2008. december 5., péntek

Távérzékelés - szószedet

Néhány távérzékelési szakkifejezés magyarázata

Távérzékelő - Az a személy, aki a távérzékelési folyamatot elvégzi.

Ülés, vizsgálat - Maga a távérzékelési folyamat, amelyben az távérzékelő megállapítja az adott cél információit.

Cél - A távérzékelési vizsgálat tárgya, amelyre az információ kinyerésének folyamata irányul.

Vizsgálati azonosító - Néhány karakterből álló kód, koordináta, vagy jelzés, amely a távérzékelő számára a célt szimbolizálja. Mivel a távérzékelési vizsgálat alapja az, hogy az érzékelőnek semmilyen előzetes információja nincs a vizsgálandó célról, ezt egy vizsgálati azonosító kód segítségével helyezik el a folyamatban. Bármilyen egyedi karakter-sorozat lehet, de a céllal nem függ össze.

Dokumentáció - Az ülésről készített, rajzokkal kiegészített írásos feljegyzés, amelyet az alkalmazott protokoll [szabályrendszer] lépéseinek megfelelően készít el a távérzékelő.

Protokoll - A távérzékelési folyamatban használt összetett rendszer, egymáshoz kapcsolódó részfeladatokból álló logikai sorozat, amelyet a távérzékelő a cél információinak minél pontosabb megállapítása érdekében használ. A protokoll [szabályrendszer] tulajdonképpen egy működési útmutató, amelynek alapján az érzékelési folyamat lezajlik.

Irányító - másnéven Monitor: az a személy, aki az irányítóval végzett távérzékelési folyamat során az érzékelő által addig megállapított információk alapján logikai úton megalkotott kérdésekkel további, a célra vonatkozó információk megszerzésére irányítja a távérzékelőt.

Ideogram - Gestalt, alakzat az első orientációnál. A távérzékelési folyamatban a vizsgálati azonosítóval [kód] történő első kapcsolatfelvételt követő azonnali benyomás rajz formájában, amely a távérzékelőben kialakul a célról. Az ideogram a cél első leképezése. Ez lehet egy egyszerű ábra, vonal, kör, stb, vagy akár összetettebb vázlat is.

Nincsenek megjegyzések: