatal -ellentétben a kortárs csoporttal- gyakran felnőtt szinten meditál, végez a kívülálló számára monoton, lassú, vagy mozdulatlan gyakorlatokat, jógát, kung-fut, egyebeket. Megtörtént eset, hogy Kanadában egy órákig mozdulatlanul ülő, meditáló 17 éves lányhoz pszichológust hívtak, mert rendellenesnek találták a viselkedését. Ő könnyedén megoldotta a helyzetet úgy, hogy felhívta a figyelmet arra: a család többi tagja is órákon át mozdulatlanul bámul nap mint nap, csak éppen nem a falat, hanem a tévékészüléket (Feldmár András).
Ha sikerül a körülményeket megfelelően számba venni az ifjúnál, és úgy tűnik, érdemes belekezdeni valamiféle gyakorlásba, előbb még jöjjünk tisztába néhány fontos sajátosággal, ami a fiatalokra jellemző!
(Folytatjuk majd, a lelki aspektusokkal.)

2009. július 9., csütörtök

Pszichikusok a filmekben

Médiumok a bűnüldözéssel foglalkozó tematikus filmekben


Brother O'Mara's pic from flickrAz elmúlt években több csatornán is leadtak, és most is sugároznak olyan dokumentumfilmeket, amelyekben a rendőrség munkáját médiumok segítik. Ezek szinte mind a tőlünk teljesen eltérő jogrendű-kultúrájú Amerikában megyei szintű gyilkosságokat, eltűnéseket kutatnak.
Első nézésre egy kaotikus világba csöppen az ember, mert gyakran a bűnesettel foglalkozó nyomozó se érti a metodikát, a fogalmakat, ezért zavaros magyarázatot ad, ha ezt erőltetik tőle. Szerencsére a médiumok többnyire el tudják magyarázni a munkamódszerüket. Ez röviden többnyire arról szól, hogy a a médium az adott nyomozót régebbről ismerte, azzal bizalmi kapcsolatban áll, és ez a munka-kapcsolat informális megkeresés során alakult ki az eredményesség érdekében. Ezt az eredményességet ne úgy képzeljük, hogy precíz nevet, címet ad át a látó ember az elkövetőre nézve. Esetleg ha ezzel szolgál, úgysem lehetne vele semmit kezdeni. Az angolszász jogrendben a beismerő vallomás mindenek feletti bizonyító erején túl csak olyan bizonyítéknak van jelentősége, ami megszakítatlan logikai láncolattal az elkövetőt a bűncselekményhez köti [kétségek esetén az ártatlanság vélelme miatt a gyanúsított javára kell dönteni]. Így a médium, látnok munkája lényegében arról szól, hogy eldugott, elásott, vagy ismeretlen bűnelkövetési tárgyakat, fegyvert, néha magát az eltűnt áldozatot, esetleg az azt szállító gépjárművet kell megtalálni, hiszen a látomás nem bizonyíték!
A kép teljesen vegyes. Van médium, akinek szüksége van arra, hogy személyesen elmenjen a feltételezett helyszínre, vagy az áldozat tárgyait megfogja [v.ö.: pszichometria], van, aki nemcsak a lakóhelyétől való távolsága miatt, hanem a személyes érzékenység miatt már egy telefonhívás után el tud kezdeni dolgozni.
A lényeget tekintve: mindegyik pszichikus vizsgáló betartja a távérzékelés alapszabályait, nem tudja az ügy összes részletét, sőt azt csak a vizsgálat után ismeri meg. Nem kérdezi ki a rendőrt olyan mértékig, hogy később megerősítőleg annak a munkahipotézisét adja vissza [mint néhány kártyavető és asztrológus,magas órabérért].
A számos jól, és kevésbé jól sikerült epizódon túl nem kapunk arról képet, hogy az esetek számához képest mennyi sikeres és hány sikertelen vagy eredménytelen [pszichikus] felderítés történik. A mi szempontunkból ez eltér attól, hogy hány esetben sikeres a vádemelés és a bíróság hány embert ítélt el valakit bűncselekményért. Egy filmben mi azt keressük, hogy milyen technikával dolgozik a látnok, az együttműködő rendőr és ezt hogyan használják fel [bűnügyi taktika, eljárási konkrét eseményekben, például házkutatás], valamint azt is, hogy a cselekmények mennyire erősítik meg a néha csak utalásszerű jelzéseket. Utólag például eldönthető, hogy valóban szerelmi háromszög, esetleg más volt a hátérben, a holttestet milyen színű kocsiban szállították el,és így tovább.
A filmek nem beszélnek a díjazásról, feltehetőleg a megjelenési lehetőség, esetleg az áldozat családjának hozzátartozói által kitűzött pénzdíj, szakértői díj fedezi a pszichikus munka költségeit. Ne felejtsük el, hogy a gyakran nyakatekert, vagy csak rosszul előadott módszer oka nem a látó intelligenciahányadosától függ, hanem attól, hogy miként jutott a képességhez. A pszichikusoknak a veleszületett távérzékelés, pszichometria, empátia annyira természetes részük,hogy ugyanolyan nehézel magyarázniuk a többi embernek, mint a biciklizést, úszást annak, aki nem próbálta sosem. Sajnos szakmai, illetve hiúsági titok, hogy egy ilyen médium tanulással, vagy ismert remote viewing módszer használatával mennyire javította meg a hatékonyságát, bár az elcsípett, kifacsart magyarázatokból ezeket többnyire ki lehet elemezni.

Szerző: MW

2009. július 6., hétfő

A jövő érzékelése

Megjelent Ed Dames [nyugállományú] őrnagy összefoglaló filmje a jövőbeli események távérzékeléséről [Viewing the future: Grim predictions]. Látható benne egy rövid rész a remote viewing kezdeti időszakáról, a módszerről, sőt magáról a fiatal Ingo Swannról is. A filmecske folyamatos mintája és végkövetkeztetése az, hogy a remote viewing kétségkívül használhatóan működik, és pontosságához nem fér kétség. Természetesen szó esik a filmben az idő problémájáról is, valamint az időben elveszett előre látott eseményekről. Alap film, megtekintése erősen ajánlott [angol nyelvű, közel 25 perces].


2009. július 5., vasárnap

Hella Hamid és a bálnacsontváz

Itt látható egy monitoros távérzékelési ülés néhány részlete, amelyben Russell Targ vezeti Hella Hamidet a folyamatban. A videó 1983-ban készült.Nagyobb méretben >>>

2009. július 3., péntek

Ingo Swann: miért szeressük?

Mert fantasztikus előadó.... Ki hinné, hogy a 74. életévébe lépő new-yorki születésű életművész, aki ezen a felvételen is brillírozik, lassan 30 éve történelmet írt: megalkotta a nem születetten parafenoménok számára is a tanulható távérzékelést, elsőként egy rövid, 5 lépésből álló protokollal, ami a földrajzi koordinátarendszeren alapult. A videót szinkronizálni bűn volna, érdemes angolul élvezni élcelődését, vicceit... Remélhetően még sokáig velünk marad, és szórakoztat, tanít, vagy csak egyszerűen jelen van a remote viewing-t tanulók, gyakorlók lelkében,mint példakép!

"I'm going to talk about the future!"

A videó első része >>>

A videó második része >>>
2009. május 17., vasárnap

Remote viewing AUTEC

Valószínűleg mindenki hallott már a nevadai Groom Lake mellett található úgynevezett 51-es körzetről. Ettől több ezer mérföldre keletre található egy másik, hasonlóan titokzatos létesítmény is, amelynek a neve AUTEC [The Atlantic Undersea Test And Evaluation Center]. Ez egy amerikai tenger alatti kutató és fejlesztő laboratórium a Bahama-szigeteken, ahol kutatásokat és teszteket végeznek víz alatti fegyverekkel kapcsolatban. Az itt előforduló megmagyarázatlan események hatására egy forgatócsoport nekilátott, hogy utánajárjon a dolgoknak, megszólaltatva a bázis volt alkalmazottait, civileket, szakértőket. Amikor fizikailag már nem tudott a forgatócsoport egy bizonyos határt túllépni, megkeresték Joe McMoneagle-t, az amerikai hadsereg által kiképzett távérzékelőt, hogy vajon mi az ő tapasztalata erről a bázisról? A film öt részes, itt a harmadik részt linkeltem be, ahol 2:34-től láthatjuk-hallhatjuk McMoneagle érzékelési eredményeit az AUTEC-ről.

Ezt a videót időközben eltávolították, mementóként fenthagyjuk a bejegyzést.

A film további perceiben egy bizonyos Maximillienne de Lafayette mond el néhány részletet az AUTEC kialakulásának körülményeiről. Érdekes, szinte hihetetlen dolgokat hallhatunk, de a legérdekesebb talán az, amit az információinak a forrásáról mond. Ezt érdemes jól megjegyezni mindenkinek, aki a műfajjal kapcsolatba kerül: "If I give you my sources, probably this is the last time you will see me, or anybody else will see me." - Ha megadnám neked a forrásaimat, valószínűleg ez lenne az utolsó alkalom, hogy te, vagy bárki más látna engem valaha.

2009. május 14., csütörtök

A gondolatolvasásról

A távérzékelés szerves része más élőlények gondolatainak érzékelése, más kifejezéssel: a gondolatolvasás. Ez különösen a kettős vak feladványok metodikájában jelentkezik, a hagyományos remote viewing munka elsősorban az írott, dokumentált, a fizikai formában rögzített, információt vizsgálja, elsősorban az ellenőrizhetőség miatt. Többen, így Joe McMoneagle is olyan technikát használ, ahol a célszemély fotója alapján a keresett személy által érzékelt külvilágot, információkat szándékozik megszerezni úgy, hogy saját tudatát az adott személy tudatába vetíti, és az ott fellelhető információkat érzékeli.

Arról van szó tehát, hogy olyan információkat akarunk "kinyerni", amelyek az általunk jelenleg ismert formában fizikailag nincsenek rögzítve, leírva, hanem valakinek a tudatában vannak. Az információk úgy tárolódnak az egyén tudatában, hogy személyes, egyéni világlátásuk, műveltségük alapján jönnek létre. Ez többrétű dolog, mert ha nem valami konkrétumról van szó, mint kalapács, vízibicikli, egy ismerőssel kapcsolatos vélemény, benyomás, akkor már meglehetősen ingoványos, álomszerűnek tűnhet fel az információ. Például valakinek a vágyai, céljai, magáról kialakított önképe egészen "szokatlan" álomszerűséggé válhat egy távérzékelő számára.
A gyakorlati elsajátítás, a folyamatos tanulás se ördöngösség, különösen, ha minél többféle forrást elolvasunk, összevetünk a saját korábbi, dokumentált tapasztalatainkkal. Alapvetően ugyanabból a közös tudatmezőből nyerjük ki az információt, csak éppen konkrét személyhez kötve.
Számomra sokáig megállította a fejlődést, hogy Rudolf Steiner "Hogyan juthatunk a magasabb világok megismeréséhez?" című könyvét lehetett sokáig egyedüli komoly irodalomként elérni a témában. A korai kilencvenes években a steineri leírás, technika számomra nem működött. A szerző, aki születetten használta képességeit, de nagy hangsúlyt fektetett a taníthatóság leírására, a gondolatok érzékelését úgy írja le, mint ami képszerűen látható az emberek feje felett, különféle alakzatban. Nyilvánvalóan neki ez így működött, de nekem viszont nem, és másnak se, akikkel beszéltem erről. Gyakorló távérzékelők, pszichometriát alkalmazók elmondása szerint a másik ember gondolatait úgy érzékelik, mitnha a sajátjuk lenne, saját szemeikkel látják, képeket, filmeket látnak. Ezeket úgy ismerik fel, mint nem a sajátjukat. Erre a fajta érzékelésre utal a Silva-féle mentális módszer, amivel annak leírása szerint (az Esettanulmány technika) egy gyakorló agykontrollos vizualizálja, hogy a másik személy fejét, mint valami maszkot a saját fejére húzza, és ezzel a hozzá tartozó gondolatokat benyomásokat is átveszi. Bármelyik módszert is gyakoroljuk, az valószínű, hogy a világnézetben hozzánk közel állókkal fog legkönyebben menni, egy aktív érdekes beszélgetés, kiselőadás során bevillannak későbbi példák, egyszerűbb gondolatok. Nem egy bonyolult matematikai képlet jön tehát, amit érettségire mindenki megtanul, hanem pontosan az az érzet, amit ez a személy akkor gondol. Ezek kép-formában vagy éppen annak a tárgynak a neveként jelennek meg a vizsgáló tudatában, amire a célszemély gondol.
A jelenséggel már csak amiatt is érdemes foglalkoznunk, mert a távérzékelés folyamatos gyakorlása során önmagától is előjön ez a képesség, készség. Ha tartunk tőle, vagy erkölcsi gátlásaink vannak, az viszont kihathat a távérzékelési eredményességünkre, hiszen az érzékelési folyamat jelentős része mások gondolatainak felismerése. A gátlásokat, fenntartást persze úgy a legcélszerűbb oldani, hogy ha olyan információhoz jutunk, amiről nem szokás, nem illik beszélni, azt megtartja magának a célszemély, de egy bizalmas beszélgetésben azért megosztja velünk. Üzleti információval se éljünk vissza. Megnyugtatásképpen érdemes megjegyezni, hogy eleve megnyugtató, ha tudjuk, bonyolult üzleti adatok, számsorok kinyerése nem hétköznapi embert kívánó feladat még a távérzékelők számára sem.

MW

2009. április 27., hétfő

The Paracast - Daz Smith interview on remote viewing

Radio interview about rv with Daryl Smith on The Paracast, 26.04.09.

"Join Gene and David as they explore the realms of the known and unknown, and hear great stories of the history of the paranormal field in the 20th and 21st centuries.

This week we introduce Paracast listener Daz Smith, who claims to be a trained remote viewer, discusses his background and ongoing experiences as a psychic. And, will he agree to our requests for a personal demonstration of his abilities?"

Listen to this interview from TheParaCast.com.


2009. április 19., vasárnap

Pontatlanságból, tévedésből eredő hibák korrigálása a vizsgálatokban

Daquella Manera's pic from flickrNemrégiben történt meg az az eset, hogy egy itt közelebbről meg nem nevezendő vizsgálat-sorozatnál én és a vizsgálatba bevont másik személy két különböző okból eltérő, pontatlan alapinformációból indultunk el. Magam nem írtam ki pontosan a kódot, amit koordináták alapján szerkesztettem - tehát eredményeim mindenképpen kiegészítésre, ellenőrzésre szorultak, mivel szerkesztettem a vizsgálati cét, és ha csak 1-2 mondattal is, de rendelkeztem a céllal kapcsolatos információkkal. Mivel nem volt mód pontosan egyeztetni , melyik adott kódot is akarom vizsgálni, egyszerűen azt a formulát alkalmaztam, hogy "a saját magam által készített szám-betű kódok közül az elsőt" kívánom nézni. Az eredmény 2-3 perc képi információ volt. A feladatról ismerettel nem rendelkező vizsgáló társ egy korábban rendkívül általános utalást figyelembe véve vak betű-szám kombináció alkalmazásával vizsgálta a feladványt, ami egy földrajzi koordinátával meghatározott ponton észlelhető körülmények voltak. Ő szintén eredményes volt, és dokumentálta észleleteit. A félreértés, amit a korábbi információ okozott, később derült ki, de ami a még érdekesebb, a két észlelet meglepő hasonlóságot mutatott, egy bizonyos alakzatot [eltérőnek tűnő funkcióval] mindketten észleltünk. A továbbiakban a félreértések tisztázása miatt annyi információ került elő, ami a megismételt vizsgálatot már értelmetlenné tette.

A sejtelmes felvezetés után térek a lényegre: mit lehet tenni, ha sejthető, vagy tudható, hogy valami nem stimmel az általunk vizsgálatra megkapott feladattal? Például a kód hibás, olvashatatlan, vagy technikai hiba miatt az előző feladattal összecsúszik, és így tovább. Tekintsünk át néhány variációt. Most kizárólag arra koncentrálok, amikor nincs mód konzultálni a megbízóval, és ennek ellenére el akarjuk végezni a feladatot, mert éppen nyaralás közben vagyunk a világ végén, és nincs telefon, internet kéznél.

Kapunk egy kódot, ami olvashatatlan, vagy vélhetően gépelési hiba, elírás van benne, esetleg a kapcsolódó kérdés lett elkeveredve, kicserélve, átértelmezve benne.

Elvben minden alkalommal erősíthetjük a vizsgálatot egy formulával: "a megbízótól legutoljára, [vagy: x időpontban, y levél mellékleteként] megkapott feladatot az ő eredeti, valódi célkitűzése, kérdései szempontjából vizsgálom!" Amennyiben jó az átadott dokumentáció, a vizsgálat célját ez nem változtatja meg, ha gyanúnk, megérzésünk szerint valami rendellenesség van, ezzel ki tudjuk küszöbölni. Ezt akkor is használhatjuk, ha otthon a számítógépben megvan a helyes dokumentáció, csak mi írtuk fel rosszul a kódot, vagy éppen a jegyzetünk sérült meg, a kiránduláson kávéval öntöttük le, elázott a lap, amire feljegyeztük, stb.

Az is előfordulhat, hogy szabályos dokumentációként kapunk, pl. 4-5 kódot, és elvégezve a vizsgálatot, több, vagy az összes kódra azonos, vagy hasonló karakterű információt kapunk. Például ugyanaz az esemény, személy, vagy épület. Több oka is lehet ennek: a megbízó nem eléggé különítette el a részfeladatokat, és számunkra ezek nem jelennek meg. Lehetséges, hogy az egyidejű 5-6 kód egy gyűlés, tárgyalás 5-6 résztvevőjét jelölik, de mi mindig csak magát az eseményt látjuk 5-6 személy részvételével, és talán fel se ismerjük mindet. Ilyenkor a megoldás kiértékelése során a megbízónak kell rájönnie, hogy át kell fogalmaznia a kérdéseit, mi csupán jelezhetjük, hogy 5x ugyanazt a képsort láttuk, annak bármilyen részleteiben.

A fent megadott formula elvben itt is segíthet, ha egyesével végiglépkedünk a feladványokon, és a megismételt vizsgálat releváns új információt is hoz.

Kiegészítés: a klasszikus távérzékelés folyamán a távérzékelő éppen ezek miatt általában egy kód vizsgálatával foglalkozik, amit így is kap meg, azaz egyszerre egyet. Több, mint például a fent említett 4-5-6 kód megkapásakor illetve vizsgálatakor a vizsgáló tudat alatt is feltételezi, hogy a kódok összefüggő dolgokhoz kapcsolódnak, hiszen egyszerre kapta őket, és a frontload is azonos, vagy nagyon hasonló mindegyiknél [frontload=a megállapítandó információkra vonatkozó utalás, körülmény, stb.]. Az ilyen tudat alatti feltételezés rendkívül káros a cél információinak megállapításakor, ha csak azt nézzük is, hogy a kódok korrekciójára fordított időben a valóságos célról kaphattunk volna érdemi információkat. Ezzel együtt a gyakorlott távérzékelő képes elválasztani az egyes kódokat, de az ilyen csoportos kód alkalmazása azzal a helyzettel egyenértékű, amikor ugyanarra az estére ugyanabba a moziba 4-5-6 különféle hölggyel beszélünk meg randevút. Amíg az esemény előttünk áll, addig büszkék vagyunk rá, de a nézőtéren egyedül maradunk az üres üdítős dobozzal. [Távérzékelő]

Szerző: MW